lgma-forumas-dubingiuose-207-hdtv-1080 lgma_forumas_2015_20 saldi-duona_0 lgma-forumas-dubingiuose-2-diena-13-1600x1200 Kolorado upė lgma_forumas_2015_50 velvicija 131

Naujausi komentarai
Darius        
2014 gegužės mėn. 18 12:27:03

Tikrosios priežastis daug paprastesnės ir lengviau suprantamos . Straipsnis šiek tiek klaidinantis .
Teisingai įvardintas Krymo karas , kaip viena iš pagrindinių priežasčių , tačiau klaidingame kontekste . O teiginys , kad Aliaska buvo pelningas ir vertingas regionas Rusijos imperijai yra nesąmonė .
Aliaskos istorija prasideda 1741 metais , kai tyrinėtojas Vitusas Beringas atrado šią teritorija . Nuo to laiko ji buvo Rusijos imperijos nuosavybę ( daugiau nė 100 metų ) . Nors ji tiekė gausybę jūros ūdrų ir ruonių kailių ( kas yra pastebima šiame straipsni , o tai buvo vertingos prekės ) , tačiau Rusijos – JAV bendrovės ( apie kurią rašoma šiame straipsni ) veiklai nuolat reikėjo valstybės subsidijų ( pats regionas ir verslas buvo – nepelningas . Išlaidos viršydavo pelną , tad be Rusijos biudžeto pagalbos -tos įmonės būtų bankrutavusios , šį projektą finansuodavo kiti Rusijos regionai , o caro administracija skatinama ambicijų prie gerų laikų pinigų neskaičiavo ) . Regiono patrauklumas tuo laikotarpiu straipsnį piešiamas per rožinius akinius . Tai nebuvo patraukli vieta kolonizacijai ( skirtingai nuo Sibiro nutiesus geležinkelio pirmąsias linijas 19 amžiuje ) , to priežastis :
1. Atšiaurus klimato ir riboto žemės ūkio potencialo
2. Nuo Azijos kontinento atskirto Beringo sąsiaurio – susisiekimas itin prastas .
Regionas nebuvo įsisavintas Rusijos administracijos : giliai raižytuose jos krantuose buvo tik keletas kailių prekybos bazių , čia buvo įsikūrę keli šimtai Rusijos medžiotojų , įgaliotinių ir kareivių caro autoritetui palaikyti .
Teiginys , kad Aliaska buvo tarptautinės prekybos vienas iš centrų – absurdas . Visų pirmą , tai buvo Dievo užmirštas užkampis , kur gyveno keli šimtai kolonistų susispietę Novaarchangelske tik dėl ruonių kailių ir caro pasiuntimo . Priminsiu , kad prekiauti tame regione nebuvo su kuo . Artimiausiai civilizacija buvo už tūkstančių kilometrų , o JAV 19 amžiaus pradžioje jau turėjo Kalifornijos burbulą .
Ir būtent Kalifornijos pavyzdys buvo viena pagrindinių priežasčių parduoti regioną . Tiek caras , tiek generolai suvokė , kad jei JAV kolonistai suuos , kad Aliaskoje galimai yra aukso – ji regioną praras . Rusija neturėjo galimybių apginti regiono su keliais šimtais karių , o siųsti didelių pajėgų į regioną nebuvo galimybių , nei prasmės . Matydami Kalifornijos pavyzdį , kai atradus aukso JAV kolonistai užplūdo šį regioną , tada priklausantį Meksikai ir jį atskyrusi nuo Meksikos ir prijungusi prie JAV ( 1849 metais. ) Tiesiogiai JAV kariuomenės agresijai Rusija šiame užkampi irgi neturėjo galimybių .
Tad buvo rizika prarasti regioną už dyką , kurio pačiai Rusijai nereikėjo ir buvo našta .
1853 metais kilo Krymo karas , kuris pasibaigė 1856 metais Rusijos kapituliacija . Jo pasekmės : smukęs autoritetas , išaugusi valstybės skola , pertvarkų , modernizacijos pradžiai , kuri paskatino bruzdėjimus visoje imperijoje . Pirmiausiai baudžiavos panaikinimas ir neramumai LDK ir Lenkijoje , vėliau auganti įtampa Tolimuosiuose rytuose su Japonija , auganti naują grėsmė vakaruose – Vokietijos vienijimo procesas , bręstanti priešprieša su Austrijos – Vengrijos imperija . Po Krymo karo iš Rusijos Aliaska , bet kas galėjo atimti regione , o Rusija net nebūtų reagavusi .
1867 metais kovo mėnesį caras liepė savo ambasadoriui Stoeckeliui pabandyti parduoti Aliaską JAV . Rusijos imperija turėjo per daug skolų po Krymo karo , reikėjo skubiai pinigų , o valdininkai jau nebekontroliavo net kai kurių centrinių Rusijos sričių . Kitam kontinente besirandanti Aliaska – buvo proga , papildyti biudžetą , apmokėti dalį skolų , atstatyti ekonominį stabilumą ir taip nuraminti svarbesnius regionus – tereikėjo pirkėjo , kuriam šautu į galvą pirkti Aliaską .
Pradinė kainą , kuriai Rusija pasiūlė – 5 mln dolerių ( tais laikais didelė sumą ) . Rusijos džiaugsmui JAV sekretorius Sewardas nekreipdamas į sudėtinga Rusijos situacija ir jos problemą dėl Aliaskos , net nebandė derėtis ir norėjo kuo greičiau užbaigti sandėri . Toks entuziazmas paskatino Rusų ambasadoriui surizikuoti pakelti kainą . Ir tai pasiteisino kovo mėnesio pabaigoje Aliaska parduota už 7,2 mln dolerių ( 2,2 mln dol. daugiau , 2 centai už 1 akrą . ) Rusų ambasadorius buvo patenkintas ne tik už įvykdytą užduotį , bet pagrįstai tikėjosi dar ir apdovanojimo iš caro . Tuo tarpu JAV sekretoriaus situacija buvo kiek kitokia . Sprendimas buvo priimtas vienašališkai , skubos tvarka , neturint nei Atstovų rūmų , nei Senato rūmų pritarimo . Senato rūmuose susitarimas buvo greit pripažintas , tačiau Atstovų rūmuose , kur buvo oponento JAV prezidento A.Johnsono dauguma kilo įtūžis . Kritikai greit Aliaską praminė ” Sewardo šaldytuvų ” arba ” Johnsono poliarinių lokių parku ” ir apkaltino techninį sekretorių atlikus ” tamsų nakties darbą ” .
Tad , kad įtikintu Atstovų rūmus patvirtinti pirkimo sutartį sekretoriui reikėjo skubiai kuo daugiau informacijos apie praktinę Aliaskos naudą , kurios jis neturėjo derantis su Rusija ( sprendimas buvo vedamas idėjos JAV lemties apjungti visą Š.Amerikos žemyną , todėl apie naudą nebuvo galvojama sekretoriaus tuo metu ) . Netrukus buvo suburta ekspediciją , vadovaujama garsiojo Smithsono instituto mokslininkų , skubiems teritorijos pakrančių tyrinėjimams atlikti . 1867m. liepos 27 d. geologas G.Davidsonas su nedidele mokslininkų grupele išplaukė iš San Francisko – jų užduotis buvo surinkti duomenis apie vandenyno sroves , Aliaskos klimatą , žemes , prieplaukas , ekonominį potencialą , istoriją , gyventojus ir atskleisti NAUDINGAS savybes . Metų pabaigoje buvo parengta ataskaita . Tie , kurie rėmė Aliaskos įsigijimą , joje rado daugybę dalykų , kurie patvirtino jų nuomonę , o daugeliui nepritariančių ataskaita pasirodė pernelyg miglota ir neišsami – jie neskubėjo keisti savo nuostatų .
Tuo metu Rusijos ambasadorius dėjo pastangas garantuoti sutarties perspektyvas . Kai pasirodė , jog reikalas gali žlugti , valdininkas kreipėsi į R.J.Walkerį , buvusį JAV iždo sekretorių , ir pasiūlė veikti imperinės Rusijos naudai .
Walkeris buvo toks pat atsidavęs ekspansionistas kaip ir Sewardas , be to , turėjo galingų draugų Vašingtone bei priėjimą prie įtakingos ” Daily Moorning Chronicle ” . Tuo metu jam trūko pinigų . Walkeris puolė įgyvendinti užduotį itin energingai ir pradėjo rašyti straipsnius . Beveik kasdiene tapusioje skiltyje jis aprašė Aliaską kaip idealią vietą artėjančiai kovai dėl Ramiojo vandenyno . Pasak jo , klimatas čia ” žavus ” ir žemėje tiek turtų , kad lankytojai gali semti auksą rieškučiomis . Gudrusis šalininkas dar akcentavo, kad , nors amerikiečiai gali didžiuotis skleisdami krikščionybę , neabejotinai svarbiausia Aliaskos paskirtis – plėtoti prekyba ( deja , kaip ir pirma tai dūmų uždanga , niekada netapusiai realybę ) .
Tuo tarpu žurnalistas Uriah Painteris savo talentą pardavė Aliaskos priešininkams ir pradėjo spausdinti piktus , Sewardo sandorį smerkiančius straipsnius . Galų gale laimėjo Walkeris plunksnos dvikoje ir 1868 m. liepos 18 d. sąskaita buvo pasirašyta – 113 balsavo už , 43 – prieš ir 44 – susilaikė .
Tačiau Painteris nutarė atsiskaityti su Walkeriu . Kai rugpjūčio 1 d. JAV iždas išrašė 7,2 mln dol čekį ir jis buvo atiduotas Rusijos ambasadoriui , Painteris ėmė stebėti , kurie Kongreso narai ir kiti veikėjai staiga praturtės . Ilgai laukti nereikėjo . Po kelių dienų reporteris Niujorke laikraštyje perskaitė , kad Walkeris lankėsi šiaurėje ir ten netikėtai nukentėjo nuo kišenvagio . Nusikaltėlis pavogė 16 tūkst dol . vertės iždo sertifikatų , kuriuos jis turėjo . Kai vietinei policijai pavyko surasti kišenvagį ir sugrąžinti pinigus , Walkeris mįslingai nutarė nekelti ieškinio . Painteris viešai apkaltino Walkerį bendradarbiavus su Rusijos vyriausybe už kyšį . Po to respublikonai pratęsė šią temą , buvo suburta Kongreso komisija korupcijai ištirti . Tačiau galu gale niekam nieko nepavyko įrodyti . Nebuvo įrodyta , kad rusai mokėjo Kongreso nariams už balsus , tik už visuomenės ir Kongreso ” švietimą ” , o tai vargu ar buvo neteisėta .
Tuo tarpu korupcijos ir skandalų fone Aliaska faktiškai tapo JAV teritorija . Rusai nekantravo išsikraustyti , o amerikiečiai įsikelti . Tradicinė situacija : vieni skuba bėgti , kiti skuba ateiti . 1867 m. rugsėjį į Aliaską buvo pasiustas JAV generolas L.H. Rousseau paspartinti teritorijos perdavimo procesą . Novoarchangelskas buvo pervadintas į Sitką . Spalio 18 d. įvyko Rusijos vėliavos nuleidimo ir JAV vėliavos pakėlimo ceremonijos. JAV norėdama itvirtinti savo valdžią regione prieš vietinius pasiuntė JAV kariuomenės eilinių ir įkūrė keletą uosto gyvenviečių , tačiau per kitą dešimtmetį dauguma jų grįžo namo , nes jiems pabodo nuolat kovoti su vietiniais indėnais . Galu gale susirūpinęs dėl įstatymo ir tvarkos trūkumo teritorijoje , Kongresas 1912 metais priėmė organizacinį aktą – Aliaskos gyventojai gavo gubernatorių , tiesės instituciją ir galimybę mokytis . Tačiau dėl teritorijos vertės vis dar buvo abejojama – iki pat Antrojo pasaulinio karo , kai karinės ir strateginės aplinkybės ( kovojant prieš imperialistinę Japonija , įgyvendinant Lendlizo projekta remti SSRS produkcija kovojant prieš naicistinę Vokietiją ) įrodė beprotiško Sewardo pirkinio naudą JAV . Nuo tada teritoriją dvigubai didesnė už Teksasą , pasirodė esanti pigi prekė , kaip ir teigė Sewardas . O Šaltojo karo metu , kai regiono vertė dar labiau išaugo ir dabartinės Rusijos politikoje – pirkimo procesas pagaliau praėjus 100 metų duoda naudos .
Visgi esminis faktas , kad 1867 metais Aliaską nebuvo joks aukso grynuolis ar vertingas ir patrauklus regionas . Tai pat sumanymas pirkti regioną iš Rusijos buvo vieną didesnių kvailysčių , kai JAV kolonistai , net be JAV kariuomenės pagalbos galėjo išvyti Rusų įgaliotinius ir tesiog aneksuoti regioną nemokėdami nė 1 cnt .
Įdomu , kad 20 amžiuje antroje pusėje atradus naftos Aliaskoje , jos naftotekis kainavo 7,7 mlrd dol . 10 kartų didesnę sumą , tačiau perkamosios galios atžvilgiu , įvertinus 100 metų infliaciją – tai tik gal 20 proc. sumos . Tesiog žmonės pamiršta ,kad 1866 metais su kokiais 2 mln dol butum turtingiausiais verslininkas planetoje .
O dėl Aliaskos aukso . Visiškai pagrįstai buvo manoma , kad jeigų kalnų grandinėse pietuose randama aukso , jo turėtų būti ir šiaurėje . Tad ieškotojai pamažu traukė į Aliaską . Iki 1870 metų vos saujelė veteranų plovė auksą Jukono upės žemupyje , tačiau rasdavo jo visai nedaug . 1896 metais rugpjūtį aukso buvo ieškoma palei Klondaiko upės intaką ,maždaug 80 km. į rytus nuo Aliaskos pasienio Kanados Jukono teritorijoje , čia senbuviai rado ” žalio aukso , storu sluoksniu gulinčio tarp sluoksniuotų plokščių – atrodė lyg sumuštiniai su sūrių ” .
Per keletą savaičių gretimame Dousone gyventojų padaugėjo nuo 500 iki 5000 . Kitą vasarą , kai keletas pirmųjų ieškotojų atvyko į San Franciską su 3 mln dol. vertės grynuoliais , apie 100 tūkst naujokų plaukė į Aliaską laivais , o vėliau leidosi į pavojingą žygį sausuma .
Klondaiko burbalas greit sprogo , kaip ir visos aukso karštligės . Nauji atvykėliai geriausiais kasyklas jau rado pažymėtas . Netrukus pasklido geri gandai iš kito Aliaskos regiono : gana didelių gabalų buvo rasta juodame smėlyje prie Sewardo pusiasalio , vietoje , pavadintoje Keipnomu . Nusivylę Dousonu susirinko mantą ir išvyko į vakarus , 1300 klm. žygį geresnio gyvenimo : laivais , šunų traukiamomis rogutėmis , pačiūžomis ir net dviračiais . Svajonės Keipnome truko 2 metus – rasta 2 mln. dol vertės grynuolių . Po kiek laiko Aliaskos aukso atsargos išseko – jos buvo randamos tik atsitiktinai , tačiau trumpas sujudimas paskatino į šią didžiulė teritoriją atsikelti būrius naujakurių ( ko bijojo Rusija pasklidus gandams apie jų valdomoje Akiaskoje esančius lobius ) , o galiausiai – ir JAV federacinius įstatymus ir tvarka .
Apibendrintai Aliaskoje per 30 metu buvo rasta iki 8 mln dol .aukso grynuolių . Du didžiausi telkiniai atnešė 5 mln dol.( prisiminkite pradinę Rusijos administracijos sumą ) . Ir supraskite , kad aukso grynuolius iškasė ne JAV iždininkas , o JAV kolonistas , gyvenantis svajonę , paėmė juos nemokėjes jokių mokesčių ir išsigabeno su savim . Šiuo atveju vienintelis ir pagrindinis privalumas – paskatino JAV ekonomiką . Nafta svarba įgavo tik 20 amžiaus antrojoje pusėje , o geopolitinės svarbos nuspėti ( būsimo ledlizo , Šaltojo karo ) – niekas negalėjo . Sekretorius Sewardas pirko abejotiną teritoriją , tikėdamas vizija , kad JAV turi apjungti visą Š.Amerikos kontinentą ir tai turi padaryti taikiais ir humanistinais principais – išpirkdama teritorijas , ne smurtiniu būdų .
Rusijos žaidimas buvo įvykdytas 100 proc , visą ką Rusijos caras siekė pavyko ir net daugiau nei tikėjosi . Pagal tų laikų duomenis racionaliai žiūrint Rusija sužaidė vieną geriausių savo diplomatinių žaidimų istorijoje , deja , numatyti , kad po 50 metų visas pasaulis apvirs aukštyn kojom niekas negalėjo numatyti . Rusija apmokėjo dalį skolų , numalšino LDK ir Lenkų sukilimą , pradėjo valstybės pertvarką . Teisingai numatė busimą grėsmę iš Vokietijos ir Austrijos – Vengrijos imperijos . 1905 metai Rusijos – Japonijos karas parodė , kad Rusija , jei nebūtų norėjusi parduoti Aliaskos – regione nebuvo galimybė , kuri be didelių karinių pajėgų sugebėtų išlaikyti Aliaską . Ypač , kai akivaizdžiai brendo karas Vakaruose .
Sakyčiau , kad Rusijos pergalės Šiaurės kare , pergalė prieš Napoleoną – buvo atsitiktinės , nulemtos aklos sekmės ir virtinių nesekmių konkurentui , visomis prasmėmis laimėjo silpnesnis . O Aliaskos pardavimo žaidime Rusija pasielgė racionaliai , protingai ir pasikinkė sėkme pasiūlydama Aliaską JAV . JAV pasielgė neracionaliai , skubotai , kvailiai . Skirtumas tas , kad ilgoje perspektyvoje Rusijai labai nepasisekė , o JAV aplankė akla sėkmė .
P.S Klondaiko regionas šimtus milijonų pelno atnešė skaičiuojant šiandienos valiuta , tačiau ir pirkimo suma skaičiuoti šimtais milijonų šiandienos kursu .

dariui        
2016 gegužės mėn. 9 17:02:07

taip taip, rusija visada elgiasi racionaliai ir protingai haha, o jav aplanko tik akla sekme :) )

Huronas        
2016 rugsėjo mėn. 3 08:59:07

Issamiam komentare nurodoma,kad JAV kvaila, nes viska dare humanitariskai, o reikejo elgtis agresoriskai ir atimti Aliaska, tipiskas ruskio mastymas.Rašyti komentarą

  Vardas (būtinas)

  El.paštas (būtinas)

  Svetainė