- Lietuvos geografijos mokytojų asociacija - http://geografija.lt -

Mokomojo dalyko pedagogika (Socialinio ugdymo kryptis): geografija ir istorija (Kaune ir Vilniuje)

Parašė LGMA 2019 birželio mėn. 23 d. @ 12:30 Srityje Naujienos, Švietimo naujienos | Nėra komentarų

VDU_logoVYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE vykdomos ugdymo krypties studijų programos. Mokomojo dalyko pedagogikos programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos mokomojo dalyko pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias pasirinktos ugdymo krypties (gamtamokslinio ugdymo, socialinio ugdymo, meninio ar kalbų ugdymo) mokslo žinias, kurie, vadovaudamiesi įgytomis bendrakultūrinėmis, profesinėmis, bendrosiomis ir asmeninėmis kompetencijomis gebėtų dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurtų įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymesi.


Daugiau informacijos šiuo adresu: https://svietimas.vdu.lt/studiju-programos/?/lt/study/program/show/277

VDU informacija


Straipsnis atspausdintis iš Lietuvos geografijos mokytojų asociacija: http://geografija.lt

Straipsnio adresas:: http://geografija.lt/2019/06/mokomojo-dalyko-pedagogika-socialinio-ugdymo-kryptis-geografija-ir-istorija-kaune-ir-vilniuje/

Visos teisės saugomos © 2009 LGMA.