006 plunges-rajono-savivaldybes-administracijos-direktorius_albertas_krauleidis_lgma_forumas_plateliai lgma_forumas_2015_48 lgma-20-trakai-442 51 23 Aralo jūra iš kosmoso angele_robertas_lgma_forumas_plateliai