36 A 17329 plunges-rajono-savivaldybes-administracijos-direktorius_albertas_krauleidis_lgma_forumas_plateliai registracijos_dalyves_lgma_forumas_plateliai lgma-20-trakai-282 lgma_forumas_2015_36 A 7070 karlingas1