Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Mokytojai ekspertai

Geografijos mokytojai ekspertai

Vardas, pavardė

Mokykla

El. paštas

1.

Staselė Alenskienė

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

baltija@centras.lt

2.

Gražina Ambrutienė

Vilniaus Žemynos gimnazija

grazina.ambr@super.lt

3.

Aldona Arlauskienė

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

mrjg.rastine@
mari.omnitel.net

4.

Vytautas Baliūnas

Panevėžys

 

5.

Roma Bubelevičienė

Kauno Šančių vidurinė mokykla

roma@cia.lt

6.

Vytautas Butkus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

vyt.butkus@gmail.com

7.

Sigita Dijokienė

Kauno „Saulės“ gimnazija

sidijok@gmail.com

8.

Reda Garliauskienė

Antano Vienuolio gimnazija

redagar@one.lt

9.

Ona Gustaitie

Daugų vidurinė mokykla

ona_gus@yahoo.com

10.

Albinas Jarmala

Lazdijų raj. Veisiejų vid. mokykla

 

11.

Bronislava Kornilova

Vilnius

 

12.

Regina Krušinskienė

Vilniaus Šeškinės vid. mokykla

reginakr@centras.lt

13.

Nijolė Liugienė

Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija

nijole.liugiene@takas.lt

14.

Ilona Mackevičiūtė

Karmėlavos Balio Buračo vid. mokykla

 mokykla@buraco.kaunas.mit.lt

15.

Jonas Malinauskas

Lazdijų. M. Gustaičio gimnazija

jonas.malinauskas@gmail.com

16.

Alfonsas Mockus

Raseinių raj. Viduklės vid. mokykla

a.mockus@email.lt

17.

Valentinas Padriezas

Kauno raj. Garliavos Jonučių vid. mokykla

garliavosjonuciuvidurine
@yahoo.com

18.

Stanislava Pleitienė

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

 

19.

Georgijus Sapožnikovas

Vilniaus „Vingio“ vid. mokykla

georg@takas.lt

20.

Vytautas Steponavičius

Vilniaus raj. Marijampolio vid. mokykla

 

21.

Elena Valančienė

Vilnius

 

22.

Vincas Zabelskas

Kaišiadorių V. Giržado vid. mokykla

zabelskas@mail.ru

23.

Antanas Ivanauskas

Vilnius

 

24.

Vilhelmina Tuskenienė

Vilnius

 

25.

Aldona Sikorskienė

Vilnius

 

26.

Rytas Šalna

Vilnius

monblanas@gmail.com.lt

27.

Algirdas Volungevičius

Lazdijų raj.

 

 

 

28.

Danutė Vasiliauskienė

Kretingos Pranciškonų  gimnazija

vade@email.lt

29.

Laima Girdauskienė

Kaunas

laima.g@mail.lt

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster