Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Programa
VI-osios Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – moksleivių

geografijos olimpiados programa

 

Olimpiados tema:          Pasaulio kalnai

Temos pavadinimas

Žinios ir supratimas

Numatomi gebėjimai

Geografinis kalnų pasiskirstymas

Pagrindiniai pasaulio kalnai, jų grandinės, aukščiausios viršūnės 

Pažymėti kalnus kontūriniame žemėlapyje;

Atpažinti ir įvardyti kontūriniame žemėlapyje pažymėtus kalnus, aukščiausias viršūnes

Kalnų susidarymo procesai

Litosferos plokščių sąveikos rezultatai: spredingas, subdukcija, raukšlėjimasis

Gebėti schemiškai pavaizduoti konkrečių litosferos plokščių pakraščiuose vykstančius procesus;

Paaiškinti būdingiausių pasaulio kalnų kilmę

Kalnodaros ir jų rezultatai

Kaledoninė, hercininė ir alpinė kalnodaros bei jų rezultatai

Kontūriniame žemėlapyje pažymėti arba atpažinti įvairių kalnodarų metų susidariusius kalnus, jų grandines, pavienius masyvus

Kalnų reljefo formos

Svarbiausios reljefo formos

Atpažinti ir įvardyti kalnų reljefo formas

Kalnų tipai

Pagrindiniai kalnų tipai (raukšliniai, luistiniai, vulkaniniai)

Priskirti įvairiems tipams priklausančius kalnus

Povandeniniai pasaulio kalnai

Procesai, formuojantys povandeninio pasaulio reljefą;

pagrindinės vandenyno dugno reljefo formos ir jų kilmė

Atpažinti arba schemiškai pavaizduoti pasaulinio vandenyno dugne vykstančius procesus, turinčius įtakos povandeninio pasaulio reljefui

Kalnų klimato ypatumai

Oro temperatūros ir slėgio kaita;

Vėjai ir jų poveikis

Apskaičiuoti oro temperatūrą ir slėgį, kylant į kalnus

Kalnų augalija ir gyvūnija

Būdingiausi pasaulio kalnų faunos ir floros atstovai

Priskirti būdingiausius augalus ir gyvūnus jų paplitimo buveinėms

Vertikalusis geografinis zoniškumas

Vertikalaus zoniškumo samprata;

vertikalusis Andų, Alpių ir Himalajų kalnų geografinis zoniškumas

Palyginti ir išryškinti įvairių pasaulio kalnų vertikalaus zoniškumo skirtumus;

Kalnai – žmonių gyvenamoji erdvė

Kalnų tautos; tankiausiai gyvenami pasaulio kalnai; kalniečių gyvenimo būdas;

Darbas su kontūriniu žemėlapiu

Ūkinis kalnų panaudojimas

Ūkininkavimo formos kalnuose (žemės ūkis; energetika; rekreacija ir turizmas; transportas ir komunikacijos)

Gebėti įvertinti priežastis, daryti išvadas ir prognozes

Subalansuota gamtonauda kalnuose

Saugomos teritorijos, įstatyminė bazė (pvz, Alpių konvencija) ir kt.

Kalnų rekordai

Ilgiausi, aukščiausi, didžiausi

Atpažinti ir priskirti rekordininkams būdingus duomenis;

darbas su kontūriniu žemėlapiu

Geografinis takas

Galimų stotelių įvairovė:

  1. Atstumų matavimas;
  2. Aukščių nustatymas;
  3. Hipsometrinio pjūvio sudarymas;
  4. Naudojimosi turistine schema įgūdžiai;
  5. Šlaitų polinkio kampo nustatymas;
  6. Pasaulio šalių pagal gamtos požymius nustatymas;
  7. Būdingos pakrančių augalijos atpažinimas;
  8. Orientavimosi su sportiniu žemėlapiu įgūdžiai;
  9. Ėjimas azimutu.
© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster