Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Sąrašas Ankstesnis | Sekantis

Užduotys

1 užduotis

Šiuo metu Europos Komisija (EK) reikalauja aiškaus Lietuvos įsipareigojimo uždaryti Ignalinos AE. EK linkusi Ignalinos AE problemą traktuoti formaliai, tarptautinių įsipareigojimų vykdymo aspektu. Nepaisant techninio pobūdžio, Ignalinos AE problema yra labai politizuota. Vis dažniau pasigirsta signalų, kad Ignalinos AE uždarymo plano parengimas gali tapti ir formaliu pasirengimo narystei ES reikalavimu. Tuo tarpu Lietuva neskuba skelbti konkrečių Ignalinos AE uždarymo terminų. Remdamiesi pateikta schema, išnagrinėkite šią problemą.

Problemos sprendime dalyvaujančios institucijos (jų nurodykite ne mažiau kaip 4):

Nuomonės„Prieš“ uždarymą                „Už“ uždarymą

I. Saugumo klausimas (nurodykite ne mažiau kaip 2 pozicijas)

II. Uždarymo sąnaudų mastas (nurodykite ne mažiau kaip 2 pozicijas)

III. Ignalinos AE ūkinė reikšmė (nurodykite ne mažiau kaip 2 pozicijas)

IV. Aplinkosaugos reikalavimai

Problemų sprendimo būdai(nurodykite ne mažiau kaip 2 pozicijas)

Perspektyvos(nurodykite ne mažiau kaip 2 pozicijas)

2 užduotis

1. Raskite atitikmenis (linija sujunkite valstybę su atitinkama tautine mažuma).

Valstybė                                                                Tautinė mažuma

1.        Albanija                                                         a) lenkai, rusai

2.        Ukraina                                                          b) albanai

3.        Gruzija                                                            c) vengrai

4.        Armėnija                                                        d) kroatai

5.        Serbija                                                            e) moravai

6.        Slovėnija                                                        f) baskai

7.        Rumunija                                                       g) armėnai

8.        Čekija                                                             i) rusai

9.        Lietuva                                                           k) graikai

10. Ispanija                                                            l) azerai (azerbaidžaniečiai)

2. Užpildykite galimų Lietuvos vidaus rizikos veiksnių ir vidinių krizių lentelę (ne mažiau kaip po 2 kiekvienoje grafoje):

Politiniai

Ekonominiai

Socialiniai

Tautiniai

pvz.: visuotinis gyventojų nuskurdimas,

3.        Raskite atitikmenis (juos sujunkite linijomis).

Teroristinė grupė                                                               grupės veiklos tikslas / tipas

1.        Juodasis rugsėjis                                    O. bin Ladeno grupuotė

2.        Hamas                                                       baskų nacionalistai

3.        ETA                                                           Šiaurės Airijos ir Didžiosios Britanijos vienybė

4.        al Kaeda (Al Qaeda)                             Radikalus palestiniečių sąjūdis

5.        Alsterio (Ulster) laisvės kovotojai           kovoja už Kašmyro prijungimą prie Pakistano

4.        Perskaitykite ištrauką ir nurodykite valstybės pavadinimą:

Yra labiausiai uždara ir izoliuota valstybė Europoje, kuri paskutinė atsigauna nuo praeities ir užmezga prekybos ryšius su pasauliu. Sakoma, kad komunistai nužudė žmonių viltį. Jie iškėlė partiją aukščiau nacionalinės kultūros. Sakoma, kad Jugoslavija turi atverti langą į pasaulį, o šiai valstybei jis uždarytas tamsoje. Ši valstybė yra ______________________ .

5.        Perskaitykite ištrauką ir nurodykite valstybės pavadinimą:

Šioje šalyje aptinkama pirmųjų žmonių gyvenviečių pėdsakų. Čia susikūrė senovės civilizacija, kovojusi su Egipto ir Mesopotamijos valdovais. Šalyje daugybė budistų ir induistų senovinių šventyklų, valdovų rūmų ir paslaptingų kapinių. Valstybėje labai svarbi institucija – vadinamoji seniausių vyrų taryba. Jų veikla neapsiriboja tik šeimos ar giminės klausimų sprendimu. Taryba daro įtaką svarbiausiems visuomenės reiškiniams, net rinkimams. Tai karinga branduolinė valstybė, kurioje švenčiama atominės bombos diena. Tai – ______________________ .

6. Apskaičiuota, kad norint užtikrinti kiekvieno žmogaus materialinę gerovę ir psichologinę pusiausvyrą, šiandien reikia apie 2 ha žemės kiekvienam žmogui. Vadinasi, Žemės apimtis «komfortišką» gyvenimą užtikrina 5 mlrd. žmonių. Žmogaus gyvenimui «komfortiškos» erdvės riba planetoje buvo peržengta XX amžiuje:

1.        7-ame dešimtmetyje;

2.        8-ame dešimtmetyje;

3.        9-ame dešimtmetyje.

7. 1986 m. balandžio 26 d. radioaktyvių dūmų kamuolys, kurį sudarė trilijonai žudančių dalelių, pakilo į atmosferą. Į aplinką pateko radioaktyvaus cezio, stroncio ir plutonio.

-       kokia tai buvo tragedija? ..............................................................................

-       nurodykite valstybę ir miestą, kuriame tai atsitiko ..................................

8. XX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje įvyko viena žinomiausių dykumų plitimo katastrofų. Jos priežastis – ilgalaikė sausra 6–7 dešimtmečiuose, užsitęsusi dėl žmogaus poveikio gamtai.

-      apie kokią teritoriją kalbama? .......................

-       kur ji yra? ...............................................................................

-      kokie problemos sprendimo būdai (nurodykite kuo daugiau)?

9. Spaudoje rašoma, kad ozono sluoksnis virš Lietuvos yra suplonėjęs. Koks jo apytikris storis?

1.        apie 2–4 m;

2.        apie 2–4 cm;

3.        apie 2–4 mm.

10. Kokios jūros dydis ir pakrantės linijos forma labai pasikeitė nuo XX amžiaus 6-ojo dešimtmečio?

1. Baltijos jūros;

2. Negyvosios jūros;

3. Aralo jūros.

Nurodykite pagrindinę tokio kitimo priežastį: _______________________________ .

3 užduotis

SUKURKITE SAUGIOS VALSTYBĖS MODELĮ

(Užpildydami lentelę nurodykite ne mažiau kaip 5–6 požymius)

SAUGIOS VALSTYBĖS

požymis

požymio ypatumas

pavyzdys

antipavyzdys

sostinė

šalies viduje

kelios sostinės

Olandija

Ispanija

Brazilija

Latvija

Vengrija

Portugalija

5 užduotis

1. Priežasčių ir konfliktų plėtotės atžvilgiu konfliktai skirstomi į šias grupes:

1         ………………………………….

2         ………………………………….

3         ………………………………….

4         ………………………………….

5         ………………………………….

6         mišrūs

2. Konfliktai vyksta daugelyje pasaulio vietų. Tačiau įvairiuose regionuose jų skaičius nevienodas. Sunumeruokite pateiktus regionus galimų (potencialių) etninių konfliktų požiūriu (1 vieta – potencialiai konfliktiškiausias regionas, 8 vieta – mažiausiai konfliktinis regionas).

-       Australija                               ………….

-       Azija (be NVS)                      ………….

-       Lotynų Amerika                   ………….

-       Vakarų Europa                      ………….

-       Afrika                                     ………….

-       Rytų Europa (be NVS)         ………….

-       Šiaurės Amerika                   ………….

-     NVS                                          .................

3. 1991 metais krizė peraugo į karą, bet galingos valstybės pastangomis konfliktas neįgavo platesnio masto. Kokia tai krizė (pabraukite)?

-       Sueco krizė

-       Folklando (Falkland) salų krizė

-       Persų įlankos krizė

-       Rytų ir Vakarų Vokietijos krizė

4. 1992 metais Europoje buvo 4 neutralios valstybės. 2002 metais tokia valstybė tėra viena. Kartu ji vis dėlto turi galingą kariuomenę. Nuo 1815 metų ji laikosi visiško neutralumo. Kokia tai valstybė (pabraukite)?

-       Švedija

-       Šveicarija

-       Suomija

-       Austrija

5. Dar prieš 2500 metų Sun Tzu yra pasakęs «Nužudyk vieną – išgąsdinsi dešimt tūkstančių». Apie kokį reiškinį jis kalbėjo? Ar jis būdingas šiandieniniam pasauliui? Kur?     .................................................................

6. JTO Saugumo Tarybą sudaro 15 valstybių: 5 nuolatinės narės, 10 dvejiems metams renkamos Generalinėje Asamblėjoje. Iš dabartinių JTO Saugumo Taryboje esančių narių išskirkite (pabraukdami) penkias nuolatines jos nares.

Airija, Bulgarija, Gvinėja, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kamerūnas, Kinija, Kolumbija, Mauricijus, Meksika, Norvegija, Prancūzija, Rusija, Singapūras, Sirija

7. Viename pasaulio regione iki 1990 metų buvo 9 valstybės, tarp jų – ir daugiatautės. Dabar šiame regione yra 28 šalys. Kiekviena valstybė turi gausių tautinių mažumų.

-          apie kokį regioną kalbama?  .......

-          kokios šiame regione iki 1990 metų egzistavusios valstybės suskilo į atskiras valstybes? .....................................

8. Perskaitykite trumpą biografijos aprašymą ir pabraukite melagingai pateiktus faktus.

«Gimiau laisvojoje Lietuvoje 1939 metais per pačias Kalėdas, Memelyje. Prasidėjo II pasaulinis karas, tad teko eiti į kariuomenę. Netrukus patekau vokiečių nelaisvėn. Perl Harboro (Pearl Harbor) koncentracijos stovykloje susipažinau su anglu, kuris užverbavo mane į slaptąją Didžiosios Britanijos saugumo tarnybą. Italų armijai mus išvadavus, keliai išsiskyrė: jis iškeliavo atgal į savo tėvynę Angliją, aš – namo, į Vilnių. Pradėjau mokytis universitete. Sekėsi puikiai, bet nebaigus studijų Lietuvos avialinijų lėktuvu išskridau pasižmonėti. Perskridęs Atlantą nutūpiau Dalaso (Dallas) oro uoste Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia mane vėl «sumedžiojo» anglai. Pradėjau intensyvų špionažą. Jau buvau susikrovęs gražaus pinigėlio, bet gavau šaukimą į JAV jūrų pėstininkų kuopą. Po mėnesio pratybų buvau nuskraidintas į Vietnamą. Kaip dabar prisimenu: Saigonas, Mao Dze Dungas ir paklaikusios nuo siaubo vietnamiečių akys. Teko žudyti, betgi geram tikslui – atlikom JT sankcionuotą taikos saugojimo misiją. Kaip Vietnamo karo veteranas grįžau į Čikagą. Sulaukęs Kristaus amžiaus (33 metų), Manhatene (Manhattan), Čikagos vidury, atšvenčiau savo gimtadienį. Tuomet pirmą kartą nukeliavau į Didįjį kanjoną, Semiramidės sodus, Havajus. Deja, visus savo pinigus pralošiau Floridos miestuose: Majamyje (Miami) ir Las Vegase. Vėl šnipinėjant mane sužeidė. Atsidūriau Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Kuomet 1990 metais šią šalį klastingai užpuolė Irakas, sau prisiekiau sunaikinti Sadamą Huseiną ir savo priesaiką įvykdžiau lygiai po 10 metų. Dėl to buvau sulaikytas ir įkalintas. Po metų Kuboje žlugo komunistinis režimas, tad atsilaisvino prezidento postas. Tai žinodamas pabėgau iš kalėjimo ir šioje šalyje tapau naujuoju Fideliu. Deja, mano šlovė buvo labai trumpa. Baskų separatistai pareikalavo, kad pasidalyčiau savo neįkainojama patirtimi, todėl slapta turėjau vykti į Ispanijos šiaurę. Bet mano lėktuvą užgrobė teroristai ir nukreipė į «brolius dvynius» Vašingtone (Washington). Taip baigėsi ne tik mano, bet ir Pasaulio prekybos centro gyvenimas.»

7 užduotis

Video užduotis (klausimai pateikti po atitinkamo video siužeto)

1. 1991 metais ši teritorija suskilo į dvi atskiras valstybes. Iki šiol tarp jų vyrauja nesantaika, neretai ir kariniai konfliktai.

Kokios tai valstybės? ____________________________

2. Ši valstybė yra viena iš NVS šalių. Po nepriklausomybės paskelbimo ją iki šiol kankina vidiniai konfliktai – politiniai bei etniniai.

Kokia tai valstybė? _____________________________

Kokias žinote šalyje vietinės kilmės tautines mažumas? ___________________________________

3. Šioje šalyje XX a. 8-ąjį dešimtmetį vykęs vienas didžiausių pasaulyje genocidų nusinešė per 2 mln. žmonių gyvybių.

Kokia tai valstybė? ___________________________________________________

Kas buvo šio genocido vykdytojai?_______________________________________

4. Šioje šalyje prieš porą dešimtmečių buvo viena griežčiausių pasaulyje diktatūrų. Po šalies vadovo mirties politinis režimas sušvelnėjo.

Kokia tai valstybė? ___________________________________________________

Kas buvo tuometinis šalies dvasinis lyderis? _______________________________

5. Afrikos nacionaliniuose parkuose kyla rimtų problemų saugant laukinius gyvūnus.

Kas yra pavaizduoti siužete žmonės?Paaiškinkite jų veiksmų tikslą. ________________________ .

6. Remdamiesi pademonstruotu siužetu, parašykite, kurioje šalyje iškilo šios ekologinės problemos?

Užpildykite pateiktą lentelę.

 

problema

priežastys

pasekmės

1

2

3

4

6 užduotis

Kompiuterinė (planuojama «prisegti» prie VPU Geografijos laboratorijos nuo 2002.V.10)

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster