Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Geografijos vardynas

 

Rekomenduotinas Pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje žinotinų

GEOGRAFIJOS OBJEKTŲ VARDYNAS

PROJEKTAS

Redaktorių pastaba: šiame vardyne nurodyta ir keletas vietovardžių alternatyviųjų formų, labiau atitinkančių autentišką tarimą arba istorinę tradiciją. Mokytojų ir mokinių patogumui dauguma vietovardžių sukirčiuoti.

LIETUVA

Apskritys

Vilniaus, Kaũno, Klaĩpėdos, Tauragės, Pãnevėžio, Telšių, Šiaulių, Marijámpolės, Alytaũs, Utenõs

Didžiausi miestai

Vilnius, Kaũnas, Klaĩpėda, Šiauliaĩ, Panevėžys, Alytùs, Marijámpolė, Utenà, Mažeikiai, Telšiaĩ, Taurag

Kurortai, kultūros paveldo gyvenvietės

Palangà, Neringà, Merkìnė, Bìrštonas, Drùskininkai, Likėnai, Kernavė, Trãkai

Svarbūs pramonės ir transporto centrai

Mažeikiai, Naujoji Akmenė, Jonavà, Kėdainiai, Elektrėnai, Telšiaĩ, Biržai, Rokiškis, Radvìliškis, Vìsaginas

Elektrinės

Ignalìnos atominė (branduolinė), Lietuvõs šiluminė, Kruonio hidroakumuliacìnė, Kaũno vandens jėgainė (hidroelektrinė)

Pasienio postai

Kalvarijà, Lazdìjai, Mẽdininkai, Salõčiai, Kybártai, Panemùnė, Nidà

Gamtos ir kultūros paminklai

Stelmužės ąžuolas, Puokės (Barstyčių) akmuo, Pùntukas, Kryžių kalnas, Lietuvos geografinis centras, Europos geografinis centras, Karvės ola, Orvydų sodyba, Šìluva, Týtuvėnai, Velnio duobė, Šatrijà, Medvėgalis, Rambýnas, Žemaĩčių Kalvarijà

Paviršiaus objektai

Baltijos aukštumos / kalvynas (Sūduvos aukštuma, Dzūkų aukštuma, Aukštaičių aukštuma), Medininkų aukštuma, Švenčionių aukštuma, Žemaičių aukštuma (Medvėgalis, Šatrijà), Eišiškių plynaukštė, Lietuvos vidurio žemuma (Káršuvos žemuma, Užnemunės žemuma, Nevėžio žemuma, Mūšõs ir Nemunėlio žemuma, Žiemgalos žemuma), Ventos vidurupio žemuma, Pajūrio žemuma, Juozapinės kln. (294 m v. j. l.), Pietryčių lyguma, Kuršių nerijos kopos, Ventės ragas, Rusnės sala (žemiausia Lietuvos vieta: –1,3 m ž. j. l.)

Vandenys

Baltijos jūra ir Kuršių marios

Įlankos (Botnijos, Suomių, Rygõs), Kuršių marios, Ais(t)marės, Sémbos p-lis, Landsorto įduba (459 m), Sklandytojų kopa (67 m)

Upės

Nemunas (Nemuno delta, Rusnės sala), Nerìs, Ventà, Šešùpė, Mūšà, Šventoji, Mìnija, Nevėžis, Merkỹs, Nemunėlis, Jūra, Dubysa, Žeimenà

Ežerai

Drūkšiaĩ, Dysnaĩ, Dusià, Vištytis, Sartaĩ, Luodis, Metelys, Avilys, Plãtelių ežeras, Rėkyvos ežeras, Ãlaušas, Žùvintas, Lūkstas, Asvejà, Taũragnas, Krókų Lankà

Tvenkiniai

Kaũno marios, Antãlieptės, Elektrėnų, Širvėnõs ežeras

Pelkės

Žùvinto pãlios, Čepkẽlių raĩstas, Kamãnos, Áukštumala, Didysis týrulis, Baltósios Vókės, Ežerėlio, Šepetà

Miškų masyvai

Dainavõs giria, Labanoro giria, Kazlų Rūdos miškaĩ, Káršuvos giria, Rūdninkų giria, Lavóriškių miškaĩ, Gaižiūnų miškaĩ

EUROPA

Valstybės

Aĩrija, Albanija, Andora, Austrija, Gudija (Baltarusija), Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė), Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Serbija ir Juodkalnija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuvà, Liuksemburgas, Makedònija, Malta, Moldavija, Monakas, Norvègija, Olandija, Portugalija, Prancūzijà, Rumunija, Rùsija, San Marìnas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švèdija, Šveicarija, Ukrainà, Vatikanas, Vengrija, Vokietijà

Europos, Azijos ir Afrikos paribyje esančios šalys

Turkija, Kipras, Grùzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Gibraltaras (Didž. Britanijai priklausanti teritorija), Kazachija.

Sostinės

Andora, Dublinas (Dablinas), Tirana, Viena, Minskas (Menskas), Briuselis, Sarajevas, Sofija, Prahà, Kopenhagà, Londonas, Talinas, Atėnai, Reĩkjavikas, Madrìdas, Romà, Bèlgradas, Zãgrebas, Rygà, Váršuva, Liùksemburgas, Skòpjė, Monakas, Òslas, Ámsterdamas ir Hagà, Lisabonà, Parỹžius, Bukarèštas, Maskvà, Brátislava, Liublianà, Hèlsinkis, Stòkholmas, Bernas, Kìjevas / Kìjivas, Bùdapeštas, Vadùcas (Fadùcas), Kišiniòvas, Valeta, San Marìnas, Berlýnas

Europos ir Azijos paribyje esančių valstybių sostinės ir svarbesni miestai:

Ankarà, Stambùlas, Leukòsija, Tbilìsis, Jerevãnas, Bakù

Pramonės, politikos, transporto, turizmo centrai:

Antverpenas, Hamburgas, Duisburgas, Miunchenas, Kiolnas, Reino megalopolis, Frankfurtas prie Maino, Štùtgartas, Pietų pramonės juosta (Tulūza, Nica, Gènuja), Glazgas, Bìrmingamas, Grìnvičas (Londonas), Èdinburgas, Ženevà, Ciùrichas, Marsèlis, Strasbūras, Milanas, Turìnas, Neãpolis, Venècija, Kãnai, Barselonà, Krókuva, Gdanskas, Tártu, Sankt Peterburgas, Gėteborgas, Roterdamas

Paviršius

Apenìnai, Penìnai, Pirėnai, Siera Nevada, Centrìnis masyvas, Alpės (Monblãnas), Dinãrai, Karpãtai, Tatros, Sudètai, Skandinãvijos kalnai, Urãlas, Kaukãzas (Elbrùsas), Vidurio Europos lygumà, Dunojaus vidurupio žemumà, Baltijos aukštumos, Rytų Europos lygumà, Hekla, Vezùvijus, Etna, Stròmbolis, Nordkapas (Šiaurės kyšulys), Marokì kyš., Uolõs (Ròkos) kyš., Po žemuma.

Vandenys / jūros

Viduržemio (Adrijos, Tirėnų, Egėjo), Juodoji, Šiaurės, Baltijos, Norvegų, Bãrenco, Azòvo, Marmuro

Įlankos, sąsiauriai, kanalai

Biskajos įl., Sognės fjordas, Bòsforo sąs, Dardanèlų sąs., Gibraltãro sąs., La Manšos sąs., Dòverio (Kalė) sąs., Skagerãkas, Kategãtas, Eresūno (Zundo) sąs., Kylio kanalas, Dunojaus–Maino kanalas, Volgos–Dono kanalas

Upės

Volga, Dnepras, Vysla, Po, Sèna, Temzė, Luara, Ebras, Tachas, Reinas, Dunojus, Elbė, Donas, Òdra (Òderis), Rona, Garona, Tìberis, Uralas, Dauguvà, Pečòra

Ežerai

Ženèvos, Bálatonas, Bòdeno, Gárdos, Lãdoga, Onèga, Vènernas, Vèternas, Mjòsa, Saimos ežerynas, Peipus, Mozūrų ežerynas

Ledynai

Alèčas, Jòstedalas, Vátna

Salos ir salynai

Krėta, Sicilija, Sardinija, Korsika, Balearai, Kanarai, Aĩrija, Britanija, Zelandija, Elandas, Gòtlandas, Bòrnholmas, Sárema, Ólando salos (Ólandas), Hebrìdai, Šètlandas, Farèrai, Naujoji Žemė, Islándija, Špìcbergenas (Svàlbaras), Prano Juozapo Žemė

Pùsiasaliai

Pirėnų, Apenìnų, Balkanų, Jutlandijos, Skandinavijos, Kòlos, Krymo

Lietuvos kaimyninės valstybės (papildymai):

Latvija: Kušo aukštuma, Vìdžemės aukštuma, Lãtgalos aukštuma,

Baltarusija Palèsės žemumaLenkija Lenkijos žemuma, Mozūrija, Silèzija,

Rusija (su Karaliaučiaus kraštu) Valdãjaus aukštuma, Vidurio Rusijos aukštuma, Pãvolgio aukštuma

AFRIKA

Valstybės

Maròkas, Alžyras, Tunìsas, Lìbija, Egiptas, Sudanas, Etiopija, Nigèrija, Kongo DR, Angola, Kènija, Tanzanija, Mozambìkas, Madagaskaras, Pietų Afrikos Respùblika, Somalis, Namìbija, Zambija, Botsvana, Zimbabvė, Libèrija

Sostinės

Rabatas, Alžyras, Tunìsas, Trìpolis, Kairas, Hartumas, Adis Abeba, Abudža, Kinšasa, Luanda, Nairòbis, Maputu, Pretòrija, Lusaka, Gaboronė, Hararė

Pramonės ir turizmo centrai

Giza (Džiza), Suecas, Dakaras, Keiptaunas, Johanesburgas, Lãgosas

Didelių kraštovaizdžių sritys

Sahara, Sahèlis, Kongo baseinas, Namibas, Kalahãris, Nilo delta

Paviršius

Ãtlasas, Ahãgaro kalnynas, Tibesti kalnynas, Rytų Afrikos plokščiakalnis, Etiopijos kalnynas, Kilimandžaro ugnk., Drãkeno kalnai, Kapo (Kyšulio) kalnai, Rytų Afrikos lūžių juosta

Vandenys

Gvinėjos įlanka, Raudonoji jūra, Bab al Mandebo sąs., Sueco kanalas, Viktorijos ež., Tanganìka, Čado ež., Nìgeris, Nìlas, Kongas, Zambèzė, Viktorijos krioklys, Oránjė

Salos

Madagaskaras, Žaliojo Rago salos, Kanãrai, Zanzibãras, Sokotra

Pùsiasaliai

Somalio p-lis, Žaliasis ragas, Gerosios Vilties ragas, Adatos ragas

AUSTRALIJA IR OKEANIJA

Valstybės

Australija, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Fidžis

Sostinės

Kánbera, Vèlingtonas, Port Morsbis

Pramonės ir turizmo centrai

Sidnėjus (Sidnis), Mèlburnas, Ãdelaidė, Pertas, Honolulu

Paviršius

Didysis Vandenskyros klng., Australijos Alpės (Kosciuškos kln.), Pietų Alpės (Kuko kln.)

Vandenys

Tãsmano jūra, Koralų jūra, Didžioji Australijos įlanka, Karpentarijos įlanka, Tòreso sąs., Baso sąs., Eiro ež., Maris, Darlingas

Salos, salynai ir pùsiasaliai

Melanèzija, Mikronèzija, Polinèzija, Tasmãnija, Naujoji Gvinėja, Havãjai, Keip Jorko p-lis, Didysis Barjèrinis rìfas

ANTARKTIDA

Antarktìdos pùsiasalis, Transantarktiniai kalnai, Roso šelfinis ledynas, Roso jūra, Vèdelo jūra, Vinsono masyvas, Èrebuso ugnk., Ãmundseno–Skoto stotis, „Vostòko“ stotis, pietų ašìgalis

PIETŲ AMERIKA

Valstybės

Venesuelà, Kolùmbija, Ekvadòras, Perù, Čìlė, Brazìlija, Argentinà, Bolìvija

Sostinės

Karãkasas, Bogotà, Kìtas, Limà, Santjãgas, Brazìlija, Buènos Áirės

Pramonės centrai

Rio de Žaneiras, San Paulas, Manáusas

Paviršius

Amazònės žemuma, La Platos žemuma, Brazìlijos plokščiãkalnis, Gvianos plokščiãkalnis, Ándai (Akonkagva), Kotopãchis, Horno ragas

Vandenys

Amazònė, Madeira, Negru, Paranà, Orinòkas, Marakaibo ež., Titikaka, Ànchelio krioklys, Igvasù krioklys, Magelano sąs., Dreiko sąs., La Platos įlanka

Salos, pùsiasaliai

Ugnies Žemė, Fòlklando salos, Galãpagai, Maražò

ŠIAURĖS AMERIKA

Valstybės

Kanadà, JAV (Aliaska, Havãjai), Mèksika, Kubà, Panamà, Haìtis, Kòsta Rikà

Sostinės

Otavà, Vãšingtonas, Mèchikas, Havanà, Panamà

Aglomeracijos bei megalopoliai, pramonės ir transporto centrai

Bosvašo megalopolis, Čipitso megalopolis, Sansan megalopolis, Silicio slėnis, Bòstonas, Niujorkas, Detroitas, Čikagà, Torontas, Monrealis, Vankùveris, San Fransiskas, Los Andželas, Hiùstonas, Naujasis Orleanas, Siètlas, Majãmis, Filadèlfija, Pìtsburgas, Atlanta, Dãlasas

Paviršius

Apalãčai, Kordiljèros (Uolìniai kalnaĩ, Makinlio kln.), Dìdžiosios lýgumos, Vidurio lygumos, Mèksikos įlankos žemuma, Paatlantės žemuma, Didysis kanjonas, Jeloustouno nacionalinis parkas, San Andreas (Šv. Andriejaus) tektoninis lūžis

Vandenys

Hádsono įlanka, Mèksikos įlanka, Karìbų jūra, Niagãros krioklys, Makènzio upė, Jùkonas, Šv. Lauryno upė, Misuris, Misisipė, Koloradas, Didieji Šiaurės Amerikos ežerai (Aukštutinis, Mìčiganas, Hurònų, Èris, Ontãrijas), Didysis Druskos ež., Didysis Vergų ež., Didysis Lokių ež., Panamos kanalas

Salos

Kanados Arktinis salynas, Grenlándija, Niufáundlandas, Antìlai (Didieji ir Mažieji), Aleùtų salos

Pùsiasaliai

Aliaskos, Florida, Jukatãnas, Kalifornijos, Labradòras

AZIJA  

Didelių kraštovaizdžių sritys

Sìbiras, Tibètas, Karakùmai, Gòbis

Paviršius

Arãbijos plokščiakalnis, Mesopotãmijos žemuma, Irãno kalnynas, Dekãno plokščiakalnis, Indo ir Gango žemuma, Himalãjai (Džomolungma, 8850 m), Tibèto kalnynas, Tarìmo įduba, Pamyras, Tian Šanas, Altãjus, Čerskio kalnagūbris, Vakarų Sibiro žemuma, Vidurio Sibiro plokščiakalnis, Didžioji Kìnijos lyguma, Fudžijamos ugnk., Kliučių ugnk., Krakatau ugnk.

Vandenys

Ramusis vandenynas, Arkties vandenynas, Persų įlanka, Bengãlų įlanka, Arãbų jūra, Geltonoji jūra, Pietų Kinijos jūra, Rytų Kinijos jūra, Japònų jūra, Ochòtsko (Okatos) jūra, Bèringo jūra, Laptevų jūra, Bèringo sąs., Malãkos sąs., Kaspijos (Kaspių) jūra, Baikãlas, Arãlas, Eufrãtas, Tìgras, Amù Darjà, Syr Darjà, Ìndas, Gangas, Bra(h)mapùtra, Mekongas, Jangdzė, Hvanghė, Amūras, Lena, Jenisèjus, Òbė, Negyvoji jūra.

Salos

Šri Lanka, Sumatra, Java, Kalimantãnas, Taivãnas, Japònų salos (Hokaidas, Honšiu, Šikòku, Kiušiu), Kurìlai, Sachalìnas, Naujoji Gvinėja, Malãjų salynas, Filipìnai

Pùsiasaliai

Arabijos, Indostãnas, Indokìnijos, Korėjos, Kamčatka, Čiùkčių, Taimyras, Malaka, Mažoji Azija.

PASAULIO VANDENYNAS

Árkties vandenynas, Atlanto vandenynas, Ìndijos vandenynas, Ramùsis vandenynas, Pietų vandenynas, Mariãnų įduba (11 034 m).

Geografijos vardyno redaktoriai:

Rytas Šalna ir Vytautas Butkus

Sąvadą rengė:
Stasė Alenskienė ( Klaipėda), Aldona Arlauskienė (Marijampolė), Vytautas Butkus (Vilnius), Sigita Dijokienė (Kaunas), Laimutė Dilkevičienė ( Kaunas), Laima Girdauskienė ( Kaunas), Ona Gustaitienė ( Alytus), Jonas Jarmalavičius ( Utena), Danutė Merkienė ( Panevėžys), Valentinas Padriezas (Kauno rajonas), Rytas šalna (Vilnius)

 

P.s. pastabas, siūlymus vardynui patobulinti siųskite šiuo adresu: rytas.salna@briedis.lt

 

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster