Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Rajonų/Miestų geografijos olimpiada

 

Olimpiados tema –  „Žemė – žmonių buveinė“.

 

Renginio data: 2008 m. balandžio 3 d.

 

Renginio organizavimo pobūdis: centralizuota olimpiada.  

 

Užduotis ir atsakymus olimpiadai parengs Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos sudaryta komisija. Užduotis platins Olimpiadų centras, kuris dar prieš renginį išsiuntinės jas įprastu paštu tiems rajonams/miestams, kuriuose olimpiada vyks ne anksčiau kaip balandžio 3 d. Į olimpiadą įtrauktas internetinis testas, kuris bus įjungtas balandžio 3 d. ir veiks nuo 13.00 iki 15.00.

 

Teminė olimpiados dalis skirta stichiniams gamtos reiškiniams, įvairioms gamtos nelaimėms bei tiems procesams, kurie mūsų planetoje vyksta dėl žmonių ūkinės veiklos.

 

Olimpiada organizuojama pagal praėjusių metų pakoreguotus nuostatus. Artimiausiu metu jie bus paskelbti šiame tinklalapyje.

 

 

Rajonų/miestų turo ir Respublikinės olimpiados užduotys grupuojamos į dvi dalis:

 

1. Bendrosios geografijos žinios, praktinės užduotys gamtinėje aplinkoje. Užduotys bus parengtos pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų bendrosios geografijos dalis. Visos bendrosios geografijos užduotys sudarys apie 2/3 olimpiados užduočių. Bendrosios geografijos daliai programa nerengiama.

2. Teminės užduotys. Užduotys bus parengtos atsižvelgiant į prieinamą mokykloms mokomąją literatūrą, pastarojo laikotarpio aktualijas. Teminės užduotys sudarys ne mažiau kaip 1/3 olimpiados užduočių.

 

 

Teminės olimpiados dalies programa

 

 

I. Nerami Žemė

 

I.1. Ugnikalnių išsiveržimai

Išsidėstymo dėsningumai. Ugnikalnių juostos. Ugnikalnių tipai. Išsiveržimų mastai ir galimi padariniai. Didžiausi ugnikalnių išsiveržimai žmonijos istorijoje. Gyvenimas ugnikalnių papėdėje.

 

I.2. Žemės drebėjimai

Žemės drebėjimų priežastys. Seisminių zonų išsidėstymo dėsningumai. Stiprumo matavimo skalės. Žemės drebėjimų padariniai. Stipriausi žemės drebėjimai žmonijos istorijoje. Prevencinės priemonės žemės drebėjimų padariniams mažinti.

 

I.3. Cunamiai

Susidarymo priežastys (povandeniniai žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, nuošliaužos, meteoritai). Pragaištingiausi cunamiai žmonijos istorijoje. Ypatingo pavojaus regionai. Ankstyvojo perspėjimo sistema. Cunamio požymiai ir adekvataus elgesio taisyklės.

 

I.4. Žemės nuošliaužos ir sniego lavinos

Susidarymo priežastys. Lavinų įvairovė. Purvo nuošliaužos, akmenų griūtys, ledo ir sniego lavinos. Lavinų pavojaus skalė. Prevencinės priemonės griūčių poveikiui mažinti, gelbėjimo priemonės.

 

 

II. Klimato reiškiniai

 

II.1. Atogrąžų/tropinės audros

Siautėjimo arealai. Susidarymo priežastys. Simpsono uraganų skalė. Atogrąžų audrų padariniai. Labiausiai nuo šios stichijos kenčiantys regionai. Atogrąžų audrų sukeltų padarinių pavyzdžiai.

 

II.2. Tornadai

Susidarymo priežastys. Veiklos zona. Stiprumo matavimo skalė. Tornadų padariniai.

 

II.3. Smėlio ir dulkių audros

Susidarymo priežastys. Didžiausio pavojaus regionai. Šios stichijos keliamos problemos.

 

II.4. Klimato reiškiniai Lietuvoje.

Neįprasti klimato reiškiniai Lietuvoje ir jų keliamos problemos.

 

 

III. Pasaulis žmonių rankose

 

III.1. Dirbtinės sausumos formavimas

Dirbtinės sausumos kūrimo tikslai, priemonės ir būdai, gaunama nauda ir kylančios problemos. Dirbtinės sausumos suformavimo pavyzdžiai Europoje ir pasaulyje.

 

III.2. Vandens reguliavimas

Vandens tėkmės reguliavimo būdai: užtvankų statyba ir tvenkinių įrengimas, upės tėkmės bei vagos reguliavimas. Drėkinimo sistemų įrengimas: gaunama nauda ir kylančios problemos. Didžiosios pasaulio užtvankos. Vandens lygio ir tėkmės reguliavimas Lietuvoje.

 

III.3. Miestų augimas

Miestų augimo priežastys. Miestų augimo XX a. raida. Regioninės tendencijos. Didieji nūdienos pasaulio miestai. Augančių didmiesčių keliamos problemos. Ateities miestai. Aukščiausi pasaulio statiniai, daugiaaukštės statybos pranašumai ir trūkumai.

 

 

IV. Sunaikinta aplinka

 

IV.1. Grobuoniškas miškų naikinimas

Didžiausios miškų ekosistemos pasaulyje. Regioninis miškų pasiskirstymas. Miškų kirtimo ir kitos jiems daromos žalos priežastys. Intensyviausi miškų nykimo regionai. Globaliniai ir lokaliniai miškų nykimo padariniai. Miškų atsodinimo reikšmė ir gerieji pavyzdžiai.

 

IV.2. Aplinkos tarša

Oro tarša, tai lemiančios priežastys. Oro taršos padariniai miestuose, poveikis gyvajai gamtai, arktinių sričių ekosistemoms. Žemės ūkio, pramonės ir transporto poveikis dirvožemio, oro, vandens taršai. Atliekų ir sąvartynų keliamos problemos, tanklaivių avarijos. Aplinkos taršos problemos Lietuvoje.

 

  

V. Visuotinis atšilimas

 

V.1. Poliarinės sritys

Vidutinės metų oro temperatūros pokyčiai. Tirpstantys sniegynai, plaukiojančių ledlaukių, skydinių ledynų ploto mažėjimas. Ledkalnių gausėjimas. Daugiamečio įšalo sluoksnio tirpimas. Poliarinėse srityse vykstančių pasikeitimų poveikis gyvūnijai.

 

V.2. Tirpstantys ledynai

Ledynų atsitraukimas. Priežastys ir padariniai. Atsitraukiančių ledynų pavyzdžiai.

 

V.3. Vandenyno lygio kilimas

Pasaulio vandenyno kilimo priežastys. Kylančio vandens lygio keliami pavojai pakrančių miestams, salų gyventojams.

 

 

VI. Išdžiūvusi Žemė

 

VI.1. Dykumėjimas

Dykumėjimo priežastys. Neracionalaus žemės ūkio padariniai. Kraštovaizdžių kitimas. Labiausiai dykumėjimo paveikti regionai. Priemonės ir būdai, kuriais mėginama stabdyti šį procesą, mažinti šio reiškinio padarinius.

 

VI.2. Sausros ir gaisrai

Sausrų ir gaisrų priežastys, poveikis kraštovaizdžiui, gyvajai gamtai, žmonėms ir jų ūkinei veiklai (transportui). Gruntinio vandens lygio kritimas ir to padariniai.

 

VI.3. Nykstantys ežerai ir džiūvančios upės

Natūralūs ežerų ir upių vandens lygio svyravimai. Žmonių ūkinės veiklos įtaka upėms ir ežerams. Katastrofiškų padarinių priežastys ir pavyzdžiai: Aralas, Čado ežeras, Kolorado upė, Hvanghė ir kt.

 

 

VII. Vandens jėga

 

VII.1. Kranto linijos pasikeitimai

Natūrãlios kranto linijos klaidžiojimų priežastys: upių veikla, krantų erozija, tektoniniai judesiai, ugnikalnių išsiveržimai. Klimato pokyčių sukeltos priežastys: vandens lygio kilimas ir smėlio paplūdimių nykimas, globalinis atšilimas ir sustiprėjusių bei padažnėjusių audrų keliamos krantų erozijos intensyvėjimas. Krantų linijos pasikeitimai poliarinėse srityse dėl daugiamečio įšalo tirpimo. Lietuvos krantų dinamika ir to priežastys.

  

VII.2. Upių potvyniai

Periodiškai pasikartojančių potvynių priežastys, keliamos grėsmės ir teikiama nauda. Klimato pokyčių poveikis meteorologinių reiškinių suaktyvėjimui ir intensyvumui (stiprios liūtys, sniegkrita) bei su tuo susiję dažnėjantys upių potvyniai. Būdai ir priemonės mažinti upių potvynių daromą žalą. Dažnų ir stiprių potvynių regionai pasaulyje.

 

 

 

Olimpiados užduočių literatūra ir informaciniai šaltiniai

 

Vadovėliai

Baubinas R., Pasaulio politinis žemėlapis, mokymo priemonė 11-12 kl. Vilnius, 2002.

Česnavičius  D., Gerulaitis V., Bendroji geografija, antroji knyga, Vilnius, 2007.

Geografija 7, Kaunas, 2004.

Geografija 8, Pirmoji ir Antroji knyga, Kaunas, 2005.

Globalinės problemos, Vilnius, 1998.  

Waugh D., Geografija I ir II dalis, Vilnius, 2002

ŽEMĖ. Geografijos vadovėliai 6–10 klasėms. Vilnius.

Žemė ir laikas. Integruotas vadovėlis 11–12 kl., 1–2 d., Vilnius.

 

 

Papildoma literatūra

Basalykas A., Žemė – žmonijos buveinė, Vilnius, 1999.

Bukantis A., Neįprasti gamtos reiškiniai Lietuvos žemėse XI–XX amžiuose, Vilnius, 1996.

Gaisrai ir potvyniai, Kaunas, 1997.

Gamtos katastrofos, Vilnius, 2006.

Karcevas V., Chazanovskis P., Žmogus ir stichija, 1980.

Lietuvos klimatas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Vilnius, 2007.

Krupickas R., Geografinės aplinkotyros metodika, Kaunas, 2003.

Portapas V., Įdomioji meteorologija, Vilnius, 1990.

Šinkūnas P., Vadovas mokyklos geografinei aplinkai tirti, Kaunas, 1958.

Viesulai ir uraganai, Vilnius, 2001

Žemės drebėjimai ir ugnikalniai, Kaunas, 1995.

Mokykliniai atlasai.

Lietuviški enciklopediniai šaltiniai apie šalis, statistikos leidiniai.

 

 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija ir

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

 

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster