Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Sąrašas Ankstesnis

Apie olimpiadą
Lietuvos jaunųjų geografų XIV olimpiada

Šių metų balandžio 4–6 dienomis Tauragėje įvyko XIV respublikinė jaunųjų geografų olimpiada. Jos tema – Regioninių konfliktų geografija. Tema buvo pasiūlyta, o vėliau ir patvirtinta 2001 metų pavasarį aptariant XIII olimpiadą. Tuomet dalyvavo buvusios olimpiados organizacinis ir vertinimo komitetai, Vilniaus miesto geografijos mokytojų asociacijos pirmininkė Birutė Petkevičienė, VPU dėstytojai. Olimpiados tema aktuali šiandieniniame gyvenime, nes pasaulyje gausu problemų ir konfliktų. Atsižvelgiant į aktualiausius amžių sandūros politinius, ekonominius, socialinius pasaulio įvykius, tema buvo pasirinkta vieningai, tenkino visus, prieštaravimų nebuvo. Prieštaravimų ar pasiūlymų iš geografų bendruomenės nesulaukėme ir ilgo pasiruošimo metu. Įvykdžius visų olimpiadininkų apklausą, tapo aišku, kad tema ypatinga, tenkino atvykusius. Integruota, platesnio pobūdžio tema reikalavo kruopštaus mokinių ir mokytojų pasirengimo. Tačiau tokios įdomios, patrauklios temos labai praplečia visos geografų bendruomenės ir mokinių akiratį.

Jau minėtos ankstesnės olimpiados rezultatų aptarimo metu atsisveikino ilgametis buvusių jaunųjų geografų olimpiadų organizacinio komiteto pirmininkas, olimpiadų krikštatėvis VPU docentas Rimantas Krupickas, perdavęs medžiagą, patirtį ir be galo geranoriškus patarimus. Išliko Rimanto sakinys: «Viskas gyvenime ateina ir praeina. Aš jus mylėjau, be galo atsidavęs organizavau ir … sudegiau». Savo patirtį docentas perdavė dr. Dariui Česnavičiui, VPU Regioninės geografijos katedros dėstytojui. Taip olimpiadai ėmė vadovauti jaunas energingas pirmininkas. «Savo noru per prievartą» buvo išrinktos vertinimo komisijos pirmininkė ir sekretorė. Buvo sudaryta nauja vertinimo komisija. Stengtasi parinkti stiprias geografų pajėgas, geografiškai apimant kuo platesnį Lietuvos regioną. Nutarta, kad užduotis rengs, vykdys ir vertins tie patys nariai: Gražina Ambrutienė, Vilniaus m. Žemynos gimnazijos mokytoja ekspertė (pirmininkė), Stasė Alenskienė, Klaipėdos m. Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja ekspertė, Roma Bubelevičienė, Kauno m. Šančių vid. mokyklos mokytoja metodininkė, Svetlana Butautienė, Vilniaus m. Ateities vid. mokyklos mokytoja metodininkė, Darius Česnavičius, VPU Regioninės geografijos katedra, Sigita Dijokienė, Kauno m. Saulės gimnazijos mokytoja ekspertė, Onutė Gustaitienė, Alytaus raj. Daugų vid. mokyklos mokytoja metodininkė, Regina Krušinskienė, Vilniaus m. Šeškinės vid. mokyklos mokytoja ekspertė, Danutė Merkienė, Panevėžio m. mokytoja metodininkė, Alfonsas Mockus, Raseinių raj. Viduklės S. Stanevičiaus vid. mokyklos mokytojas ekspertas, Laima Railienė, Kėdainių m. Ryto vid. mokyklos mokytoja ekspertė, Georgijus Sapožnikovas, Vilniaus m. Vingio vid. mokyklos mokytojas ekspertas, Kęstutis Syminas, Klaipėdos raj. Vėžaičių pagr. mokyklos mokytojas metodininkas.

Esame labai dėkingi olimpiados temą laiminusiems, programą rengusiems ir respublikos geografus konsultavusiems doc. dr. Ričardui Baubinui (VU, GI direktorius, Lietuvos geografų draugijos prezidentas) ir doc. dr. Vidmantui Daugirdui (VU, GI Regioninės geografijos sektoriaus vadovas).

Šaltą vėjuotą balandžio 4 d. atvykome į vakarų Lietuvą, Tauragės «Šaltinio» vidurinę mokyklą. Pasiruošimo metu girdėjome klausimą: «Kodėl Tauragė?» Supraskite, vieniems per toli, kitiems – gili provincija. Ir šis kraštas pasitiko 80 olimpiados dalyvių, tiek pat juos lydėjusių mokytojų, organizacinį komitetą, vertinimo komisiją, svečius. Mus šiltai priėmė Tauragės meras, švietimo skyriaus vedėjas ir darbuotojai, gausus «Šaltinio» vidurinės mokyklos pedagogų būrys, drausmingi mokiniai ir stebuklingai rami, besišypsanti, virtuoziškai visur laiku suspėjanti (tarsi būtų lengva ir paprasta organizuoti tokius geografinius renginius) mokytoja metodininkė Danutė Paulienė. Nepastebėjome šalto oro, vėsių mokyklos sienų – mus šildė organizatorių nuoširdumas, pasiruošimas. Atidarymo metu suskambėjo literatūrinė muzikinė kompozicija Po Pietvakarių dangumi. Iš visų Lietuvos kampelių atvykę dalyviai susipažino su šio krašto praeitimi, istorija.

Maža, miela, žalia šalele,

Kaip iki šiolei dar gyva likai?

Tu šitiek amžių vis daireis į kelią

Vaizbūnų ar pirklių, kurie šimtais

Čia plūdo ir vežimais, ir laivais

Iš vakarų, rytų ir dar kitų pasviečių…

Tu visada kažką gavai mainais,

Tik daug ką nežinia sparnu piktuoju liečia.

Ištrauka iš kompozicijos

Atvykus pasitiko pirmoji kūrybinė užduotis-staigmena. Vaikai turėjo nupiešti savo plaštaką, joje parašyti savo pirmuosius įspūdžius. Ši medžiaga pasitarnavo kaip savotiška informacija, kur tapo aišku ir … ramu, jog visas organizavimas buvo teisinga kryptimi. Visus pavergė Tauragės nuoširdumas ir pasiruošimas. Renginys paliko geriausius prisiminimus. Puikus koncertas, moksleiviams – diskoteka, mokytojams – muzikinė literatūrinė vakaronė. Pedagogams buvo organizuotos ekskursijos po Tauragės apylinkes, miestą, susitikimai su įdomiais žmonėmis – «robinzonu» V. Lietuvininku, A. Skurvydu, perplaukusiu Baltijos jūrą kanoja.

Visos užduotys atitiko skelbtą programą, mūsų požiūriu nebuvo labai sudėtingos, ką parodė ir aukšti dalyvių rezultatai. Vertinimo komisija dirbo ypatingai darniai, organizuotai ir efektyviai.

Džiugino tai, kad pirmų vietų laimėtojai, geriausiųjų dešimtukas bei atskirų užduočių laureatai atstovavo įvairiausius šalies rajonus. Olimpiados nugalėtoju tapo Marius Čadas (Elektrėnų «Versmės» gimnazija, ruošusi mokytoja Diana Niparavičienė). Antrąsias vietas iškovojo Paulius Meškys (Kretingos rajono Salantų vidurinė mokykla, mokytojas Alfredas Donauskas), Adomas Viskontas (Palangos «Baltijos» vidurinė mokykla, mokytojas Dainius Navickas). Trečiąsias vietas laimėjo Marius Tamošiūnas (Kauno «Vyturio» vidurinė mokykla, mokytojas Gintautas Žemaitis), Laurynas Kasiulynas (Tauragės Martyno Mažvydo gimnazija, mokytoja Jūratė Orlovienė), Vilma Šniukštaitė (Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, mokytoja Danguolė Tamošiūnienė).

Be prizininkų atskiras užduotis geriausiai atliko: Darius Jaruševičius (Alytaus «Dzūkijos» vidurinė mokykla, mokytoja Angelė Malaškevičienė), Viktoras Prokopovas (Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Danutė Kibickaja), Norbertas Černiauskas (Anykščių Antano Vienuolio gimnazija, mokytoja Skaidrė Kvietkauskienė), Mindaugas Dubaka (Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinė mokykla, mokytoja Violeta Kreivėnienė).

Visi laimėję ir nelaimėję moksleiviai bei mokytojai buvo apdovanoti prizais, kuriuos įsteigė gausus ratas olimpiados rėmėjų. Olimpiados prizininkai buvo apdovanoti kelionėmis į įvairias Europos šalis (turizmo agentūros «Grūda», «Kiveda», Jaunųjų turistų centras). Nuoširdžiai dėkojame visiems olimpiados rėmėjams!

Olimpiadoje dalyvavę pedagogai užpildė anoniminę anketą, kurios pagrindiniai klausimai buvo: kas patiko ir nepatiko olimpiadoje, ką siūlytumėte keisti, kitos olimpiados temos ir vietos pasiūlymas. Dažniausiai mokytojams patiko organizuotumas, nuoširdus priėmimas ir užimtumas, puikus koncertas, labai geras olimpiados organizavimas, užduočių įvairovė. Iš neigiamų požiūrių galima paminėti sudėtingą atvykimą, integruotą olimpiados programą (kas yra geografija?). Dominuoja prašymai olimpiados vietą parinkti Lietuvos centre. Deja, tai sudėtinga padaryti, nes vyksta ne tik geografijos olimpiados ir jos pasiskirsto po visą Lietuvą. Negalima nuolat apkrauti tų pačių regionų. Kita vertus, reikalinga nakvynė 160–170 žmonių (ir kuo pigesnė). Gaila, bet dėl mažo finansavimo esame priversti olimpiadą trumpinti iki 2 dienų (o atsižvelgiant į susisiekimo ypatumus, praktiškai iki 1 paros). Plati siūloma tematika, nors aiškiai dominuoja gamtinė geografija: globalinės problemos, atskiri regionai, ekologija, Lietuvos saugomos teritorijos, gamtinė geografija, Pasaulio vandenynas, hidrogeografija, klimatas, atmosfera, gyventojų geografija, NVS…

Viską svarstysime, laukiame pasiūlymų ir visokiausių pastabų iki birželio 1 dienos adresu: darius.ces@vpu.lt (galime atsiųsti ir apibendrintus visų dalyvių rezultatus).

Lietuvos jaunųjų geografų XIV olimpiados organizacinis komitetas ir vertinimo komisija – Gražina Ambrutienė, Darius Česnavičius, Sigita Dijokienė, Regina Krušinskienė

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster