Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

2009 metų Rajonų/miestų turo centralizuota olimpiada

Olimpiados tema: „Lietuvos vardui – tūkstantis metų“

 

Renginio data: 2009 m. kovo 5 d.

Renginio organiztorius: OLIMPIADŲ CENTRAS (atsakingas asmuo – Dina Grigonytė)

Renginio organizavimo pobūdis: centralizuota olimpiada.  

Užduotis ir atsakymus olimpiadai parengs Lietuvos geografijos olimpiadų mokslinės tarybos sudaryta komisija. Užduotis platins Olimpiadų centras, kuris dar prieš renginį išsiuntinės jas įprastu paštu užsiregistravusiems rajonams/miestams.

Į olimpiadą bus įtrauktas internetinis testas, kuris bus įjungtas kovo 5 d. ir veiks nuo 13.00 iki 15.00.

Rаjonų/miestų olimpiados užduotys susideda iš dviejų dalių:

1.      Bendrosios geografijos žinių tikrinimo užduotys. Užduotys parengtos pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų bendrosios geografijos dalis. Visos bendrosios geografijos užduotys sudarys maždaug 2/3 olimpiados užduočių. Bendrosios geografijos daliai programa nerengiama.

2.      Specialiųjų žinių tikrinimo teminės užduotys. Užduotys parengtos atsižvelgiant į mokykloms prieinamą mokomąją literatūrą, pastarojo laikotarpio aktualijas, naujausius pokyčius ir įvykius mūsų šalyje. Teminės užduotys sudarys maždaug 1/3 olimpiados užduočių. Teminei olimpiados daliai parengta programa.

PASTABA: visi rajonai ir miestai, kuriuos vyks olimpiada, gali į olimpiados programą įtraukti praktines užsduotis. Jas rengia Rajonų/miestų olimpiados organizavimo komisija. Remiantis Olimpiados nuostatais, mokytojų, kurie rengia užduotis, mokiniai negali dalyvauti olimpiadoje.

 

OLIMPIADOS TEMINĖS DALIES PROGRAMA

 1. Lietuvos vardo minėjimas Viduramžių istorijos šaltiniuose.
 2. Lietuvos teritorijos vaizdas istoriniuose žemėlapiuose. Pirmieji kartografijos darbai, garsiausi kartografijos kūriniai. Lietuvos valstybės sienų kitimas.
 3. Žymiausi Lietuvos keliautojai, su geografija susiję mokslininkai. Jų nuopelnai Lietuvos ir pasaulio mokslui.
 4. Šiuolaikinės Lietuvos geografijos mokslo kryptys, jų reikšmė Europos ir pasaulio kontekste.
 5. Lietuvos objektai, įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą.
 6. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, NATO, kitose tarptautinėse politinėse bei ekonominėse organizacijose. Lietuvos misija Europos Sąjungoje. Lietuvos misijos „karštuosiuose“ pasaulio kraštuose.
 7. Lietuvos geografinės ir geopolitinės padėties reikšmė šalies raidai.
 8. Lietuvos gyventojų skaičiaus ir tautinės sudėties kitimas istorinės ir geografinės raidos kontekste.
 9. Žmonės, garsinę ir garsinantys Lietuvos vardą pasaulyje.
 10. Lietuvių išeivių bendruomenės Europoje ir pasaulyje. Priežastys, lėmusios lietuvių emigraciją įvairiais laikais. Pasaulio lietuvių bendruomenė, jos veikla. Lietuvių Chartos principai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija. Užsienio lietuvių spauda, jos reikšmė lietuviškumo išsaugojimui ir plėtojimui. 
 11. Globalizacijos įtaka Lietuvos visuomenei, globalizacijos teikiamos galimybės Lietuvos gyventojams ir ūkiui.

Olimpiados užduočių literatūra ir informaciniai šaltiniai:

 • Aplinkotyra. (2000) Mokomoji knyga jaunimui. II dalis.Baubinas R. (2002). Pasaulio politinis žemėlapis. Mokymo priemonė 11-12 kl. Vilnius.
 • Geografija Lietuvoje, Skirta 29-ajam Tarptautiniam geografų kongresui „Gyvenimas įvairovėje“ (2001). Vilnius
 • Krupickas R. (2003). Geografinės aplinkotyros metodika. Kaunas.
 • Kudaba Č. (1992, 2005). Apie Lietuvos Žemę. Kaunas.
 • Lietuvos geografai. (2007). Vilnius.
 • Maksimaitienė O. (1991). Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai. Vilnius.
 • Pakštas K. (2003). Kultūra. Civilizacija. Geopolitika. Vilnius
 • Šinkūnas P.. Vadovas mokyklos geografinei aplinkai tirti.   
 • Pasaulio paveldas – jaunimo rankose. (2005) Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.
 • Samas A. (1997) Žemėlapiai ir jų kūrėjai. Vilnius
 • Švedas K. (1998) Žymiausi Lietuvos geografai.
 • Vaitekūnas S. (2008) Mokyklinis geografijos žinynas. Kaunas
 • Vaitekūnas S. (1998) Teritorija ir gyventojai. Vilnius
 • Vaitekūnas S. ( 2006) Lietuvos gyventojai per du tūkstantmečius. Vilnius
 • Vaitekūnas S. (2008) Gyventojai. Vilnius
 • Švedas K. (1998) Žymiausi Lietuvos geografai. Vilnius
 • 1999–2008 metais išleisti mokykliniai geografijos vadovėliai.
 • Mokykliniai atlasai.

Pastaba: literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas gali būti pildomas iki sausio 10 d.

Internetiniai puslapiai

http://www.kpd.lt (Kultūros paveldo departamentas)

http://www.voruta.lt (Vorutos laikraštis)

http://www.plbe.org (Pasaulio lietuvių bendruomenė)

http://www.urm.lt  (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)

http://www.geocities.com/vykintas/m2mpa.html (Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika)

http://www.zalieji.lt/temos/TarptFinans/globalizacija (Globalizacija. Kas tai?)

www.countryreport.org

www.manogaublys.lt

www.geografija.lt

www.weltalmanach.de

www.world-gazetteer.com

www.worldinfozone.com

www.unesco.lt

Programą rengė:

LGMA taryba

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster