Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Geografijos olimpiada
 
Š. m. balandžio 9 d. įvyko jau trečioji LGMA organizuota  rajoninio turo geografijos olimpiada. Joje dalyvavo 53 Lietuvos rajonai ir miestai.
 
Visiems užsiregistravusiems rajonams ir miestams elektroniniu paštu buvo išsiųsta 10 įvairiausio pobūdžio užduočių. Kai kurios iš jų skelbiamos šiame lange.
 
 
Geografijos testas
 
1. Europos Sąjungos šalis, atsisakiusi įvesti vieningą valiutą – eurą:

а) Olandija;

b) Ispanija;

c) Austrija;

d) Jungtinė Karalystė.

2. Šalis – ES ir NATO narė:

a) Austrija;

b) Portugalija;

c) Norvegija;

d) Suomija.

3. Kurioje šalyje veikia teroristinė organizacija ETA?

a) Jungtinėje Karalystėje;

b) Ispanijoje;

c) Italijoje;

d) Belgijoje.

4. Kurioje šalyje yra Randstado urbanizuota zona?

a) Jungtinėje Karalystėje;

b) Prancūzijoje;

c) Olandijoje;

d) Vokietijoje.

5. Stačiatikių religija vyrauja:

a) Slovėnijoje;

b) Kroatijoje;

c) Vengrijoje;

d) Rumunijoje.

6. Kiek ES valstybių priklauso euro zonai?

a)  6;

b  11;

c) 12.

7. Mažiausia Europos valstybė:

a) Andora;

b) San Marinas;

c) Vatikanas.

8. Kuri iš šių valstybių neturi atominių jėgainių?

a) Šveicarija;

b) Danija;

c) Slovėnija.

9. Seniausias Europos universitetas?

a)      Maskvos;

b)      Bolonijos;

c)      Kembridžo;

d)      Oksfordo.

 10. Geopolitikos pradininku Lietuvoje laikomas:

a)      Č. Kudaba;

b)      J. Čerskis;

c)      R. Pakštas;

d)      A. Basalykas.

11. Daugiausia keleivių skraidinantis oro uostas Europoje?

a)      Maskvos;

b)      Šarlio de Golio;

c)      Hitrou;

d)      Frankfurto prie Maino.

12. ES himno autorius:

a) L.van Bethovenas;

b) J.S. Bachas;

c) V.A.Mocartas;

d) F.J. Haidnas.

13. Kuriai šaliai priklauso „Statoil“ firma?

a) Švedijai;

b) Norvegijai;

c) Rusijai;

d) Suomijai.

14. Kuriai valstybei priklauso Špicbergenas?

a) Suomijai;

b) Norvegijai;

c) Švedijai;

d) Rusijai.

15. Kuriai ūkio sričiai daugiausiai lėšų skiriama iš ES biudžeto?

a) žemės ūkiui;

b) aplinkosaugai;

c) mokslo tyrimams.

16. Pagrindinė Europos Sąjungos būstinė įsikūrusi:

a) Strasbūre;

b) Briuselyje;

c) Paryžiuje.

17. ES narės, neįsivedusios euro:

a) Švedija, Vokietija, Prancūzija;

b) Jungt. Karalystė, Danija, Švedija;

c) Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija.

18. Plotu didžiausia ES šalis:

a) Ispanija;

b) Suomija;

c) Prancūzija.

19. Kuri diena laikoma ES „gimtadieniu“?

a) 1950-05-09;

b) 2004-05-09;

c) 1965-04-12.

20. Turtingiausia ES valstybė pagal BVP/1 gyv. per metus:

a) Airija;

b) Danija;

c) Liuksemburgas.

21. Gyventojų skaičiumi didžiausia valstybė:

a) Vokietija;

b) Jungtinė Karalystė;

c) Italija.

22. Kiek vietų ES Parlamente skirta Lietuvai?

a) 13; b) 15;             c) 17.

23. ES Parlamento narių skaičius:

a) 626;   b) 666;     c) 732

24. Geografinis Europos centras yra:

a) prie Baltijos jūros;

b) Kėdainių rajone;

c) Vilniaus rajone.

 25. Didžiausias Lietuvos plotas buvo:

  a) valstybės egzistavimo pradžioje XIII a.;

  b) Vytauto Didžiojo laikais;

  c) 1918–1939 m.

 26. Kurios valstybės mokslininkai nustatė, kad Europos geografinis centras yra Lietuvoje?

a) Vokietijos;

b) Prancūzijos;

c) Olandijos.

27. Kuri valstybė pirmoji 1990 m. pripažino Lietuvos nepriklausomybę?

a) Islandija;

b) Norvegija;

c) Danija.

28. Kurioje Europos šalyje lietuvių diaspora didžiausia?

a) Prancūzijoje;

b) Jungtinėje Karalystėje;

c) Airijoje;

d) Belgijoje.

29. Iš kurios kalbos lietuvių kalba perėmė raides š, ž ir č?

a) švedų;

b) vokiečių;

c) čekų;

d) lenkų.

30. Kuriais metais Lietuva įteikė oficialų prašymą priimti į Europos Sąjungą?

a) 1990;

b) 1992;

c) 1995;

d) 2004.


Geografinės užduotys

1. Išvardyk keturias pagrindines Europos sąjungos laisves.

1 laisvė ...................................................................................................................

2 laisvė ...................................................................................................................

3 laisvė ...................................................................................................................

4 laisvė ...................................................................................................................

2. Prie kiekvieno apibūdinimo į lentelę įrašyk atitinkamą šalį.

Ypatumas

Šalis

Išgaunama daug naftos, gerai išplėtotas avių auginimas

 

Išgaunama daug akmens anglių, gamtinės sieros, vario rūdos

 

Atominė energetika, lėktuvų gamyba

 

Stipriausia Europoje mašinų ir chemijos pramonė

 

Svarbiausia ūkio šaka – turizmas

 

Šiaurinėje šalies dalyje pramonė smarkiai išplėtota, o pietinėje – silpnai

 

Vakarų Europos šalis, per paskutinius 20 metų padariusi didžiausią ekonominę pažangą

 

Stipri mašinų pramonė, išgaunama daug geležies rūdos

 

3. Sujunk linijomis šalis su jas atitinkančiomis bendrovėmis. Pratęsk linijas iki reikiamos pramonės šakos.

 

Šalis

 

Bendrovė

 

Pramonės šaka

1.

Didžioji Britanija (JK)

„Philips“

2.

Italija

„Gorenje“

3.

Norvegija

„Bentley“

Tekstilės pramonė

4.

Olandija

„Electrolux“

Chemijos pramonė

5.

Prancūzija

BASF

Maisto pramonė

6.

Slovėnija

„Alcatel“

Elektrotechnika

7.

Suomija

„Statoil “

Automobilių pramonė

8.

Švedija

„Nokia“

Ryšių priemonės

9.

Šveicarija

„Benetton“

10.

Vokietija

„Nestle“

4. Į kokias Europos valstybes labiausiai migruoja lietuviai?

5. Įvardyk priežastis, kurios stumia žmones iš Lietuvos.

6. Įvardyk priežastis, kurios traukia žmones vykti į kitas šalis.

 

Europos šalys ir miestai rimtai bei linksmai

1 užduotis: Šalys bei tautos, įdomios pasauliui savo ypatybėmis (pavadinimą įrašyk į tuščią lentelės skiltį). Tad kuri valstybė yra:

1.   

Geizerių šalis

2. 

Fjordų šalis

3. 

Šampano šalis

4. 

Viliaus Telio šalis

5. 

Koridos šalis

6. 

Valsų šalis

7. 

Pramonės perversmo šalis

8. 

Ežerų ir miškų šalis

9. 

Renesanso „lopšys“

10.          

Krepšinio šalis

11.           

Dešrelių ir alaus šalis

12.           

Šalis, senovėje vadinta Galija

13.           

Šalis, garsėjanti lošimo namais

14.           

Šalis, kurios gvardijoje tarnauja šveicarai

15.           

Šalis, kuriai uždrausta turėti branduolinį ginklą

2 užduotis:Kurie Europos miestai savo šalyje garsėja kaip:  

1.

Lenkijos miestas-muziejus po atviru dangumi

2.

Didžiausias Europos jūrų uostas

3.

Šiauriausias Europos miestas

4.

Didžiausias Europos miestas

5.

Didžiausias upių uostas

6.

Sostinė, senovėje vadinta Liutecija

7.

Didžiausia Europos aglomeracija

 8.

Lietuvos upių uostas

9.

Miestas, kuris kitados vadinosi Konstantinopolis

10.

BMW automobilių gamybos sostinė

3 užduotis: Šiais vardais vadinami ne tik geografijos objektai. Kas jie:

1.

Pietų Italijos miestas ir cheminis elementas

2.

Upė ir automobilis

3.

Sala ir žuvis

4.

Jūra ir uoliena

5.

Sostinė ir samdinys

6.

Lietuvos ežeras ir gėlė

7.

Kalnai ir mezozojaus periodas

8.

Upė ir 2 raidės

9.

Kalnai ir jauniausia kalnodara

10.

Kalnai ir seniausia kalnodara

  

Europos šalių integracijos kelias

Užduotis: Šiame puslapyje matai datas ir svarbių Europos įvykių aprašymus. Priskirk datas atitinkamiems tekstams ir iš eilės surašyk įvykius į lentelę.

Pirmasis Europos Sąjungos plėtros etapas. Narėmis tapo Didžioji Britanija, Airija ir Danija.

 

Amsterdame Europos Sąjungos sutartis buvo pakoreguota taip, kad integracija apimtų ir iš komunizmo sistemos išsivadavusias Rytų Europos šalis.

Mastrichto sutarčiai pavadinti iki tol vartotas terminas „Europos Bendrija“ buvo pakeistas terminu „Europos Sąjunga“.

Dėl sėkmingai plėtojamos bendros veiklos Europos anglių ir plieno bendrija, „Euratomas“ ir Europos Ekonominė Bendrija pavadintos vienu – Europos Bendrijos (EB) – vardu.

Paryžiuje įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija.

 

Prancūzai R. Šumanas ir Ž. Monė parengė Europos bendrosios rinkos planą: pasiūlė suvienyti šešių Europos valstybių anglių ir plieno pramonę.

Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Konstitucinę sutartį. Kai kuriose ES šalyse dėl Konstitucinės sutarties numatoma rengti referendumus.

Šešios anglių ir plieno bendrijos narės Romoje pasirašyta sutartimi įsteigė Europos atominės energetikos bendriją („Euratomą“) ir Europos Ekonominę Bendriją.

 

Olandijos mieste Mastrichte pasirašyta Europos Sąjungos sutartis (įsteigta Europos Sąjunga), kurios esmė – sukurti Europos valiutinę ir politinę sąjungą. Vėliau ši sutartis papildomais susitarimais dar labiau išplėtota.

 

1993 m. lapkričio 1 d.

1973 m.

1967 m. liepos 1 d.

1951 m.

1950 m.

1992 m.

2004 m. lapkričio 11 d.

1997 m.

1957 m. kovo 25 d.

 

Metai

Įvykis

 

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster