Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Pirmoji centralizuota rajoninio turo geografijos olimpiada

2003 metų sausio 3 d. Jonučių vidurinėje mokykloje (Garliava, Kauno rajonas) įvykusiame LGMA skyrių pirmininkų seminare dauguma susirinkusiųjų pritarė įgyvendinti seną idėją – surengti centralizuotą geografijos olimpiadą.
Jos esmė – parengti užduočių paketą ir sutartą dieną, tuo pačiu laiku jį išsiųsti visiems olimpiados dalyviams.

Ši idėja nėra atsitiktinė. Ji atsirado pačiu laiku dėl daugybės aplinkybių. Anksčiau tokio pobūdžio renginiui organizuoti buvo daug kliūčių: kaip operatyviai surinkti paraiškas? kokiu būdu išsiuntinėti užduotis ir atsakymus? kaip užtikrinti siunčiamos informacijos slaptumą? kas prisiima atsakomybę už šio renginio organizavimą? Šiandien visos šios kliūtys įveiktos.

–        pagrindinis renginio organizatorius – LGMA;

–        operatyvų ryšį ir sklaidą užtikrina per metus sukurta asociacijos pirmininkų bei geografiją kuruojančių švietimo skyrių specialistų elektroninių pašto adresų duomenų bazė.

Bene svarbiausias rajoninio olimpiados turo organizavimo tikslas – užtikrinti informacijos slaptumą . Kita vertus, ne visuomet mokytojai pajėgūs sudaryti užduočių itin siauroms olimpiados temoms. Ne visuomet, kaip teigia mokytojai, jų sudarytos užduotys patrauklios mokiniams.

2003 metų sausio mėnesį visi LGMA pirmininkai gavo informaciją apie renginio organizavimo eigą. Šis olimpiados etapas užtruko ilgiausiai ir pareikalavo nemažai laiko. Per kelis mėnesius (paraišką reikėjo atsiųsti iki kovo 31 d.) užsiregistravo 40 LGMA skyrių. Rezultatas viršijo lūkesčius ir nuteikė labai optimistiškai – idėja paremta, einama teisingu keliu.

Užduočių sudarymui palengvinti paskelbėme, kad įkurtas užduočių bankas, į kurį siųsti užduotis pasiūlėme visiems mokytojams. Deja, į šį prašymą atsiliepė labai mažai mokytojų, asociacijos skyrių. Padėkoti norėtųsi Šakių, Kretingos, Mažeikių, Šalčininkų skyriams, atsiuntusiems savų užduočių. Panaudojome kai kurių užduočių fragmentus, davė postūmį kelios idėjos. Sudarytas užduotis recenzavo mokytojas ekspertas Georgijus Sapožnikovas, išsakęs konstruktyvių pastabų ir davęs gerų pasiūlymų. Su užduotimis susipažino Respublikinės olimpiados organizacinio komiteto pirmininkas VPU doc. Darius Česnavičius .

Balandžio 5 d. (šeštadienis), 8.00–9.00 visiems į el. pašto adresų sąrašą įtrauktiems LGMA skyriams išsiųsta 11 olimpiados užduočių. Dėl siunčiamos informacijos gausos užduotys iš bazinio kompiuterio iki adresatų keliavo apie 30 min. Šis laikas kai kam priminė amžinybę, bet ryšiai nesutriko – užduotys pasiekė visas mokyklas bei švietimo skyrius. Maždaug po dviejų valandų tais pačiais adresais išsiųsti užduočių atsakymai su komentarais.

Rengiant užduotis kelti šie tikslai:

–        užduočių turinys ir sudėtingumas turi atitikti geografijos ugdymo programą;

–        užduočių turi būti daugiau nei reikia;

–        užduotys turi būti įvairaus sudėtingumo;

–        be reprodukcinių, lengvai įvertinamų ir labiau tinkančių faktologinių žinių patikrai, pateikti analitinių užduočių, suteikiančių galimybę atsiskleisti loginiam mąstymui, gebėjimui interpretuoti;

–        užduotyse panaudoti kuo daugiau grafikos (žemėlapiai, paveikslai ir kt.).

Siekiant sužinoti objektyvią mokytojų nuomonę apie naujovišku būdu organizuoto rajoninio olimpiadų turo eigą, mokytojų bendruomenės paprašytos atsakyti į kelis klausimus. Džiugu, kad beveik 30 mokytojų bendruomenių atsakė į anketos klausimus.

  1. Keliais balais 10 balų sistemoje vertinate šį renginį? Įvertinimo vidurkis – 9,5.
  2. Ar būtina griežta organizacinė renginio dalis (paraiškos, registracija, ryšio patikrinimas)? Daugiau kaip pusė mokytojų bendruomenių atsakė, kad būtina. O štai keletas eilučių, kaip į šį klausimą atsakė kitaip manantys:

«Tokiõs griežtõs organizacinės dalies nereikia, bet patikrinti ryšį būtina»; “atsarga gėdos nedaro”; “manome, kad būtina, nes jaučiamės saugiau patys, o taip pat saugiau organizatoriams”; “užtektų tik pirminės paraiškos”; “manome, kad tvarkos reikia”; “taip, tvarka reikalinga”.

  1. Kiek ir kokias užduotis atrinkote? Pasirinktų užduočių amplitudė svyravo nuo 4 iki 11. Pasirinktų užduočių vidurkis – 6,7.

Populiariausiomis užduotimis tapo “Geografinis testas”, parengtas atsižvelgiant į brandos egzamino metodologinius reikalavimus ir “Lietuvos geografiniai objektai” (žr. lentelę).

 

užduotis                                                           pasirinko

Lietuvos geografijos objektai                            100%

Geografijos testas                                             100%

Baltijos jūra pavojuje                                        81%

Aplinkos tarša Europoje                                   71%

Šiltnamio efektas                                               67%

Aplinkos teršėjai ir taršos židiniai                       57%

Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys ištekliai         52%

Tanklaivio avarija                                              43%

Geografijos užduotys                                         33%

Modeliuojame situaciją                                      29%

Geografinės karikatūros                                     29%

4.      Kurios užduotys, Jūsų manymu, buvo įdomiausios? Kurios per sunkios?

Tarp labiausiai patikusių pateko net 9 užduotys. Dažniausiai mokytojai minėjo “Geografinio testo”, “Lietuvos geografinių objektų”, “Aplinkos teršėjų ir taršos židinių”, “Modeliuojame situaciją” užduotis. Įdomu tai, kad sunkiausiomis užduotimis kai kurios mokytojų bendruomenės įvardijo labiausiai patikusias: “modeliuojame situaciją” ir “aplinkos teršėjai bei taršos židiniai”.

5. Kokių užduočių ateityje siūlote vengti?

Į šį klausimą mokytojai pateikė šiuos komentarus: “siūlome vengti užduočių be iliustracijų, be papildomų nuorodų, užduočių, kur reikia suvedžioti rodyklėmis; “nereikia tokių užduočių, kurios yra vadovėliuose ar pratybose”; “vengti užduočių, kurių vertinimas subjektyvus, nereikalauja konkrečių atsakymų”. Tačiau kelios mokytojų bendruomenės kaip tik džiaugėsi, kad pagaliau sudaryta galimybė pasireikšti ne tik “vaikščiojančioms enciklopedijoms”, bet ir itin plataus mąstymo bei erudicijos turintiems moksleiviams.

Suprantama, kad sudėtinga vertinti analitines užduotis, tačiau jų pasiūla suteiks galimybę eksperimentuoti, išryškinti mokinius, gebančius kritiškai ir netradiciškai mąstyti, įvertinti bendruosius ir dalykinius gebėjimus, į kurių ugdymą palengva linksta visų mokomųjų dalykų ugdymo turinys. Bet kuris stebėtojas (o jais šį kartą, tiksliai žinoma, buvo mokyklų direktoriai, švietimų skyrių specialistai ir net vedėjai) įvertins tokias užduotis ir gal bent pasąmonėje geografijai suteiks aukštesnį reitingą.

6. Ar gerai, kad užduočių pasiūlyta daugiau nei reikia?

"Užduotys parengtos gerai, jos ne per sunkios, o mokytojai galėjo atsirinkti"; "Labai gerai, nes yra galimybė atsirinkti ir pritaikyti savo mokiniams”; "Gerai, kad užduočių daugiau nei reikia"; "Labai gerai, yra iš ko pasirinkti"; "Puiku ir labai demokratiška"; "Atsiranda galimybė rinktis pagal poreikius"; "Labai gerai, nes mums lyg ir niekas neprimetė būtinai atlikti visas užduotis".

7. Kokia visos mokytojų bendruomenės reakcija į tokio pobūdžio renginį?

"Tokia organizavimo forma yra labai objektyvi, ypač rajonuose"; "Visi mokytojai esame laimingi, nereikėjo rūpintis dėl informacijos nutekėjimo"; "Išvengėme subjektyvumo, negatyvaus požiūrio vieni į kitus"; "Visi džiaugiasi, svarbiausia bus objektyvu, ir vienodi vertinimo kriterijai"; "Išvengiame daug problemų ir intrigų"; "Mus išvadavote iš hamletiškos būsenos – tavo vaikai žino".

8. Ar pageidautumėte, kad LGMA tęstų tokio pobūdžio olimpiadų rengimą?

Visos mokytojų bendruomenės atsakė Taip.

9. Ką siūlytumėte keisti?

Pasiūlymų buvo nedaug, bet įvairių. Kai kurie jų adresuoti ne šio renginio organizatoriams, o respublikinės olimpiados organizavimo komitetui.

  • "Olimpiadą siūlome rengti paprastą dieną, nes kaimo mokyklų moksleiviams kyla problemų atvykti į renginį (šeštadienį kursuoja mažiau autobusų, be to, mažiau problemų olimpiados rengimo vietoje, nes yra mokyklų vadovai)";
  • "Užduotis norėtume gauti anksčiau – prieš porą dienų arba iš vakaro. Tada būtų mažiau nerimo, o dar daugiau teigiamų emocijų. Dėl informacijos nutekėjimo tokiu atveju nereikėtų jaudintis";
  • "Norėtume gauti kuo įvairesnių užduočių";
  • "Olimpiados tema turėtų glaudžiau sietis su mokykline programa";
  • "Nurodyta literatūra turėtų atitikti olimpiados užduotis";
  • "Plačiau nurodyti literatūrą ir kuo daugiau spausdinti straipsnių olimpiados tema „Geografijos aidų“ laikraštyje";
  • "Norėtųsi, kad olimpiados tema būtų labiau gamtinė (žemynų)".

Reikia tikėti, kad ilgai brandintas ir pavykęs projektas bus tęsiamas ir panašaus pobūdžio renginių organizavimas taps tradicija. Visas mokytojų išsakytas pastabas, siūlymus nuodugniai aptars LGMA taryba, o išvados bei naujos idėjos mokytojų bendruomenei bus pristatytos šį rudenį numatomame surengti asociacijos pirmininkų seminare.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos pirmininkas Rytas Šalna

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster