Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

TEMINIS PLANAS VADOVĖLIUI ŽEMĖ 6 (Rytas Šalna), BRIEDIS, 2004.
Teminis planas parengtas mokymo priemonių serijos vadovėliui ŽEMĖ 6. Planas suskirstytas skyriais, nurodomas siūlomas valandų skaičius. Kiekviename skyriuje pateikiama: pamokos tema, svarbiausios sąvokos, nurodoma galima praktinė mokinių veikla, siūlomos namų darbų užduotys, taip pat išvardyti svarbiausi pasiekimai, į kuriuos mokytojas turėtų orientuoti ugdymo procesą. Teminiame plane numatyti projektiniai darbai. Plačiau>>
TEMINIS IŠPLANAVIMAS 6 KLASĖS VADOVĖLIUI „GEOGRAFIJOS PRADMENYS" (Reda Garliauskienė), BRIEDIS, 1998.
Panevėžio miesto geografijos mokytojos metodininkės A. Breskuvienės geografijos teminis planas. Turinys orientuotas į geografijos vadovėlį „Geografijos pradmenys". Plačiau>>
© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster