Pradedamas rengti 67-as „Geografijos aidų” numeris

LGMA logoJau rengiamas 67-as „Geografijos aidų” numeris. Raginame geografijos mokytojus ir kitus skaitytojus siūlyti straipsnių šiam laikraščiui. Tai gali būti Jūsų metodinė patirtis, nuomonė programų, įvedamo valstybinio egzamino, dalykiniais ar mokymo priemonių klausimais, geografinės įdomybės, juokeliai ir pan.

LGMA taryba, taip pat laikraščio redakcija prašo mokytojų ir visų kitų laikraščio skaitytojų būti aktyviais: siūlyti straipsnius, mintis, nuomones.

Norime priminti, kad šio laikraščio išlikimo klausimas buvo svarstomas 2010 m. visuotiniame LGMA narių suvažiavime. Absoliuti dauguma mokytojų palaikė nuostatą, kad toks laikraštis, nepaisant išaugusių techninių galimybių, vistiek reikalingas ir naudingas.

Straipsnius ir kitą medžiagą siųskite redakcinei grupei iki gruodžio 15 d.

Redakcinė grupė:

Vytautas Butkus: vyt.butkus@gmail.com

Rytas Šalna monblanas@gmail.com

Share This Post

Rašyti komentarą