Kaip žadama mažinti ŠMM asignavimus 2012 m.?

budget-cuts11Gruodžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko pasitarimas dėl 2012 m. biudžeto. Ministerija pateikė dvi taupymų programos alternatyvas.

1 alternatyva  1)sumažinti savivaldybėms ~0,7 proc. iš jų valdomų 5 proc. (rajonuose – 6 proc.) ugdymo prieinamumui

2) 2.1. suaugusiųjų ir mokinių, kurie mokosi savarankiškai 2 PRIEDAS

2.2. „grynosiose“ miesto gimnazijose suvienodinant koeficientus su „pilnųjų“ gimnazijų koeficientais

2.3. vidurinėse mokyklose didinant mokinių skaičių klasėse

2. alternatyva  1) neskirti savivaldybėms ~1,3 proc. iš jų valdomų 5 proc. (rajonuose – 6 proc.) ugdymo prieinamumui

2) 2.1. sumažinant suaugusiųjų ir mokinių, kurie mokosi savarankiškai koeficientus;

2.2. „grynosiose“ miesto gimnazijose suvienodinti koeficientus su „pilnųjų“ gimnazijų koeficientais

2.3. 11-12 klasėse mažinti sutartinius koeficientus

Daugiau info prisegtuke.

MK MAŽINIMAS 2012 METAMS

Jei bus keičiami sutartinių mokinių koeficientai, tai bus daroma nuo 2012,09.

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis nebus liečiamas.

Neformalaus ugdymo krepšelis nebus įvedąs nuo 2012 m. (PILOTINIS PROJEKTAS, KURIAME DALYVAUJA 4 SAVIVALDYBĖS IR TOKIAU VYKS, kadangi tai finansuojama iš ES lėšų)

Ketvirtadienį ŠMM planuojamas dar vienas pasitarimas, aptarti siūlymus.

ŠMM informacija

budget-cuts11

Share This Post

Rašyti komentarą