Skirkite 2 % gyventojų pajamų mokesčio – LGMA paremti

2_procentaiGerbiami Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos nariai ir visi, kurie lankosi šiame puslapyje bei turi galimybę skirti 2 proc. paramą. Jau galima teikti prašymus skirti 2 procentų paramą nuo 2011 m. sumokėto pajamų mokesčio. Prašymus pateikti arba prireikus juos patikslinti galima iki gegužės 2 d.  

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų  išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.

2_procentai_lankstinukas

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą turinčios teisę gauti paramą organizacijos gali tik informuoti apie save ir savo veiklą, o mokesčių mokėtojas turi pats savarankiškai nuspręsti, kam ir kiek skirs paramos.

Gyventojas, nusprendęs skirti ne didesnę kaip 2 procentų pajamų mokesčio dalį tam tikram subjektui, iki gegužės 1 dienos (už 2011 m. iki 2012 m. gegužės 2 d.), turi užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, FR0512 formos prašymą (toliau — Prašymas). Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu (http://deklaravimas.vmi.lt) arba tiesiogiai pateikti gyvenamosios vietos AVMI ar atsiųsti paštu. Prašymą gali pateikti įstatymų nustatyta tvarka gyventojo įgaliotas asmuo.

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

  • paramos gavėjo pavadinimą, buveinės adresą, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį numerį (kodą);
  • ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2011 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

Prisegame bylą, kurioje rasite užpildymui reikalingą formą.

FORMA FR 0512 Acrobat PDF formatu

Apie LGMA veiklą plačiau galima pasiskaityti: https://geografija.lt/lgma-veikla/

Dėkojame Jums už Jūsų indėlį, kuris yra reikšmingas.


Share This Post
1 komentaras
  1. Aš kiekvienais metais pervedu asociacijai 1 proc. Nors tai nedideli pinigai, bet jeigu kiekvienas mokytojas tokia dalimi prisidėtų, tai būtų jau svari parama.

Rašyti komentarą