5273 – daug ar mažai?

NECKovo mėn. Nacionalinis egzaminų centras paskelbė duomenis apie tai, kiek mokinių 2012 metais laikys valstybinius brandos egzaminus. Mus, geografus, žinoma, labiausiai domina geografijos valstybinį egzaminą laikyti pasirinkusių mokinių skaičius. Kaip LGMA ir buvo anksčiau skelbusi, šis skaičius, lyginant su ankstesniais metais laikytu mokykliniu egzaminu, gerokai smuko.

.

Iš viso abiturientai turi galimybę rinktis iš 13 Valstybinių brandos egzaminų. 9 egzaminai ir toliau išlieka mokykliniai.

5273 – tiek abiturientų pareiškė norą laikyti pirmąjį valstybinį geografijos egzaminą. Daug tai ar mažai? Šis vertinimas priklauso nuo požiūrių ir vertinimo kriterijų.

Kiekybiškasis vertinimas. Jei lyginsimės su praėjusiais metais laikytu Mokykliniu egzaminu (ME), stebime akivaizdų kritimą ir netgi daugiau nei dvigubai. Tačiau, jei lyginsimės su kitų dalykų abiturientų skaičiumi, geografijai tenka solidi šeštoji vieta. O dar įtraukus ir Mokyklinį egzaminą, galime ne tik džiaugtis, bet ir didžiuotis, kad geografija vis dėlto yra labai populiarus mokomasis dalykas, nepaisant vis dar menko arba net jokio jos poreikio daugybėje studijų programų.

Atsargusis vertinimas. Pirmieji tokio egzamino metai tėra eksperimentas. Gali būti, kad dalis abiturientų pasirinko geografiją ne dėl to, kad jiems labai patinka geografija ar ji gali būti naudinga, bet dėl to, kad net valstybinis geografijos egzaminas, kai kurių manymu, gali būti gerokai lengvesnis nei kitų dalykų.

Optimistinis vertinimas. Neabejotina, kad tarp 5273 mokinių yra iš tikrųjų labai motyvuotų ir į egzaminą eina aiškaus apsisprendimo vedini. Kai kas iš jų ruošiasi stoti į geografinės pakraipos studijas, o kai kas – į giminingas. Yra ir tokių, kurie puikiai supranta, kad du metus atsimokius geografijos išplėstiniu lygiu, būtina laikyti tokį egzaminą ir kad geografinės žinios jiems bus reikalingos visą gyvenimą.

Lyginamasis vertinimas. LGMA yra jau ne kartą skelbusi, kad pavėluotas valstybinio geografijos egzamino įvedimas atspindi ilgai toleruotą neadekvatų požiūrį į mokomuosius dalykus. Tarp socialinių mokslų valstybinį egzaminą visada turėjo istorija ir dabar prie jos prisijungė geografija. Taigi norime ar nenorime, tačiau geografija tampa konkurente istorijai ir tą liudija šiais metais istorijos VE pasirinkusių abiturientų skaičius . Jis taip pat pastebimai sumažėjo – nuo 21 368 iki 18 672. Galbūt dėl to, kad dalis mokinių pasirinko geografiją, o galbūt dėl to, kad mažėja dvyliktokų skaičius. Vertinant vaikų skaičiaus požiūriu, sumažėjimas didesnis nei jį galima būtų pateisinti vien tik demografiniu kritimu.

Iššūkiai ateičiai. Reikia tikėtis, kad dėl LGMA bei kitų institucijų pastangomis švietimo erdvėje bei visuomenėje propaguojamų geografijos žinių svarbos geografijos valstybinį egzaminą santykinai ateityje rinksis dar daugiau mokinių. Tačiau šiuos mokinius teks, greičiausiai, atsivilioti iš istorijos. Jei aukštosios mokyklos atkreips dėmesį į šį egzaminą ir jo vertinimą įtrauks į studijų reikalavimus, o gal ir į kai kurių studijų programas, geografijos reikalai mokyklose gali pakrypti labai teigiama linkme. Tačiau tokiam rezultatui pasiekti būtinos visų pastangos ir kruopštus bendram interesui telkiantis darbas.


Reikėtų priminti, kad LGMA visada kryptingai pasisakė už geografijos valstybinio egzamino įvedimą. Tuo tikslu prieš 10 metų iniciatyvinė geografijos mokytojų ekspertų ir metodininkų grupė buvo parengusi alternatyvią egzamino programą, LGMA iniciatyva kartu su VU, VPU ir KU buvo du kartus kreiptąsi į buvusius ŠMM ministrus, LR Prezidentūrą, LR Seimo švietimo reikalų komitetą. LGMA svariai prisidėjo prie egzamino programos sudarymo.


Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus.

Dalykas

Kandidatų skaičius

2012 m.
2011 m.
Lietuvių kalba (gimtoji)
25655
27512
Lietuvių kalba (valstybinė)
1809
1904
Užsienio kalba (rusų)
3069
3200
Užsienio kalba (anglų)
19130
21532
Užsienio kalba (prancūzų)
76
94
Užsienio kalba (vokiečių)
477
616
Matematika
17806
20677
Informacinės technologijos
2080
2115
Biologija
9322
9976
Chemija
3416
3266
Fizika
3273
3542
Istorija
18672
21368
Geografija
5273
12076 (MBE)

.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus.

Dalykas

Kandidatų skaičius

2012 m.
2011 m
Lietuvių kalba (gimtoji)
14761
17322
Lietuvių kalba (valstybinė)
1369
1631
Dailė
3354
3293
Muzika
529
495
Muzikologija
218
210
Technologijos
9697
7524
Gimtoji kalba (rusų)
721
905
Gimtoji kalba (lenkų)
1272
1373
Gimtoji kalba (baltarusių)
7
8

Analizę parengė LGMA prezidentas

Rytas Šalna

Statistika: NEC

Share This Post

Rašyti komentarą