4-asis fotografijų konkursas „ŽMOGUS IR VANDUO“, skirtas Olegui Truchanui

Olegas Truchanas2012 m. lapkričio 15 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje organizuojama konferencija ir fotografijų konkursas „Žmogus ir vanduo“, skirti aplinkosaugininkui, fotografui, keliautojui, Australijos lietuviui Olegui Truchanui atminti. Kviečiame dalyvauti geografijos mokytojus ir 8-12 kl. mokinius.

Laukiame mokytojų ir 8-12 klasių mokinių, besidominčių gamta ir aplinkosauginiu švietimu. Konferencijai paruošto darbo turinys – gimtojo krašto ir kitų šalių pažinimo bei aplinkosauginio švietimo tiriamieji darbai ir fotografijos.

Pranešimai teikiami skaitmeniniu formatu ir atsiunčiami elektroniniu paštu janon.gimn@su.lt iki 2012-10-31. Fotografijos (formatas 20 x 30 cm) siunčiamos el. paštu janon.gimn@su.lt ir paštu (Tilžės g. 137, 76348 Šiauliai) arba atnešamos į gimnazijos raštinę iki 2012-10-31.

Konferencijoje dalyvaujantiems mokytojams išduodami Šiaulių rajono Švietimo centro kvalifikaciniai pažymėjimai (kaina dalyviui – 5 Lt) ir pažymos pranešėjams.

Apie apsisprendimą dalyvauti prašome pranešti iki 2012 m. spalio 31 d. elektroniniu paštu janon.gimn@su.lt .

Prašome pateikti šią informaciją:

  1. Pranešimo ar fotografijos pavadinimas, ruošusio mokinio vardas ir pavardė, klasė, mokykla, miestas, konsultavusio mokytojo vardas ir pavardė.
  2. Techninės priemonės, reikalingos pranešimui pristatyti.

Konferencijos pradžia 2012 m. lapkričio 15 d. 13.00 val.

Konferencijos dalyvių registracija nuo 12.30 iki 13.00 val.

Darbui pristatyti (ne skaityti) skiriamas laikas iki 10 min.

Darbo kopiją būtina palikti konferencijos organizatoriams.

Daugiau informacijos Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos interneto svetainėje http://jjanonis.su.lt.

3-OSIOS KONFERENCIJOS IR FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ŽMOGUS IR VANDUO“, SKIRTŲ OLEGUI TRUCHANUI, NUOSTATAI

Konferencijos koordinatorė

Milda Sinickienė,

Tel. (8 41) 523 375

El. p. mildasin@gmail.com


Share This Post

Rašyti komentarą