Artėjant vasaros atostogoms, Vyriausybė susigrizbo surasti mokyklos nelankančius mokinius

KlaseVyriausybė patvirtino naujos redakcijos Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą. Tikimasi, kad nuo šiol bus galima greičiau pastebėti mokyklos nelankančius, nesimokančius vaikus ir nustatyti tokio elgesio priežastis.


©pattyeduffner.typepad.com
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS) bus suderinta su SODROS, SPIS (Socialinės paramos) informacinėmis sistemomis. Tai leis už vaiko teisių apsaugą ir socialinę paramą atsakingiems savivaldybių padaliniams gauti duomenis apie nesimokančių ar mokyklos nelankančių vaikų socialinės paramos gavėjus, tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietes.

Su NEMIS taip pat bus suderinta Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, kuri teikia informaciją apie prisirašymą prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei paskutinį apsilankymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Nesimokančių vaikų išaiškinimui daugiau dėmesio turės skirti ir savivaldybės. Jos teiks į NEMIS įtrauktų savivaldybėje gyvenančių, bet nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių sąrašus vaiko teisių apsaugos tarnyboms, socialinės paramos skyriams, seniūnijoms, policijos, sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms, kurios aiškinsis vaiko faktinę gyvenamąją vietą, nesimokymo ar mokyklos nelankymo priežastis.

Užsienio reikalų ministerija kartą per metus teiks informaciją NEMIS apie diplomatų, valstybės institucijų darbuotojų iki 16 metų vaikus, gyvenančius kartu su tėvais užsienio valstybėje.

Taip pat numatyta tobulinti gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijų formas ir pildymo tvarką, kad tėvai būtų įpareigoti deklaruoti savo nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą.
Šaltinis: vtv
Share This Post

Rašyti komentarą