Išaugo Lietuvos energetinis apetitas

energetikaIšankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos 2012 metais, palyginti su 2011 metais, padidėjo 1,1 proc. ir sudarė 7 388,4 (2011 m. – 7 309,0) tūkst. tonų naftos ekvivalentu.

2012 metais Lietuva pagrindinių kuro ir energijos išteklių importavo mažiau nei 2011 m.: akmens anglių – 17,9 procento, gamtinių dujų – 2,6, elektros energijos – 1,7 procento.

Tačiau ir toliau Lietuva išlieka energetiškai priklausoma nuo importuojamo organinio kuro. Nors šis rodiklis šiek tiek sumažėjo – nuo 79 procentų 2011 m. iki 77,9 procento 2012 m. – jis vis dar gerokai viršija ES vidurkį.

2012 metais didžiausią bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį užėmė gamtinės dujos (35,9 proc.) ir naftos produktai (34,2 proc.).

Siekiant sumažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo kuro bei organinio kuro įtaką aplinkai, labai svarbu kuo plačiau panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius.

Šiuo metu Lietuvoje didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras. 2012 m. didžiausias jo kiekis (55,9 proc.) buvo suvartotas namų ūkiuose ir elektrai bei centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (31 proc.).

Vis plačiau panaudojamos biodujos energijai gaminti. 2012 m. biodujų gamyba sudarė 24,2 mln. kubinių metrų.

Palyginti su 2011 m., elektros energijos gamyba šalyje išaugo 4,6 procento ir sudarė 5 042,4 GWh (gigavatvalandės).

Prie elektros gamybos didėjimo prisidėjo ir Lietuvoje veikiančios vėjo jėgainės, kurios 2012 m., palyginti su 2011 m., pagamino 13,7 procento daugiau elektros energijos. Tai sudarė 10,7 procento visos šalyje pagamintos elektros energijos.

Dar vienas atsinaujinančios energijos šaltinis yra saulės energija. Mūsų šalyje saulės nėra pakankamai, kad būtų galima plačiai išvystyti tokios energijos gamybą, tačiau ir šio šaltinio naudojimas 2012 m. žymiai padidėjo. 2012 m. saulės jėgainėse pagaminta ir į elektros tinklus patiekta 2 316 MWh (megavatvalandžių) elektros energijos (2011 m. – 76 MWh).

Biodegalų vartojimas mažina tiesioginę aplinkos taršą. Biodyzelinas ir bioetanolis – labiausiai Lietuvoje paplitusios biodegalų rūšys. 2012 m. šalyje buvo suvartota 58,6 tūkst. tonų biodyzelino, t. y. 1,5 karto daugiau, o bioetanolio – 13,5 tūkst. tonų, t. y. 8,2 procento mažiau, palyginti su 2011 m.

Šaltinis: ekonomika

Share This Post

Rašyti komentarą