Įrengtas unikalus pažintinis geologinis takas Karajimiškio kraštovaizdžio draustinyje

pažintakas-5Norintiems pasigrožėti karstinių reiškinių suformuotomis įvairaus dydžio ir formų smegduobėmis, karstiniais atlikuonimis, kviečiame apsilankyti Biržų regioninio parko Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio smegduobyne, kuriame visai neseniai įrengtas puikus pažintinis takas.

Pažintinis takas, prasidedantis prie naujai atsivėrusios smegduobės,,Geologų duobė”, veda pro Žemės  gelmių metraštį smegduobę „Lapės ola” ir nusitęsia per Mantagailiškio „,Gojelio” mišką, kur žemės paviršių labai aktyviai formavo ir formuoja karstiniai reiškiniai. 2,5 ha ploto teritorijoje įrengtas pažintinis–geologinis pėsčiųjų takas, kurio ilgis 700 m, leidžia apžiūrėti net 13 smegduobių, iš kurių trys yra sudėtingesnės savo forma, ir kurių duburiuose susijungusios po dvi ar tris anksčiau atsivėrusias smegduobes.Takas tęsiasi itin sukarstėjusioje draustinio teritorijos dalyje, kurioje vystosi požeminis karstas ir labai gausu paviršinio karsto apraiškų – labai senų ir jaunų, ir naujų smegduobių, kurių priskiriama net daugiau kaip 80 /km² ( vietomis -200 km²).

Čia pamatysite smegduobes, kurios nutįsusios net 50–60 m ir yra 5–7 m gylio. Kitur jau nebe tokios gilios smegduobės apsijungia po 4–5 ir daugiau ir sudaro įvairių formų pažemėjimus, vadinamus karstinėmis įdubomis. Kai kurių smegduobių sienelėse, gruntiniam vandeniui tirpinant uolienas, yra susidariusių įmantrių blokų, kyšulių, nišų, viršutinio devono Tatulos svitos uolienų atodangų.

Ypatinga smegduobė „,Barsuko ola”, susidariusi iš dviejų kadaise susijungusių smegduobių, kurios ilgis 32 m, šiaurinėje sienelėje „kėpso” devono uolienų luitai ir žiojėja keletas skylių (viena iš jų, kuri buvo praplatinta speleologų, kaip tik ir buvo „,dedikuota” miško žvėreliui barsukui).

Pažintinis-geologinis takas ir šalia esantys gamtos paminklai („Karvės ola”, „Velykų duobė”, „Kalėdų duobė”, „Ievos duobė” ir kt.) – puiki „medžiaga” pažįstant Žemės gelmes, sužinant apie karstinius procesus, jų sukurtas reljefo formas. Tuo metu, kai medžiai numeta lapus ar atbunda gamta – tai puiki proga pamatyti nuostabiai gerai „atsivėrusį” karstinio reljefo vaizdą. Kviečiame į netradicinę geografijos pamoką Karajimiškio kraštovaizdžio draustinyje.


Stanislava Bagdonavičienė

Biržų rajono LGMA pirmininkė

Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja metodininkė

Share This Post

Rašyti komentarą