Kvalifikacinis seminaras geografijos ir biologijos mokytojams (ĮVYKO)

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacija kviečia geografijos ir biologijos mokytojus į kvalifikacinį seminarą ,,Antropocenas: žmogaus poveikis aplinkai“. 

Seminaro data: balandžio 27 d., 13.30 val. (ĮVYKO)

DĖMESIO: šis seminaras geografijos mokytojams vyks 2021 metų rudenį.  

Renginio statusas: aprobuota kvalifikacijos tobulinimo programa „Biologinė įvairovė saugomose teritorijose“ (kodas 211000853), modulis – ,,Antropocenas: žmogaus poveikis aplinkai“.  

Trumpa seminaro anotacija:

Seminaro dalyviai išsamiai susipažins su antropoceno sąvoka, jos išskyrimo poreikiu. Nagrinės pavyzdžius, aiškiai ir vaizdžiai iliustruojančius milžinišką žmonijos ūkinės veiklos, vartotojiškumo ir žūtbūtinio išgyvenimo poveikį gamtinei mūsų planetos aplinkai. Mokytojams bus pristatyti simuliacijų modeliai, kurie sudarys galimybę mokytojams ugdyti kritinį mokinių mąstymą, ieškoti sprendimų ir formuotis asmeninę atsakomybę už mūsų įpročius ir elgesį. Konkrečiais pavyzdžiais bus akcentuojamas dėmesys į būdus ir priemones, kurių imasi šalys skirtingose pasaulio vietose biologinei įvairovei išsaugoti. Seminaro dalyviams bus pateikta atnaujinamų biologijos ir geografijos ugdymo programų analizė, siejant tai su darnaus vystymosi tikslais, apimančiais žmonijos poveikį gamtinei aplinkai. Seminaro dalyviams bus pasiūlyta būdų ir priemonių, kada ir kaip galima integruoti darnaus vystymosi kontekstus į mokymo procesą. 

Lektorius: Lietuvos geografas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna (8 val.). Seminaras mokamas, dalyvio kaina priklausys nuo dalyvių grupės skaičiaus (nuo 15 iki 20 Eur.).

Registracija vyksta www.semiplius.lt, dalyviai, kurie neturi Semiplius.lt paskyros registruojasi elektroniniu adresu: metodininkeaspt@gmail.com arba telefonu 8 607 49 951.

Registruojantis telefonu būtina nurodyti dalyvio elektroninio pašto adresą. Registracija baigta. Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus išsiųsta nurodytais elektroninio pašto adresais. 

Share This Post

Rašyti komentarą