LGMA narystė

Kaip tapti LGMA nariu?


Jums reikia susisiekite su savo rajono ar miesto savivaldybės LGMA skyriaus pirmininku, kuri(is)
ir padės tapti nariu.

Naujasis LGMA narys turi užpildyti LGMA nario anketą ir sumokėti stojamąjį
(mokamas vieną kartą) bei metinį nario mokestį (mokamas kasmet). Stojamasis mokestis – 5
EUR, metinis mokestis – 12 EUR.
Suderinus stojimą su pirmininku ir tapus LGMA nariu, pirmininkas informuoja LGMA būstinę
apie Jūsų tapimą nariu. Pirmininkų kontaktai:  https://geografija.lt/lgma-skyriai/
Kaip prisijungti prie www.geografija.lt svetainės?

Norint matyti visą interneto svetainės www.geografija.lt turinį, būtina būti LGMA nariu ir
prasitęsti kalendorinių metų LGMA narystę. Nuo vasario 1 d., neprasitęsus narystės, prieiga prie
interneto svetainės www.geografija.lt automatiškai apriboja

LGMA narystės pratęsimas


LGMA kalendoriniai metai prasideda nuo vasario 1 d., todėl visi LGMA skyriai privalo nario
mokesčius už ateinančius metus surinkti ir pristatyti (pervesti) iki vasario 1 d. 
Už LGMA nario mokesčių surinkimą atsakingi LGMA skyrių pirmininkai. Jie surenka ir pristato
LGMA nario mokestį į LGMA būstinę arba jį perveda į LGMA banko sąskaitą:
https://geografija.lt/lgma-kontaktai/
LGMA mokestis 2021 metams – 12 EUR. LGMA skyrių pirmininkai privalo užpildyti nario
mokesčio anketą,
kurioje nurodo visus tais metais narystę prasitęsus LGMA narius. Dėl
susidariusios situacijos ir nesant galimybei surinkti parašų, mokesčių anketa gali būti pasirašyta
tik LGMA skyriaus pirmininko.

Norint matyti visą interneto svetainės www.geografija.lt turinį, būtina būti LGMA nariu ir
prasitęsti kalendorinių metų LGMA narystę. Nuo vasario 1 d., neprasitęsus narystės, prieiga prie
interneto svetainės www.geografija.lt automatiškai apribojama.