Švietimo asociacijų forumas – už pakoreguotas vidurinio ugdymo programas

Gruodžio viduryje įvyko Švietimo asociacijų forumas, kuriame daugiau kaip dvidešimt dalykinių švietimo asociacijų pritarė patobulintiems vidurinio ugdymo programų projektams. Tarp jų buvo ir LGMA.

Vytautas Toleikis. Mokykloje reikalingi tik radikalūs pokyčiai

Jau ne vienas, ne tik pedagogas, atsiduksėja,* kad apie kokį gerą dešimtį metų Lietuvos moksleiviai vis mažiau bemoka pasakoti, nuosekliai ir argumentuotai reikšti savo mintis (ne emocionaliai reikšti...

Ministerijoje pristatyti tarptautinio penkiolikmečių pasiekimų tyrimo PISA rezultatai

Gruodžio 7 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2009 m. tarptautinio penkiolikmečių pasiekimų tyrimo PISA rezultatai. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti penkiolikmečių žinias ir geb...

Išleistas plakatas: MINERALAI

Leidykla DIDAKTA lapkričio mėnesį išleido gražų plakatą “MINERALAI”. Ši priemonė skirta geografijos kabinetams kaip stacionari vaizdinė medžiaga. Plakate vaizdžiai ir patraukliai pateikiami pagrindini...

Kompiuterinis geografijos atlasas

Gruodžio mėnesį, kaip taisyklė, daugelis mokyklų perka įvairių mokymo priemonių. Tarp mokytojų ypač paklausios kompiuterinės ir interaktyvios priemonės. Leidykla DIDAKTA antrus metus platina pirmąjį i...