Individualūs teminiai planai 6 ir 7 klasėms

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Geografijos valstybinio brandos egzamino programa nuo 2013 m. (PATVIRTINTA)

2011 M. Šmm Ministras patvirtino geografijos valstybinio brandos egzamino programą. LGMA taryba pateikė savo pastabas ir siūlymus šiai programai tobulinti.

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo argumentai

Gana dažnai mokytojai kelia klausimus dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo būtinumo. Siekiant sutelkti mokytojus kokybiškam ir atsakingam darbui bei panaikinti iškylančias abejones, čia ...