Individualūs teminiai planai 6 ir 7 klasėms

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Geografijos valstybinio brandos egzamino programa nuo 2013 m. (PATVIRTINTA)

2011 M. Šmm Ministras patvirtino geografijos valstybinio brandos egzamino programą. LGMA taryba pateikė savo pastabas ir siūlymus šiai programai tobulinti.

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo argumentai

Gana dažnai mokytojai kelia klausimus dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo būtinumo. Siekiant sutelkti mokytojus kokybiškam ir atsakingam darbui bei panaikinti iškylančias abejones, čia ...

Vidurinio ugdymo geografijos bendroji programa

Čia rasite Vidurinio ugdymo geografijos bendrąją programą. Ją, kaip ir visas kitas, 2011 m. vasario 21 d. patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr...

2012 metų Geografijos valstybinio brandos egzamino PROGRAMA

Skelbiama Valstybinio egzamino programa, kurią 2010 m. sausio 19 d. patvirtino ŠMM ministras Gintaras Steponavičius. Geografijos valstybinio egzamino programa

Pagrindinio ugdymo geografijos programa 6–10 klasėms

2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

  • 1
  • 2