LGMA veikla

 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA) yra nevyriausybinė organizacija. Ji įsikūrė 1994 metais ir yra viena seniausių mokyklinių dalykų asociacijų Lietuvoje. Per visą veiklos laikotarpį į LGMA įstojo apie 800 mokytojų. Kasmet narystę pasitvirtina apie 500 mokytojų.

LGMA sudaro skyriai, veikiantys visoje Lietuvoje. Iš 60 savivaldybių LGMA skyriai buvo įkurti 59 savivaldybėse. Aktyviai veikia maždaug 40 LGMA skyrių.

LGMA veikla grindžiama savanoriškumo principu. Kasmetinės narystės mokestis: 12 eurų. Dalis šio mokesčio (2 eurai) lieka GMA skyrių veiklai koordinuoti.

LGMA veiklą koordinuoja taryba, kuri kas 4 metus renkama per ataskaitinį–rinkiminį FORUMĄ.

LGMA prezidentas skiriamas 4 metams ir renkamas taip pat per ataskaitinį–rinkiminį FORUMĄ. Nuo 1994 m. asociacijos prezidento pareigas eina Rytas Šalna.

LGMA nuveikti darbai ir veiklos kryptys:
 1. Nuo 1994 metų leidžiamas laikraštis „Geografijos aidai”. Jame spausdinti straipsniai daug metų buvo fiksuojami kaip itin svarbus mokytojų atestacijos rodiklis.
 2. Nuo 2003 m. LGMA iniciatyva organizuojama centralizuota rajonų/miestų turo geografijos olimpiada.
 3. LGMA patarimais, pasiūlymais prisidėjo rengiant dabartinę ir būsimojo Valstybinio geografijos egzamino programą.
 4. LGMA patarimais, pasiūlymais prisidėjo rengiant 2004 metų ir dabartinę, 2009–2010 metais įsigaliojančią, programą.
 5. LGMA taryba teikia konsultacijas geografijos mokytojams.
 6. LGMA nuo 2008 metų organizuoja Respublikines olimpiadas.
 7. LGMA tris kartus Lietuvoje organizavo Baltijos šalių olimpiadas.
 8. LGMA pastangomis Lietuvos moksleiviai pradėjo dalyvauti Pasaulinėse olimpiadose.
 • 2004 m. Gdynė /
 • 2006 m. Brisbanas, Australija /
 • 2008 m. Tunisas / 
 • 2010 m. Taibėjus Taivanas /
 • 2012 m. Kelnas, Vokietija /
 • 2013 m. Kiotas, Japonija /
 • 2014 m. Krokuva, Lenkija /
 • 2015 m. Tverė, Rusija /
 • 2016 m. Pekinas, Kinija /
 • 2017 m. Belgradas, Serbija /
 • 2018 m. Kvebekas, Kanada /
 • 2019 m. Honkongas, Kinija.
 • Jose Lietuvos moksleiviai pelnė 6 aukso, 17 sidabro ir 10 bronzos medalių.
 1. LGMA pastangomis Lietuvos moksleiviai pradėjo dalyvauti Vidurio Europos šalių olimpiadose. 2009 m. Chorzhov ir Bielska Biala vykusioje olimpiadoje Lenkijoje pelnyti 2 sidabro ir 2 bronzos medaliai / 2011 m. Brno vykusioje olimpiadoje Čekijoje – 3 bronzos medaliai.
 2. LGMA, vienintelė mokytojų asociacija Lietuvoje, turi dvi interneto svetaines. www.project.weblab.lt pradėjo veikti 2004 m., o 2009 m. ji buvo atnaujinta. Svetainė www.manogaublys.lt sukurta kaip bazinis pagrindas testams skelbti. Joje skelbiami testai atskiroms klasėms, olimpiadoms, talpinami Brandos egzaminų testai. Šiuo testų moduliu buvo pasinaudota per IX-ąją Baltijos šalių olimpiadą. Svetainė www.project.weblab.lt yra moderniausia iš visų mokyklinių asociacijų svetainių. Joje nuolat atnaujinama informacija, pateikiama apsčiai metodinių ir dalykinių naujienų. Joje gausiai lankosi tiek mokytojai, tiek moksleiviai. Šią svetainę stengiamasi visą laiką tobulinti, o į šį darbą savo darbais ir patarimais raginami įsijungti visi mokytojai.
 3. LGMA bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, turizmo agentūromis ir leidyklomis. Daugelis jų ne kartą buvo Respublikinių olimpiadų rėmėjai: kelionių agentūros GRŪDA, Kiveda, Ditma, Kelionių Laikas; leidyklos Briedis, Šviesa, DIDAKTA ir kt.
 4. LGMA atstovauja geografijos mokytojų interesus visais lygiais.
 5. LGMA organizuoja seminarus geografijos mokytojams.
 6. LGMA pastangomis kartu su leidykla „Didakta” išleista DVD plokštelė „Geografijos olimpiadų užduotys”, o kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengti ir išleisti edukaciniai plakatai „Lietuvos geotopai” ir „Lietuvos fosilijos”.
 7. Nuo 2012 metų LGMA kasmet leidžia Geografijos kalendorių.

Švietimo naujienos apie LGMA veiklą (12–13 psl.)

4 komentarai
 1. Sveikinu LGMA asociacijos prezidentą R.Šalną ir
  visą jo komandą, dėkoju už geros kokybės svetainę, linkiu geros kloties, ištvermės ir naujų kūrybinių darbų 2012 metais. Ačiū už dalykinę ir dvasinę pagalbą mokytojui, kurio vardas dar ir šiandien kai kam visuomenėje kaip keiksmažodis.
  Pagarbiai Vytautas

 2. man patinka geografijos pamoka gali daug suzinoti apie gyvunus apie salis?:)

Rašyti komentarą