Kolonializmas ir Afrikos raida

Di­džio­ji Af­ri­kos da­lis dvi kar­tas bu­vo val­do­ma ko­lo­ni­ja. Šia­me straip­sny­je svars­to­ma, kad, prie­šin­gai kai ku­riems ne­se­niems pa­si­sak­ym­ams, iš­ryš­kin­ant­iems ko­lo­nia­liz­mo...

2013 m. valstybinio geografijos brandos egzamino užduotis

2013 metų geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 4159 kandidatai (daugiau kaip pusė jų geografiją mokėsi bendruoju kursu). Šį egzaminą išlaikė 96,71 procentas kandidatų. Geografijos VBE 100 bal...

Paskaičiuota, kiek gyventojų pasaulyje bus 2100 metais

Nauja Jungtinių Tautų statistinė analizė rodo, kad gyventojų skaičius baigiantis šimtmečiui gali pasiekti beveik 11 mlrd., skelbia portalas Phys.org. Tai 800 mln. arba 8 proc. daugiau nei ankstesnėje ...

Lietuviams trūksta ir kosmopolitiškumo, ir nacionalizmo

Lietuvoje posovietizmas gyvena iš inercijos, tarytum rusai nebūtų išėję, o tankai tebestovėtų, ir šis vyraujantis posovietinis klimatas stinga tiek kosmopolitiškumo, tiek nacionalizmo. Taip teigia ist...

Geologas: naudotis dešimtimis mlrd. litų įvertintais žemės turtais trukdo lietuvių savanaudiškumas

Savanaudiškumas, baimė ir politikų manipuliacijos baimės – priežastys, kurios neleidžia naudotis dešimtimis milijardų litų įvertintais Lietuvos žemių gelmių turtais. Tokią poziciją „Žinių radijo“ laid...