Netekome geografo prof. Vidmanto Daugirdo

Vidmantas_Daugirdas2019 m. vasario 17 d. užgęso prof. Vidmanto Daugirdo širdis. Netekome geografo mokslininko, profesoriaus, geografijos vadovėlių ir mokymo priemonių autoriaus, recenzento, keliautojo, dainingo Lietuvos patrioto.
.

Šeima kviečia trečiadienį, vasario 20 d., atsisveikinti su velioniu Vilniaus laidojimo rūmų 3 salėje (Olandų g. 22, Vilnius) nuo 16 iki 21 val. Mišios už jį bus laikomos ketvirtadienį, 7 val. ryto šv. Rapolo bažnyčioje. Velionis bus palaidotas privačios ceremonijos metu tą pačią dieną Veliuonoje, šalia savo mamos.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos vardu reiškiame šeimai gilią užuojautą

Share This Post