Kaip lietuvių kalbą padaryti dar lietuviškesne?

Ech, tautiečiai, tautiečiai, ar susimąstėte jūs apie tai, kiek daug netautiškų žodžių nūnai vartojame? Kalbu ne tik apie tarptautinių žodžių žodynuose surašytus mokslingus darinius. Pirmiausia kalbu a...

Netekome geografo Rimanto Krupicko

Spalio 23 d., eidamas 67-uosius, sunkios ligos palaužtas mirė Vilniaus pedagoginio universiteto Geografijos katedrų docentas Rimantas Krupickas. Tai asmenybė, kuri savo darbais, nepailstama energija, ...

Dokumentai

2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Prie Geografijos programos sudarymo, to...

Naudingos nuorodos

Užduotys pateikiamos patrauklia forma žemėlapiuose. Geografiniai internetiniai zaidimai Skirtingi lygiai. Pritaikoma nuo 6 iki 12 klasės. http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

Teminiai planai

Šiomis dienomis čia bus paskelbti nauajusi teminiai planai