Seminaras geografijos mokytojams

„Geografijos mokymo naujovės“

Laikas: rugpjūčio 26 d., Pedagogų profesinės raidos centras, pradžia: 10.00 val., I amf. auditorija.

Organizatoriai: Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, Pedagogų profesinės raidos centras.

Renginio anotacija: Ilgametė patirtis ir mokytojų apklausa rodo, kad labai daug geografijos mokytojų, prasidėjus naujiesiems mokslo metams, stokoja naujausios informacijos, patarimų apie esminius pasikeitimus mokomajame dalyke, taip pat stokojama galimybių išsakyti viešą nuomonę apie geografijos egzamino, olimpiadų ir kitų renginių organizavimą. Išblaškytas tokios informacijos teikimas iš įvairių kanalų neduoda siekiamos kokybės ir neapima visų mokytojų. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta informuoti geografijos mokytojų aktyvą (metodinio darbo organizatorius ir LGMA skyrių pirmininkus) apie esminius pokyčius , tendencijas, numatomas bendrąsias, regionines ir lokalines veiklas geografijos mokyme ateinančiais mokslo metais, siekti plataus konsensuso svarbiais ar net paradigminiais klausimais.

R E N G I N Y S      N E M O K A M A S
1. Programos pavadinimas, tipas (lygis )

,,Geografijos mokymo naujovės 2009-2010 mokslo metais“

2. Programos rengėjas(-ai)

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Ilgametė patirtis ir mokytojų apklausa rodo, kad labai daug geografijos mokytojų, prasidėjus naujiesiems mokslo metams, stokoja naujausios informacijos, patarimų apie esminius pasikeitimus mokomajame dalyke, taip pat stokojama galimybių išsakyti viešą nuomonę apie geografijos egzamino, olimpiadų ir kitų renginių organizavimą. Išblaškytas tokios informacijos teikimas iš įvairių kanalų neduoda siekiamos kokybės ir neapima visų mokytojų. Todėl ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta informuoti geografijos mokytojų aktyvą (metodinio darbo organizatorius ir LGMA skyrių pirmininkus) apie esminius pokyčius , tendencijas, numatomas bendrąsias, regionines ir lokalines veiklas geografijos mokyme ateinančiais mokslo metais, siekti plataus konsensuso svarbiais ar net paradigminiais klausimais.

4. Programos tikslas

Suteikti mokytojams reikalingos ir kokybiškam darbui būtinos informacijos apie geografijos mokymo naujoves ir pokyčius 2009-2010 mokslo metais.

5. Programos uždaviniai
  1. Atskleisti atnaujinto geografijos turinio didaktines tendencijas.
  2. Supažindinti mokytojus su naujausiais geografijos leidiniais, metodinėmis priemonėmis, pradėtomis iniciatyvomis.
  3. Plėtoti mokytojų aktyvo nuostatas ir gebėjimus informuoti pedagogų bendruomenę.
  4. Paskatinti mokytojus daugiau dėmesio skirti internetinių modulių panaudojimui ugdymo procese ir gabių mokinių ugdymui.
6. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė)
  1. Ugdymo turinio ir mokymo priemonių santykis, įsigaliojant Bendrajai geografijos mokymo programai.
  2. Valstybinio geografijos egzamino ir XI–XII klasės turinio ryšys ir mokinių pasiekimai.
  3. Geografijos renginių moksleiviams organizavimo tvarkos pakeitimai.
  4. Internetiniuose moduliuose skelbiamos informacijos vaidmuo geografijos mokytojams ir mokiniams.
Share This Post

Rašyti komentarą