Lietuvos prezidentė priėmė asociacijų atstovus

Prezidenturos priemimo saleSpalio 5 d., Mokytojų dienos proga, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kolonų salėje susitiko su daugiau kaip 20 pedagoginių asociacijų atstovų. Susitikimo metu vyravo šventinė nuotaika, vyko konstruktyvi ir geranoriška diskusija. Prezidentė pasveikino visus susirinkusius ir atstovaujamų asociacijų bendruomenes.

Susitikimo metu vyravo šventinė nuotaika, vyko konstruktyvi ir geranoriška diskusija. Prezidentė pasveikino visus susirinkusius ir atstovaujamų asociacijų bendruomenes. Pabrėžė, kad švietimo sistemoje asociacijų vaidmuo turi būti labai didelis, būtina skatinti bendradarbiavimą, o Prezidentūra stengsis padėti, kuo galės.

Prezidente su asociacijomis

Diskusijų metu Prezidentė pasidalino savo mintimis apie mokyklą, mokytojus, įvairias patirtis. Ypač ji akcentavo mokytojų žmogiškumą, nes būtent jis, o ne žinios, turi didžiausią išliekamąją vertę bėgant laikui. Nemažai kritikos ji išsakė dažnai betiksliam įvairiausių dokumentų kūrimui. Viena iš opiausių pažangos problemų ji įvardijo biurokratiją ir netgi nurodė, jog maždaug 60 proc. jų kuriamų dokumentų nepanaudojama – „skirti stalčiams” ir tik 30-40 proc. turi praktinį pritaikymą.

Prezidenturos vidinis kiemas

Prezidentė akcentavo dėmesį, kad sunkmečiu nemažai mokyklų aplaidžiai ir neatsakingai įsisavina joms skirtas lėšas. Tai kelia nerimą ir Prezidentūrai, ir Švietimo ministerijai. Taip pat pabrėžė, kad mokyklos turėtų stiprinti materialią bazę, turtinti mokyklos aplinką, panaudoti lėšas taip, kad būtų pasiekta kuo daugiau tikslų. Prezidentė išsakė mintį, kad šiais klausimais aktyviau turėtų reikštis asociacijos, mokytojai.

Prezidentę papildė, savo aštresnes ir taiklias nuomones išsakė nemažai susirinkusiųjų. Tarp daugybės išsakytų minčių buvo akcentuojamas pasitikėjimo vienų kitais stygius, būtinybė suteikti dar daugiau savarankiškumo mokykloms. Akcentuotas dėmesys, jog trūksta mokinių pareigos mokytis, kad didėja priklausomybė nuo virtualios erdvės, o tai kelia daug rūpesčių mokytojams.

Sale prezidenturoje

Buvo pabrėžta, kad stokojama susiklausymo, o kartais jo visai nėra tarp mokyklos, mokslininkų ir Švietimo ministerijos. Dėl to stebimas akivaizdus egzamino programų reikalavimų neatitikimas bendriesiems ugdymo planams. Akcentuojamų kompetencijų ugdymą neretai nustelbia žinios.

Nemažai diskusijų sukėlė mokyklų tinklo pertvarkos reforma. Akivaizdu, kad skirtingi asociacijų atstovai į šią reformą žiūri iš savo pozicijų. Gimnazijų asociacijos atstovas ragino ir toliau reformuoti pagrindines bei vidurines mokyklas bei mažiau kreipti dėmesio į nepatenkintuosius. Mokyklų tinklo reforma, pasak jo, gali sutaupyti nemažai lėšų. Pagrindinio ugdymo asociacijos  atstovas teigė, jog drastiškas Pagrindinių mokyklų naikinimas atitolina mokinius nuo jų gimtinės, pakerta jų šaknis. Vidurinių mokyklų asociacijos atstovas teigė, jog neaiškus šių mokyklų statusas ir kad nemažai tokių mokyklų suteikia ne blogesnį išsilavinimą nei gimnazijos.

Diskusijos pabaigoje dar kartą pabrėžtas asociacijų vaidmuo dabartinėje švietimo sistemoje. Šie susivienijimai atlieka svarbią socialinę, informacijos sklaidos, metodinę funkcijas.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post

Rašyti komentarą