Netekome geografo Rimanto Krupicko

in-memoriamSpalio 23 d., eidamas 67-uosius, sunkios ligos palaužtas mirė Vilniaus pedagoginio universiteto Geografijos katedrų docentas Rimantas Krupickas. Tai asmenybė, kuri savo darbais, nepailstama energija, konstruktyvumu, iniciatyvomis, netradiciniu požiūriu į geografinę aplinką sužavėjo daug žmonių, nemažai jų nukreipė mokslotyros arba geografijos propagavimo kryptimis.

Rimantas Krupickas buvo ypač kūrybingas žmogus, nuolat skaitė, mąstė, rašė, paliko labai daug mokslo populiarinimo straipsnių, akademinių įžvalgų, studijų. Parašė knygų, kurios turi nemažą išliekamąją vertę.

Ypač didelis velionio R. Krupicko indėlis mokyklinėje geografijoje. Jis prisidėjo prie Ugdymą reglamentuojančių dokumentų rengimo, recenzavo mokymo priemonių rankraščius, konsultavo vadovėlių autorius, skaitė paskaitas geografijos mokytojams, vadovavo geografinėms išvykoms po Lietuvą ir Europos šalis. Jo iniciatyva pradėtos rengti Jaunųjų geografų olimpiados, buvo įkurta ir iki šiol veikia Jaunųjų geografų mokykla. Jo ir kolegų iniciatyva nuo 1994 m. pradėtas leisti „Geografijos aidų” laikraštis, kurio redaktoriumi R. Krupickas buvo bemaž 10 metų. Šis leidinys buvo ir yra viena svarbiausių geografijos propagavimo ir informacinės sklaidos geografijos mokytojams priemonė.

Rimanto Krupicko visokeriopas palikimas toks gausus, jog šis žmogus visam laikui išliks daugelio jį ir jo darbus pažinojusių žmonių atmintyje.

Lietuvos geografijos mokytojų bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio šeimai.

Velionis palaidotas Gilučių kaimo kapinėse (Elektrėnų rajonas).

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post
10 komentarų
 1. Užuojauta šio nuostabaus žmogaus artimiesiems, draugams, bei visiems kas Jį pažinojo. Docentas Rimantas buvo tikras geografijos mokslo vystymosi skatintojas Lietuvoje. Gerbiu Šią įpatingą asmenybę už Jo darbus, už Jo pasiekimus ir nuoširdų bendravimą su aplinkiniais. Visada žavėjausi Jo kelionėmis, ryžtu, drąsa bei nepalaužiama valia. Rimantas Krupickas tikrai išliks daugelio žmonių atmintyje ir širdyse… Lai ilsisi ramybėje…

 2. Nuoširdi užuojauta docento Rimanto Krupicko šeimai ir visai geografų bendruomenei netekus iškilios asmenybės. Asmenybės, kuri išliks kiekvieno geografo širdyje.
  Ilsėkis ramybėje, visų gerbiamas RIMANTAI…

 3. Nuoširdi užuojauta artimiesiems… Dėstytojas buvo nuostabus Žmogus, mokė mus pamatyti tai, kas nematoma akimis…
  veiklus, iniciatyvus, įdomus, nuoširdus, darbštus, ieškantis naujovių, amžinai jaunas, tikras Lietuvos deimantas…
  Toks ir liks prisiminimuose..
  Ilsėkitės ramybėje…

 4. Ilsėkites ramybėje, gerbiamas Docente Rimantas Krupickai. Užuojauta šeimai.

 5. Nuoširdi užuojauta artimiesiems…
  Ilsėkis ramybėje, Docente Rimantai Krupickai

 6. Nouširdi užuojauta docento artimiesiems. Prisidedu prie visų anksčiau ištartų minčių. Nuostabus žmogus, uždegantis geografija. Tikras profesionalas. Labai supratingas, jaunatviškas. Didžiulio įkvėpimo šaltinis, pavyzdys, koks turėtų būti mokytojas ar dėstytojas. Ačiū. Ilsėkites ramybėje, Dėstytojau.

 7. Labai netikėta ir graudi žinia. Nuoširdi užuojauta artimiesiems, netekus išties didžio Žmogaus ir Mokytojo. Visada su didele pagarba atsimenu gerb. docento paskaitas. Dėstant mokiniams visada norėjau nors šiek tiek būti panaši į jį. Labai gaila, kad netekome taip anksti…

 8. Ačiū Jums Gerbiamas Dėstytojau…

 9. Mes Jūsų neužmiršime

 10. Gerb. Dėstytojau, amžinai būsite gyvas buvusių studentų širdyse, kaip ir gyvas Jūsų įskiepytas siekis: ,,Kilk ir kelk”. Ačiū, mylimas Dėstytojau…

Rašyti komentarą