Dešimt tarpukario Lietuvos pedagoginių įsakymų mokytojams

Mokykitis, mokytis Kiekvienas mokytojas savo darbe ir gyvenime vadovaujasi tam tikromis nuostatomis. Kai kurios jų įskiepytos, visuotinai pripažintos. Bėgant laikui, kintant visuomenei, keičiasi ir nuostatos. Tarpukariu mokytojo autoritetas buvo gerokai aukštesnis nei dabar. Tačiau mokytojui buvo keliami ir gana aukšti, į dabartinius panašūs reikalavimai.

1. Neturėk kito darbo, kaip tik mokytojo.

a) Būk mokytojas mokykloje ir už jos ribų mokyklos, tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų. Neapsikrauk pašaliniais darbais.

2. Paisyk didaktikos dėsnių.

a) Nedrįsk eiti į klasę neprisiruošęs pamokai.

b) Nevaikščiok išdidžiai po klasę, bet stovėk tokioje vietoje, kad matytum visą klasę ir kad mokiniai tave matytų.

c) Įtrauk visą klasę į bendrą darbą.

d) Kuo mažiausia kalbėk.

3. Lavinkis, lavinkis ir lavinkis.

a) Mokslams ir savišvietai nėra galo.

b) Lankykis knygynuose.

c) Nemenkink kolegų patarimų ir patirties.

d) Kuo mažiau politikuok, bet kalbėkis pedagoginėmis temomis.

e) Dalyvauk mokytojų suvažiavimuose ir mokėk argumentuoti savo nuomonę.

f) Dalykis knygomis su kitais mokytojais.

g) Skaityk pedagoginius laikraščius.

h) Netaikyk kiekvienos naujienos, nesupratęs ir neapsvarstęs jos.

i) Skaityk grožinės literatūros kūrinius savišvietai, vaizduotei.

4. Gerbk autoritetus.

a) Kvailiausias yra tas, kuris tariasi esąs gudriausias.

b) Nemenkink kitoms partijoms priklausančius mokytojus.

c) Autoritetas yra ir kaimo bobutė, ir mokslo vyras, tik klausyk sveiko proto nurodymų.

5. Nemušk.

a) Nebausk mokinių fiziškai.

b) Nežeisk jų asmenybės, palaikyk drausmę klasėje, sudomink mokinius.

c) Geriausia bus, jei mokinys susipras negerai pasielgęs.

6. Nevesk į pagundą.

a) Nei klasėje.

b) Nei privačiame gyvenime, nes pavaduoji mokiniui jo tėvus.

c) Ir Kristus buvo mokytojas, ir tave vadina mokytoju, tad elkis deramai.

7. Nevok.

a) Kas mokytojo, atiduok mokytojui, o kas mokyklos – mokyklai.

b) Nevok brangaus laiko, vėluodamas į pamoką, pavasarį ją trumpindamas, laiku neatvykdamas po atostogų ir švenčių.

c) Be reikalo negaišk ir kitų negaišink.

d) Jei tau kita veikla labiau rūpi nei mokykla, mesk mokytojo darbą.

e) Neimk iš mokinių dovanų.

8. Nekalbėk netiesos.

a) Mokykloje teik tik patikrintas žinias.

b) Sąžiningai taisyk mokinių darbus.

c) Nepalik nepatikrintų mokinių darbų.

9. Sugyvenk su vietos žmonėmis.

a) Tu vienintelis kaimo inteligentas.

b) Kovok tik su netiesa ir ištvirkimu.

c) Santykiuose su švietimo institucijų darbuotojais būk mandagus, bet mokyklos reikalus drąsiai gink.

d) Visur ir visada būk mandagumo pavyzdys.

e) Kitų nemenkink ir nesielk taip, kad tave menkintų.

f) Tauta dėkui pasakys, jei būsi blaivybės apaštalas.

10. Nežiopsok.

a) Nei klasėje.

b) Nei už klasės.

Mylėk savo darbą visa siela ir širdimi, o savo mokinius ir draugus kaip pats save. Atsimink – esi Lietuvos mokytojas.

Matas Grigonis,

„Švietimo darbas|, 1926 m., Nr. 9

Adaptavo Rytas Šalna

Share This Post

Rašyti komentarą