Geografinės literatūros paroda Kaišiadoryse

Geo aiksteleKaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje geografijos mokytojo eksperto Vinco Zabelsko iniciatyva surengta įdomi geografijos vadovėlių ir metodinės literatūros paroda. Talkinant šios mokyklos bibliotekos darbuotojoms, parengta ekspozicija pristato mokyklinės geografinės literatūros raidą nuo 1922 metų.

Ši paroda unikali tuo, kad surengta ne kokioje didelius fondus turinčioje universiteto bibliotekoje, bet mokykloje. Vincas Zabelskas į šią parodą įtraukė tarpukario laikų geografijos vadovėlius. Iš jų ypač vertingi Klimo, Tarvydo ir kt. vadovėliai. Gausi Sovietų laikais leistų vadovėlių kolekcija. Vienu žvilgsniu galima aprėpti visą mokyklinių geografijos vadovėlių raidą nuo pat 1945 metų. Sklaidant ir lyginant vadovėlius, matyti, kaip keitėsi mokymo turinys, iliustracijos, metodika. Parodoje galima pamatyti ir pirmąjį A. Ivanausko parengtą Lietuvos geografijos vadovėlį bei visus kitus jo leidimus.

Parodoje svari vieta tenka nuo 1990 m. išleistoms mokymo priemonėms. Pasak, V. Zabelsko, šio laikotarpio leidinių taip daug, jog visiems eksponuoti nepakaktų vietos. Džiugu tai, kad per pastaruosius 20 metų Lietuvoje atsirado nemažai vadovėlius rašančių autorių, įsitvirtino konkurencija, nuolat didėja pasirinkimas. Galima drąsiai teigti, kad mes, geografai, jau turime savo vadovėlių kūrimo modelį, tam tikrus vadovėlių standartus, kokybės kriterijus.

Ne mažesnę vertę turi parodoje eksponuojama gausi metodinė literatūra. Didžioji jos dalis verstinė iš rusų kalbos, bet atspindi rusiškosios geografinės mokyklos ganėtinai aukštą to meto metodinį lygį. Yra vertingų leidinių ir rusų kalba.

Parodoje eksponuojama daugiau kaip 100 geografijos vadovėlių ir kitos metodinės literatūros leidinių.

Geografijos mokytojo eksperto Vinco Zabelsko surengtą parodą aplankė daug moksleivių, kai kurie geografijos mokytojai, LGMA prezidentas. Ši paroda – puikus asmeninės mokytojo iniciatyvos ir ekspertinės brandos pavyzdys. Vincas Zabelskas mokykloje yra įkūręs geografų klubą „Mažasis gaublys”.

LGMA prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post

Rašyti komentarą