Ministro įsakymas dėl Valstybinio geografijos brandos egzamino

GEO egzaminas2010 m. sausio 19 d. ŠMM ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Geografijos valstybinio brandos egzamino programą ir nustatė jį organizuoti nuo 2012 m. Šio nutarimo buvo ilgai laukta. Pagal jį valstybinis geografijos egzaminas įvedamas 2012 m.

.

Įsakymo nr. V-81

Vilnius

Įgyvendindamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1568 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 64-2433), II priedo „Brandos egzaminų kaitos uždaviniai ir priemonės“ 2.3 ir 2.4 priemones:

1. T v i r t i n u   Geografijos valstybinio brandos egzamino programą (pridedama).

2. N u s t a t a u   nuo 2012 m. organizuoti geografijos valstybinį brandos egzaminą.

Švietimo ir mokslo ministras

Gintaras Steponavičius

.

Įsakymas Valstybinis geografijos egzaminas Oficialus raštas


Share This Post
3 komentarai
 1. Sveikinu geografijos bendruomenę su valstybiniu geografijos pripažinimu, linkiu sveikatos ir sėkmės naujame išbandyme. Ačiū tiems žmonėms, kurie nuosekliai ir kantriai yrėsi biurokratijos labirintais link šio tikslo.

 2. Dabar geografijos prestižas visai kris. Stojant mažai kur reikalingas. Dalykas- podukros vietoje. Reiktų susirūpinti, visiems siekti, kad stojant leistų pasirinkti kurį iš socialinių mokslų įskaityti pasirenkant studijas. Dabar kaip komunistiniais laikais visur istorijai pirmenybė. Platesnį akiratį, orientaciją pasaulyje suteikia geografijos ugdymo turinys.Tenka apgailestauti ir vargu ar greitai kas pasikeis.

  • Geografai, kaip ir lietuviai, labai mėgsta dejuoti. Joks prestižas nekris, o kaip tik turėtų kilti. Žinoma, labai apgailestauju, kad geografijos populiarinime, galima sakyti, nedalyvauja aukštųjų mokyklų geografų elektoratas. Beveik visos diskusijos vyksta savame rate. Tai blogai, tačiau kol šiam elektoratui mokami atlyginimai ir kol jie mato prasmę tik savo šakiniuose moksluose, abejotina, kad kažkas gali skubiai pasikeisti.
   Primenu, kad dėl Geografijos valstybinio egzamino per visą dešimtmetį atkakliai kovojo tik LGMA, taigi susirūpinimas buvo visą laiką ir visą laiką jis buvo aukščiausiu lygiu palaikomas. Visada, visuose lygiuose buvo kalbama, kad BŪTINA įvesti tokį egzaminą: eita vizitų pas kelis ministrus, kelis viceministrus ir pan. Nepaisant sąmoningo vilkinimo ar aplaidumo, trypčiojimo, atsakomybės vengimo, tačiau rezultatas jau pasiektas. Tai turime vertinti ir tuo džiaugtis, o ne toliau dejuoti. Pastebėtina, kad geografija jau vis dažniau patenka į mokslo žinių akiratį. Net neabejotina, kad po truputį šio egzamino ir mūsų dalyko reikšmė kils.
   Dėl podukros. Kad ji tokia nebūtų, labai svarbi pačių mokytojų laikysena. Lietuvoje daugybė pavyzdžių, kai mokyklose geografija kotiruojama lygiaverčiai su kitais dalykais. Stiprūs geografai-asmenybės, ekspertai, taip pat geografai-mokyklų administratoriai, geografai-direktoriai turėtų laikytis ne prakeikto lietuviško nuolankumo ir baimės politikos, bet oriai ir atsakingai visur ir visada, gerbiant kitų nuomones, stovėti už geografiją, būti jos lobistais.
   Santykis su istorija. Dar kitais metais Lietuvoje bus vykdoma Egzaminų reforma. Pagal ją liks tik vienas privalomas egzaminas – lietuvių kalbos. Taigi geografams yra tiesiog idealus šansas reklamuoti geografijos dalyką ir pavilioti mokinius rinktis geografiją. Visiškai nesvarbu, kad mokiniai būtinai rinktųsi laikyti egzaminą, svarbu, kad jie gautų itin svarbių žinių ir supratimo apie šiuolaikinį pasaulį. Tačiau, kad mokiniai neliktų nusivylę, atsakomybė tenka mokytojams, mokymo priemonėms. Mūsų mokytojų kompetencijos yra nė kiek ne žemesnės nei istorikų. Geografai net neabejotina, kad dirba moderniau. Vadovėlių pasirinkimas jau užtikrintas, jų kokybė ne prastesnė, o gal ir aukštesnė nei istorijos vadovėlių, turinys ypač aktualus ir patrauklus. Taigi visi atsiraitokime rankoves ir dirbkime. LGMA artimiausiu metu organizuos valstybinio geografijos egzamino reklaminę kampaniją, o į šią akciją kvies Lietuvos geografų draugiją. „Mes esame stiprūs, bet tik tada, kai esame vieningi ir siekiame tų pačių tikslų”. LGMA prezidentas Rytas Šalna

Rašyti komentarą