Svarbūs LGMA tarybos posėdžio nutarimai

Knyga2009 m. gruodžio 18 d. įvyko LGMA tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta daug klausimų, po karštų diskusijų priimta įvairių nutarimų. Kai kurie iš jų svarbūs geografijos mokytojams.

1. Dėl mokinių atrankos į 2010 m. pasaulinę olimpiadą.

Atsižvelgiant į tai, kad Respublikinė geografijos olimpiada dėl jai būdingo savitumo vyksta gegužės mėnesį, tai sukelia organizacinių problemų vykstant į tarptautines olimpiadas. Visų pirma dėl to, kad Lietuvos komanda paskutinė pateikia vardines paraiškas, o tai pažeidžia reglamentą.

Be to, po atrankos turo galutinai sukomplektavus komandą tik birželio viduryje, kyla tam tikrų problemų su bilietų rezervacija. Likus mažai laiko iki renginio, tenka pirkti brangius bilietus, rinktis neracionalius skrydžius. Daugumoje valstybių nacionalinės olimpiados vyksta sausį–kovą, todėl jose komandos sukomplektuojamos 2-3 mėnesiais anksčiau nei Lietuvoje bei išlošiama gerokai daugiau laiko kryptingam mokinių pasirengimui.

LGMA taryba šiuo klausimu beveik vienbalsiai nutarė:

Į atranką 2010 metais dalyvauti VIII-oje Pasaulinėje geografijos olimpiadoje kviečiami visi amžiaus cenzo reikalavimus atitinkantys (nuo 16 iki 19 metų amžiaus) 2009 metų Respublikinės olimpiados prizininkai, taip pat 2009 metų jau esantys bei 2010 metų būsiantys Č. Kudabos konkurso 10-12 klasių 1-2 vietų laimėtojai. Atranka, kurioje bus atrinkti 4 pajėgiausi moksleiviai, vyks kovo pabaigoje. Ši tvarka leis sukomplektuoti komandą jau balandžio pradžioje.

Mokinius, kurie atitinka aukščiau išvardytus reikalavimus, prašome registruotis šiuo el. pašto adresu: monblanas@gmail.com

Jums arba Jūsų mokytojams bus išsiųsti smulkesni nurodymai dėl pasiruošimo atrankos turui.

Visi 2010 metų Respublikinės olimpiados prizininkai automatiškai taps kandidatais dalyvauti atrankoje į 2011 metais vyksiančią tarptautinę Vidurio Europos šalių olimpiadą. Planuojama, kad ši atranka turėtų vykti 2011 metų kovo mėn.

2. Visuotinis LGMA suvažiavimas.

Jau daug metų LGMA kasmet žiemą organizuoja ataskaitinį FORUMĄ, į kurį kviečiami visi GMA skyrių pirmininkai, mokytojai ekspertai, rajonų/miestų metodinio darbo organizatoriai. 2010 m. kovo 20 d. Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje įvyks Visuotinis geografijos mokytojų asociacijos suvažiavimas. Į jį kviečiami visi LGMA nariai. Tai, tikėtina, bus pirmasis tokio masto geografijos mokytojų susibūrimas per visą geografijos dėstymo laikotarpį mūsų šalyje. Suvažiavime bus kalbama ir diskutuojama apie LGMA veiklą, strateginius geografijos tikslus, renkama nauja asociacijos vadovybė ateinančiai 2010-2013 metų kadencijai, veiks leidinių ir kabinetų parodos, mugė, bus pagerbti iškiliausi geografai ir kt. Išsamesnė informacija apie Suvažiavimą bus paskelbta vėliau.

Raginame visus gausius ir negausius LGMA skyrius organizuotai atvykti į suvažiavimą.


LGMA tarybos informacija

Share This Post

Rašyti komentarą