Pradedamas rengti 65-as „Geografijos aidų” numeris

LGMA logoJau pradėtas rengti 65-as „Geografijos aidų” numeris. Raginame geografijos mokytojus ir kitus skaitytojus siūlyti straipsnių šiam laikraščiui. Neatmestina tikimybė, kad šis laikraščio numeris gali būti paskutinis.

Laikraščio išlikimo klausimas bus svarstomas LGMA narių suvažiavime. Naujajame numeryje ketinama apžvelgti šio laikraščio leidybos laikotarpį, bus publikuojami aktualūs straipsniai švietimo tematika, pažintinio pobūdžio medžiaga ir kt. Mokytojus raginame siūlyti dalytis savo metodine patirtimi.

Šiame laikraštyje, kurio vienas iš įkūrėjų ir daugiametis redaktorius buvo amžino poilsio išėjęs doc. R. Krupickas, ketinama spausdinti šią iškilią asmenybę pažinojusių žmonių atsiminimus. Raginame visus, kurie norėtų pasidalyti savo mintimis apie doc. R. Krupicką, siųsti nedidelės apimties tekstukus laikraščio redaktoriui. Jūsų medžiagos lauksime iki kovo 1 d.

Vytautas Butkus: vyt.butkus@gmail.com

Laikraščio redakcija

Share This Post

Rašyti komentarą