Švietimo ir mokslo ministerija skatina mokyklų įvairovę

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino atnaujintą Netradicinio ugdymo koncepciją. Koncepcijos atnaujinimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas mokyklų, kurios ugdymą grindžia...