Brandos egzaminai vėl žada streso kupiną pavasarį abiturientams (Video)

egzaminas_mokslai_mokykla_testasKaip ir visada, artėjant mokslo metų pabaigai vis didesnis dėmesys krypsta į abiturientus, kurių priešakyje laukia didelis žinių ir nervų išbandymas – brandos egzaminai.

Švietimo ir mokslo ministerija praneša, jog šiemet prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 49 575 kandidatai: 694 eksternai, 634 buvę mokiniai, 3 490 suaugusiųjų mokyklų, 9 459 profesinių ir žemės ūkio mokyklų, 14 814 vidurinių mokyklų ir 20 484 gimnazijų mokiniai.

Šiemet dauguma kandidatų (19 773 kandidatų) laikys tris arba keturis (16 030 kandidatų) egzaminus. Visus šešis egzaminus panoro laikyti 399 kandidatai. Vidutiniškai vienas kandidatas laikys 3,26 egzamino.

Be privalomojo lietuvių kalbos egzamino, šiais metais populiariausi pasirinkimai yra šie: valstybinis istorijos egzaminas (22 673 kandidatai), valstybinis matematikos (22 150 kandidatų) ir valstybinis užsienio kalbos (anglų) egzaminas, kurį laikys 21 385 kandidatai.

Iš mokyklinių egzaminų populiariausi geografijos (11 425 kandidatai) ir naujai įvestas technologijų (4 733 kandidatai) brandos egzaminas.

Nors brandos atestatui gauti 2010 metais pakaks dviejų brandos egzaminų (privalomo – lietuvių kalbos ir kito pasirenkamojo), stojantiesiems į aukštąsias mokyklas bus keliami aukštesni reikalavimai. Šiemet baigusieji mokyklas galės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu bus išlaikę ne mažiau kaip 3 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir du pasirenkamuosius brandos egzaminus. Išimtis – menų studijos: į jas stojant pakaks 2 brandos egzaminų.

Šiemet abiturientai turėjo galimybę rinktis valstybinius matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinius gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminus. Kandidatų pasirinkimai rodo, kad lyginant su 2009 metais, 2010 metais valstybinių brandos egzaminų pasirinkimo skaičius didėja apie 1,45 karto, o mokyklinių – mažėja apie 2 kartus.

Nacionalinis egzaminų centras skelbia, jog du kartus sudarė galimybę mokiniams įsivertinti savo žinias: prieš pasirinkdami egzaminus jie galėjo atlikti pavyzdines ir bandomąsias užduotis. Kartu buvo organizuoti užduočių rengėjų mokymai, modeliuojama vertintojų mokymo sistema. Šiemet daug dėmesio skiriama ne tik kokybiškam užduočių parengimui, bet ir saugumui. Atliktas technologinis auditas, panaudojus ES struktūrinių fondų lėšas iš dalies jau atnaujintos užduočių gamybos technologijos, kur įmanoma, stengiamasi eliminuoti žmogiškąjį veiksnį.

Štai tokią “realybę” pateikia statistika ir oficialių institucijų pranešimai. O kokiomis nuotaikomis gyvena patys abiturientai bei jų tėveliai, pasakojama LTV laidoje “Pinigų karta”:

Share This Post

Rašyti komentarą