Vidurinio ugdymo geografijos bendroji programa

Čia rasite Vidurinio ugdymo geografijos bendrąją programą. Ją, kaip ir visas kitas, 2011 m. vasario 21 d. patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr...