Švietimo asociacijų forumas – už pakoreguotas vidurinio ugdymo programas

open bookGruodžio viduryje įvyko Švietimo asociacijų forumas, kuriame daugiau kaip dvidešimt dalykinių švietimo asociacijų pritarė patobulintiems vidurinio ugdymo programų projektams. Tarp jų buvo ir LGMA. Švietimo asociacijų forume ne tik pritarta patobulintiems vidurinio ugdymo programų projektams, bet ir susitarta bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija bei pavaldžiomis įstaigomis derinant šių programų įgyvendinimui reikalingus sprendimus ir veiksmus. Rezoliuciją pasirašė 21 mokinių, tėvų ir mokytojų asociacija.

Tarp pasirašiusiųjų buvo ir LGMA prezidentas Rytas Šalna. LGMA taryba, susirinkusi gruodžio mėn 18 d. į LGMA tarybos posėdį, iš esmės pritarė atnaujintam VUBP projektui, tačiau priėmė nutarimą dėl kai kurių programos trūkumų, kuris artimiausiu metu bus paskelbtas šioje svetainėje. Taip pat su šiuo nutarimu bus supažindinti atsakingi ŠMM darbuotojai bei UPC vadovai.

Vilniuje įvykusiame forume – ,,Vidurinio ugdymo bendrosios programos: susitarimai ir bendradarbiavimo gairės ” asociacijos kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro atstovais aptarė ir vertino nuveiktus darbus, tobulinant 11-12 klasių ugdymo programas. TIESA, pasirašant ir koreguojant pačią sutartį, nedalyvavo nei vienas Nacionalinio egzaminų centro atstovas.

Kad naujovės būtų prasmingos ir garantuotų ugdymo pažangą, pirmą kartą buvo surengti vieši svarstymai. Regionuose buvo rengiami apskritieji stalai, vyko diskusijos mokyklose, buvo tariamasi su mokytojais, mokslininkais, tėvais ir mokiniais.

REIKIA PRIPAŽINTI, kad ne visada ir ne visais atvejais programų sudarytojai atsižvelgė į mokytojų pastabas ir siūlymus.

Tikimasi, kad atnaujintos programos padės atsisakyti mokyklose vis dar paplitusio žinių mokymo, mokys mokytis, ugdys savarankiškumą, kritinį mąstymą, reikalingas kompetencijas ir praktinius įgūdžius. Taip pat ugdys jaunosios kartos stiprų tautinį identitetą, pilietiškumą ir savimonę.

AKIVAIZDU, kad šių tikslų negalima pasiekti vien tik remiantis atnaujintomis programomis. Mokytojų asociacijų atstovai renginyje išsakė nemažai priekaištų švietimo organizatoriams, kad greta programų turi sekti svari parama mokymo procesui, susijusi su metodine parama ir ženkliu mokymo priemonių bazės gausinimu.

Renginyje taip pat tartasi dėl tolesnio bendradarbiavimo su asociacijomis įgyvendinat programų projektus.

Pakoreguotus vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus dar svarstys Bendrojo ugdymo taryba, Lietuvos švietimo taryba, jie bus teikiami tvirtinti ministrui.

Mokykloje šiuo metu dirbama pagal 2002 m. vidurinio ugdymo programas, todėl daugelį turinio dalykų natūraliai reikia atnaujinti dėl sparčiai visuomenėje vykstančių nuolatinės kaitos ir tobulėjimo procesų.

Atsižvelgiant į pokyčius pagrindiniame ugdyme (prieš 2 metus buvo atnaujintos ir patvirtintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, todėl būtina užtikrinti ugdymo turinio tęstinumą ir viduriniame ugdyme) planuojama, kad nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokyklų 11-os (gimnazijų III) klasės pradės dirbti pagal pakoreguotas vidurinio ugdymo programas. Kartu su šiomis programomis rengiamos ir brandos egzaminų programos, pagal kurias bus organizuojami 2013 m. egzaminai.

REIKIA PRIMINTI, kad paskutinį sykį brandos egzaminų programos patvirtintos praėjusiais metais. Tarp jų ir Geografijos dalyko. Tad 2011 m. jos bus iš naujo koreguojamos ir tvirtinamos.

ŠMM Komunikacijos skyriaus ir

LGMA prezidento Ryto Šalnos parengta informacija

Share This Post

Rašyti komentarą