Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programa

Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programa

Vilniaus universitetas

Gamtos mokslų fakultetas

.

Marga ir sudėtinga mūsų Žemė, tačiau jos fizinę esmę neblogai apibūdina paprastas trijų sferų modelis, susidedantis iš kietojo apvalkalo – litosferos, skystosios plėvelės – hidrosferos ir dujų skraistės – atmosferos.

Kaip keičiasi Baltijos jūros krantai ir Lietuvos klimatas? Ar galima nuspėti orus ir upių potvynius? Kokie yra mūsų vandens ištekliai ir jų kokybė? Į šiuos ir kitus klausimus, kurie domina gamtosaugininkus ir energetikus, jūrininkus ir aviatorius, žemdirbius ir kariškius, padės atsakyti nauja studijų programa:

Meteorologija ir hidrologija

Naujoji studijų programa siūlo stu-dijuoti fizinius procesus, kurie vyksta jūrose, upėse, ežeruose, pelkėse, vandens talpyklose bei atmosferoje ir nulemia šių išskirtinai svarbių gamtos išteklių kokybę, taigi ir Žmogaus gyvenimo sąlygas bei visą ekologinę būklę.

Vilniaus Universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje dirba 3 profesoriai, 2 docentai, 3 lektoriai ir keli jauni doktorantai. Jie padės pasirinkti specializacijos kryptį, vadovaus mokomosioms praktikoms, svarbiems dėstomiems dalykams, pasiūlys jų pačių parašytus vadovėlius.

Be meteorologinių, hidrologinių, geografinių ir aplinkotyros teorinių dalykų svarbią vietą studijų programoje užima praktikos. Praktikos atliekamos Lietuvos meteorologijos centruose, aerouostuose, prie upių, ežerų, jūros. Jų metu studentai turi puikią progą realiai pažinti analizuojamus reiškinius, išmokti dirbti su naujausiais prietaisais ir aplankyti įdomiausias Lietuvos vietas.

Katedroje gausu naujausios mokslinės ir organizacinės technikos. Visi studentai turi galimybę įgyti gerus darbo su kompiuteriniais modeliais įgūdžius, kurie praverčia bet kurioje veiklos srityje.

.

Meteorologijos ir hidrologijos

bakalauro studijų programa

Privalomi dalykai:

Meteorologijos pagrindai, Hidrologijos pagrindai, Chemija, Matematika, Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija, Topokartografija ir geomorfologija, Lietuvos vandenų geografija, Kompiuteriai ir matematinis modeliavimas, Bendroji geologija, Hidrometrija, Meteometrija, Distanciniai metodai hidrometeorologijoje, Sinoptinės meteorologijos pagrindai, GIS, Evoliucijos teorijos pagrindai, Klimatologija, Lietuvos klimatas, Hidrochemija, Ežerotyra, Okeanologija, Okeanografija, Taikomoji meteorologija, Taikomoji hidrologija.

Pasirenkami dalykai:

Žemės fizikos pagrindai, Astronomija, Aplinkosaugos teisė, Ekonomikos teorija, Politologijos įvadas, Filosofijos įvadas, Matematinės statistikos metodai hidrologijoje / meteorologijoje, Civilinė ir darbo teisė, Hidrologinės / meteorologinės prognozės, Verslo pagrindai, Urbanizuotų teritorijų klimatas, Poveikio aplinkai vertinimas ir monitoringas.

.

Papildoma informacija:

Tel.: (8 5) 2398292, 2398293, 2398294

Fax.: (8 5) 2398292

E-mail.: arunas.bukantis@gf.vu.lt

Internetas: www.hkk.gf.vu.lt

IMAG0083

IMAG0080

IMAG0199

Share This Post

Rašyti komentarą