Geografijos bakalauro studijų programa

Geografijos bakalauro studijų programa

Vilniaus universitetas

Gamtos mokslų fakultetas

.

Geografija yra viena seniausių universitetinių disciplinų, kurios dėstymo pradžia Vilniaus universitete siekia XVIIIa. ir siejama su K. Virvičiaus, T. Žebrausko, M. Počobuto, vėliau ir su J. Sniadeckio bei J. Lelevelio vardais. XXa. antroje pusėje Vilniaus universitete susikūrė stiprios lietuviškosios geografijos ir kraštotvarkos mokyklos, kurios priekyje buvo tokie garsūs profesoriai geografai kaip V. Chomskis, A. Basalykas, Č. Kudaba ir P. Kavaliauskas.

Dabartinė geografijos bakalaurų rengimo programa yra parengta tęsiant geriausias Vilniaus universiteto geografijos mokymo tradicijas, kartu atsižvelgiant į Europos šalių ir Lietuvos aukštojo mokslo vystymosi tendencijas bei krašto tvarkymo poreikius.

Bakalauro lygmens arba pagrindinės geografijos studijos trunka 4 metus. Programos tikslas suteikti žinių, ir gebėjimų, reikalingų darbui su kraštovaizdžiu ir krašto tvarkymu susijusiose srityse ir išugdyti plačią erudiciją, kūrybišką ir kritišką mąstymą. Studijos trunka 4 metus, išsiskiria integralumu, jose studentai gauna platų gamtamokslinį bei socialinį-ekonominį išsilavinimą, reikalingą geografo tyrėjo bei aplinkosaugininko kvalifikacijai.

Vasarą daugiau nei mėnesį vyksta mokomosios praktikos, kurių metu dirbdami laukuose arba įstaigose studentai įtvirtina savo geografines žinias, mokosi mokslinio tyrimo metodų. Pažintinės ekskursijos rengiamos ir atskirų dalykų dėstymo metu. Gerai mokantys užsienio kalbas studentai turi galimybes išvykti trumpalaikėms iki 6 mėnesių studijoms į kitų šalių universitetus.

Pageidaujama, kad būsimasis studentas domėtųsi geografija, būtų neabejingas aplinkos apsaugai ir krašto tvarkymui, galėtų pasirinkti ir analizuoti aktualias temas. Mokykloje svarbu gerai mokytis geografijos ir istorijos dalykus, lietuvių ir užsienio kalbas, domėtis savo šalies gamtos ir visuomenės problemomis.

Baigę pagrindines studijas, studentai įgyja bakalauro laipsnį ir teisę dirbti įvairiose administracinėse, aplinkosauginėse, teritorijų planavimo bei ūkinėse struktūrose, taip pat studijuoti geografijos ir kraštotvarkos bei kartografijos magistrantūrose, taip pat ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, sociologijos, ekonomikos, politikos bei rekreacijos ir turizmo magistrantūrose.

Geografijos ir kraštotvarkos katedra ypač didžiuojasi savo auklėtiniais pasiekusiais ministrų, viceministrų, ministerijų sekretorių, tarnybų ar departamentų direktorių bei kitus aukštus postus. Tai E. Gentvilas, D. Miniataitė, K. Sadauskas, I. Kiškis, V. Bezaras R. Baškytė, J. Ignatonis, G. Gruodis ir daugelis kitų geografinį kraštotvarkinį išsilavinimą įgijusių politikų bei specialistų.

Geografų studijos tikrai įdomios. Įvairiapusis kompleksinis išsilavinimas, meilė gamtai, kultūros paveldui, rūpestis žmogumi, šalies ateitimi, aktyvi pilietinė pozicija, vadybos įgūdžiai – visa tai šių studijų privalumas. Todėl visi, kurie nori plačiau mąstyti, kurių širdyse gyva romantika, kurie nenori būti nuošaly nuo savo krašto pažinimo ir tvarkymo, taip pat visuomenės procesų valdymo, kviečiami studijuoti šioje vienoje populiariausių Vilniaus universitete bakalauro studijų programoje.

Bendrojo lavinimo dalykai:

Privalomieji:

Filosofijos įvadas, Kultūrologijos įvadas, Ekonomikos teorija, Lietuvių kalbos kultūra, Užsienio kalba, Chemija, Fizika, Aukštoji matematika, Kraštotvarkos įvadas, Aplinkosaugos pagrindai, Verslo pagrindai

Alternatyviai pasirenkami:

Politologijos įvadas / Sociologijos įvadas, Socioekonominė statistika / Ekonomikos teorija, Estetika / Etnologija

Programos pagrindų dalykai

Privalomieji:

Geografijos įvadas, Bendroji geologija, Bendroji kartografija, Teminė kartografija, Bendroji kraštovaizdžio geografija, Lietuvos gamtinė ir visuomeninė geografija, Lietuvos kraštovaizdžio geografija, Kraštovaizdžio ekologija, GIS Įvadas

Alternatyviai pasirenkami:

Astronomija arba Žemės fizikos pagrindai, Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija arba Europos gamtinė ir visuomeninė geografija

Programos specialaus lavinimo dalykai:

Privalomieji:

Topokartografija ir geomorfologija, Hidrologijos pagrindai, Meteorologijos pagrindai, Rekreacijos ir turizmo geografija, Loginiai ir matematiniai metodai geografijoje, Ekogeografinių tyrimų metodika, Saugomos teritorijos, Aplinkosaugos strategijos ir planai, Aplinkosaugos teisė, Poveikis aplinkai ir monitoringas

Alternatyviai pasirenkami:

Bioekologija ir ekologinės problemos arba Demografija ir socialinė geografija, Pedologija arba Biogeografija, Miestų ekologija ir geografija arba Kaimo ekologija ir geografija, Valstybės valdymas ir elektorinė geografija arba Tarptautiniai santykiai, Bioįvairovės apsaugos pagrindai arba Kultūros paveldo tvarkymas, Politinė geografija arba Kultūros geografija

Mokomosios praktikos:

Topokartografijos ir geomorfologijos praktika, Sociogeografijos praktika, Ekogeografijos praktika

.

Papildoma informacija:

Tel.: (8 5) 239 82 88

E-mail.: darijus.veteikis@gf.vu.lt

Katedros svetainė: www.gkk.gf.vu.lt

Universiteto svetainė: www.vu.lt

.

Studentai VU

.

VU studentai geografijos lauko praktikoje

.

Kartografijos darbai VU

Share This Post

Rašyti komentarą