Mus paliko garsus meteorologas Mykolas Mikalajūnas

Mykolas MikalajūnasVėlyvą spalio 19-osios vakarą netikėtai mus paliko Mykolas Mikalajūnas, meteorologas, fizinių mokslų daktaras (1989), pedagogas, visuomenės veikėjas ir švietėjas..

M. Mikalajūnas gimė 1936 m. gruodžio 15 d. Kėdainių valsčiuje. Studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo meteorologo specialybę. Baigęs universitetą dirbo sinoptiku laivuose, plaukiojo su žvejais, banginių medžiotojais, dalyvavo mokslinėse ekspedicijose Atlante ir Baltijos jūroje. Šiuo gyvenimo laikotarpiu pamatė daugybę pasaulio šalių – jų pažinimas, atsakingas darbas, pavojai grūdino laisvą ir drąsią asmenybę. Tačiau daugiausia savo žinių, patirties, jėgų ir širdies Mykolas atidavė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai, 1976–1988 m. buvo šios Tarnybos viršininkas. Nuo 1988 m. dirbo Vyriausioje enciklopedijų redakcijoje, 1990–1992 m. buvo Enciklopedijų leidyklos generalinis direktorius, 1992–2010 m. Lietuvos biblijos draugijos vykdomasis direktorius, nuo 1993 m. – ir leidyklos „Apyaušris“ vadovas. 1995–2011 m. dėstė Lietuvos edukologijos universitete, 2008 m. suteiktas docento vardas.

M. Mikalajūnas parengė „Rusų-lietuvių kalbų meteorologijos terminų žodyną“, rašė mokslo ir populiarius straipsnius, redagavo, leido knygas, recenzavo mokslo darbus.

Mykolas buvo labai veiklus ir energingas žmogus, jo didelės širdies užteko visiems: draugams ir priešams (sugebėjo matyti ir jų teigiamus bruožus), kolegoms ir studentams, bendrakeleiviams ir trumpam sutiktiems gyvenimo stotelėse.

Dirbdamas Biblijos draugijoje tarnavo ne tik savajai Evangelikų reformatų bažnyčiai, bet ir kitoms konfesijoms, propagavo toleranciją. 2010 m. buvo išrinktas Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentu.

Realistas ir romantikas, taupus ir dosnus, jis besąlygiškai mylėjo savo vaikus ir visus artimuosius.

Šviesų M. Mikalajūno atminimą saugos daugybė žmonių, jo išleistos knygos, jo skleistos tiesos.

Urna bus pašarvota spalio 23 d., antradienį laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“(Ąžuolyno g. 10, Vilnius), atsisveikinti bus galima nuo 10 val. iki 22 val. Po atsisveikinimo urna bus saugoma Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje.

Artimieji prašo nenešti vainikų, norintys gali pagerbti gėlės žiedu.

Lietuvos geografų draugijos informacija

Share This Post
4 komentarai
  1. Nuostabus buvo dėstytojas, žmogus.Tegu ilsisi ramybėje.Užuojauta artimiesiems

  2. Liūdna žinia…Atsiminsiu kaip nuostabų, geros širdies, linksmą dėstytoją. Užuojauta artimiesiems.

  3. Reto korektiškumo, labai subalansuoto būdo žmogus. Būdavo įvairus, bet visada LABIAUSIAI ATITIKDAVO situaciją. Veikiausiai daugelis lankysime ir gerb. Mykolo amžinojo poilsio vietą, nors svarbiausia yra ne palaikai, o dvasinis žmonių ryšys.

  4. netikėta ir labai skaudi netektis

Rašyti komentarą