Dalykinė ir pažintinė ekskursija Griškabūdyje

Šį rudenį Marijampolės savivaldybės geografijos mokytojai dalyvavo pažintinėje ir edukacinėje išvykoje į Šakių rajono Griškabūdžio miestelį „Griškabūdžio edukacinės erdvės”.