LGMA taryba informuoja: olimpiados, mokesčiai, kelionės, kitos naujienos

LGMA logotipas2012 m. gruodžio 15 d. Lietuvos edukologijos universitete įvyko LGMA tarybos posėdis. Jame apsvarstyta daug klausimų, priimta nemažai nutarimų. Posėdyje dalyvavo 12 LGMA tarybos narių.

1.   Patvirtinta 2013 m. geografijos olimpiadų programa.

LGMA taryba apsvarstė ir patvirtino šių mokslo metų geografijos olimpiadų temos 2013 metu olimpiados programą_RYTU_AZIJA.

Mokytojai, kurie turi idėjų ir norėtų prisidėti prie olimpiadų užduočių sudarymo, raginami iki vasario 10 d. siųsti savąsias užduotis į vadinamąjį UŽDUOČIŲ BANKĄ adresu monblanas@gmail.com

2013 metų geografijos renginių grafikas

.

2. Keičiami geografijos olimpiadų nuostatai.

Nuo 2013 metų iš esmės keičiama daug metų galiojusi atrankos į Respublikinį olimpiados etapą tvarka. Ši idėja buvo svarstoma keliuose LGMA tarybos posėdžiuose, pasiūlyta mokytojų bendruomenei paskutiniame LGMA Forume ir jai pritarė dauguma mokytojų. Leidimą reorganizuoti buvusią tvarką mūsų asociacijai taip pat suteikė Neformaliojo švietimo centras, atsakingas už visų dalykinių olimpiadų Lietuvoje organizavimą. Naujoji tvarka nėra išskirtinė, nes analogų yra daugelyje kitų mokomųjų dalykų.

LGMA taryba ir Mokslinis geografijos olimpiadų organizacinis komitetas pakoregavo, apsvarstė ir pritarė atnaujintiems Lietuvos Respublikos mokinių geografijos olimpiados nuostatams. Patvirtinus nuostatus Neformaliojo švietimo centro direktoriui, jie bus iš karto paskelbti. Nepaisant to, LGMA taryba skelbia kelis esminius Nuostatų punktus, kuriuose matyti visa permainų esmė.

… Išrašas iš atnaujintų nuostatų…

10. Antrąjį etapą (rajonų, miestų) organizuoja savivaldybių švietimo padalinių vadovų įsakymais sudarytas ir patvirtintas olimpiados organizavimo komitetas. Šiame olimpiados etape dalyvauja mokiniai, laimėję Pirmajame (mokyklos) etape. Olimpiados užduotis ir jų vertinimo tvarką, gavusi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras) įpareigojimą, rengia LGMA sudaryta komisija.

11. Antrojo etapo vertinimo komisija per savaitę po renginio Centrui privalo pateikti elektroninę ataskaitą apie organizuotą antrąjį etapą pagal Centro pateiktą formą. Pateikus nepilnus duomenis, Olimpiados komisija pasilieka teisę jų nepripažinti.

12. Mokiniai į trečiajį (respublikinį) olimpiados etapą atrenkami pagal Mokslinio geografijos olimpiadų organizavimo komiteto (toliau MOK) nustatytą praeinamąjį balą. Jis nustatomas, susumavus visų Lietuvos savivaldybių antrojo olimpiados turo dalyvių rezultatus. MOK nustačius praeinamąjį balą, sudaromas trečiojo etapo dalyvių sąrašas, kuris skelbiamas interneto svetainėse http://www.lmitkc.lt; www.olimpiados.lt; www.project.weblab.lt.

13. Centras, atsižvelgdamas į Mokslinio geografijos olimpiadų organizavimo komiteto sudarytą geriausių antrojo etapo dalyvių sąrašą, informuoja rajonų (miestų) savivaldybių švietimo skyrius apie jų rajono (miesto) į trečiąjį etapą pakviestus mokinius.

3. Mokinių atranka į Pasaulinę geografijos olimpiadą.

X-oji Pasaulinė geografijos olimpiada vyks š. m. liepos 30 d. – rugpjūčio 5 Kioto mieste, Japonijoje. Remiantis atnaujintais Olimpiadų organizavimo tvarkos nuostatais, į atranką kviečiami 2012 m. respublikinėje olimpiadoje Telšiuose 1–15 vietas užėmę mokiniai (atitinkantys amžiaus cenzą ir besimokantys 10–12 klasėse).

Atranka į olimpiadą vyks vasario mėnesį Lietuvos neformaliojo švietimo centre, Vilniuje. Numatomos datos vasario 16 arba 23 d. Tiksli data ir smulkesnė informacija apie atranką bus paskelbta atskiru pranešimu sausio viduryje.

.

4. Laikraščio „Geografijos aidai” likimas

LGMA taryba apsvarstė „Geografijos aidų” laikraščio leidybos klausimus ir, įvertinusi milžinišką proveržį padariusiems šiuolaikiniams informacijos sklaidos būdams bei jau pakankamai aukštą lygį pasiekusiam visuotinam geografijos mokytojų kompiuteriniam raštingumui, priėmė nutarimą sustabdyti šio laikraščio leidybą. Tarybos nariai išsakė poziciją, kad www.project.weblab.lt skleidžiama informacija yra operatyvesnė, įvairesnė, pasiekia gerokai diesnę auditoriją. Popierinio laikraščio leidybai skirti pinigai bus nukreipti įvairioms LGMA veikloms, nors, praretėjus laikraščio leidybai, tai buvo daroma jau keleri metai. Vieno laikraščio išleidimas asociacijai kainavo maždaug 2000 Lt. Neabejotina, kad laikraštis „Geografijos aidai”, leistas nuo 1994 iki 2012 metų (išleisti 67 laikraščio numeriai) atliko labai svarbią funkciją geografijos švietime. Galbūt šitam faktui paminėti verta skirti dėmesio 2013 metais įvyksiančiame LGMA Forume.

.

5. LGMA 2013 metų mokesčiai

Taryba nutarė, kad 2013 m. metams mokesčiai išlieka tokie patys – 25 litai, iš kurių visuose skyriuose savo veiklai nuo vieno nario lieka po 5 litus. Stojamasis – vienkartinis mokestis – nesikeičia ir išlieka 10 litų (mokamas vieną kartą. Jeigu narystė ir buvo kurį laiką nutraukta, o po to vėl pratęsta, stojamojo mokesčio mokėti nereikia).

Mokesčių surinkimą visuose rajonuose ir miestuose organizuoja LGMA skyrių pirmininkai. Surinktus mokesčius galima pristatyti nuo vasario 1 dienos iki Č. Kudabos konkurso. Taip pat tuo laikotarpiu (ne vėliau) galima padaryti pašto perlaidą LGMA adresu arba banko pavedimą į LGMA banko sąskaitą.

Mokesčių blankas 2013 metams: LGMA Mokesčių anketa 2013 metams. Prašome mokesčius pristatyti būtinai su šiuo Mokesčių blanku.

LGMA nario anketa: LGMA nario anketa (naujiems nariams)

LGMA kontaktai: https://geografija.lt/lgma-kontaktai/

P.s. jeigu rajone / mieste pasikeitė pirmininkas, kontaktinis adresas, arba skelbiamas dabar internete yra neteisingas, prašome apie tai nedelsiant informuoti adresu monblanas@gmail.com

Visų mokytojų, kurie norėtų tapti LGMA nariais, bet nežino, kaip tai padaryti, prašome kreiptis į savo rajono/miesto LGMA tarybos pirmininką, arba šiuo adresu: monblanas@gmail.com

Primenama, kad LGMA Forume absoliuti dauguma mokytojų pritarė nuostatai, kad rajonai/miestai, kuriuose neveikia LGMA skyriai, negali dalyvauti žemesnių klasių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys 2013″. Visi skyriai, kurie praėjusiais metais prasitęsė narystę, automatiškai dalyvauja šioje olimpiadoje ir mokesčius pristato iki Kudabos konkurso (balandžio 6 d.). Visi kiti skyriai, ketinantys dalyvauti šioje olimpiadoje, privalo mokesčius susimokėti iki kovo 1 d.

.

6. LGMA edukacinių-pažintinių kelionų organizavimas.

LGMA taryba, atsižvelgdama į dažnėjančius mokytojų bendruomenės paraginimus pratęsti kelionių organizavimą, priėmė sprendimą sudaryti darbo grupę šios veiklos organizavimui. Nepaisant to, kad keliavimo galimybės stipriai išsiplėtė ir nemažai geografijos mokytojų savarankiškai, su savo mokyklų bendruomenėmis arba mokiniais vyksta į kitas šalis, LGMA siūlys išskirtinio turinio, konkrečiai geografijos mokytojams specializuotas keliones. Planuojama, kad viena, o gal net kelios edukacinės išvykos, bus pasiūlytos jau artimiausiu metu. Taip pat bus skelbiamas preliminarių egzotiškesnių kelionių sąrašas metams ar net keliems į priekį. Visi, jauni ir patyrę, sekite informaciją, svajokite, taupykite ir junkitės draugėn keliauti su tikrais geografais.

P.s. LGMA kartu su partneriais 1995–2000 m. yra surengusi keliones į Prancūziją, Italiją, Jungtinę Karalystę, Skandinaviją, Ispaniją ir Portugaliją. Į šias keliones vyko maždaug 250 geografijos mokytojų.

.

Visų mokytojų nuolat prašoma teikti siūlymų LGMA veiklai gerinti, rodyti iniciatyvą, siųsti metodinę medžiagą interneto svetainei, dalintis patirtimi.


LGMA tarybos informacija

Share This Post

Rašyti komentarą