Išleistas geografijos vadovėlis ŽEMĖ 9 (II dalis): autoriaus komentaras

Zeme_9_co_2013new_II_copySausio mėnesį išleistas vadovėlių serijos ŽEMĖ pagrindinei mokyklai atnaujintas geografijos vadovėlis 9 klasei (II dalis). Tai vienintelis šiuo metu geografijos vadovėlis 9 klasei, pilnai atitinkantis naująją Pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo programą.

.

Šis vadovėlis apima temas, susijusias su nemažai faktų, statistikos, demografinių ir kitokių dėsningumų. Kaip žinia, ši informacija sparčiai kinta, dėl to socialinių ir ekonominių duomenų savalaikis ir reguliarus atnaujinimas yra labai svarbus geografijos ugdyme. Nors šios tematikos dėstymas 9 klasėje nėra susijęs su tuo, kad mokiniai turi žinoti kuo daugiau faktų ar konkrečių skaičių, tačiau teisingų išvadų darymas, svarbių tendencijų akcentavimas turi būti nepaprastai svarbus kiekvieno atsakingai dirbančio geografijos mokytojo darbe. Neteisingos išvados formuoja neteisingą mokinių geografinį supratimą apie juos supantį pasaulį ir jame vykstančius procesus. Pasaulis toks permainingas, jog nuo Pirmojo vadovėlio išleidimo (2005 m.) mūsų planetoje gyventojų skaičius išaugo 600 mln. gyventojų, o miestuose jau gyvena daugiau kaip pusė žmonijos. Lietuvoje per šį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo daugiau kaip 400 tūkst. žmonių, o emigracijos mastai po įstojimo į Europos Sąjungą įsibėgėjo ir įgijo neregėtą tempą.

Zeme_9_co_2013new_II_copyP.s. vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio viršelyje – Sidnėjaus (Sidnio) centrinio verslo rajono vaizdas (foto: Ryto Šalnos).

Vadovėlis išlaikė ankstesnio leidimo struktūrą, tačiau vadovėlyje yra nemažai permainų, su kuriomis norima supažindinti mokytojus.

1. Atnaujinta informacija. Visame vadovėlyje naudojama naujausia autoriams prieinama ir iš galybės duomenų kruopščiai atrinkta bei mokyklos poreikiams pritaikyta statistikos informacija. Nuo pirmojo vadovėlio leidimo 2005 m. praėjo 8 metai, tad ankstesni faktai daugeliu atveju taip stipriai pasikeitė, jog juos buvo būtina atnaujinti. Daugiausia tokių atnaujinimų atlikta demografijos ir urbanizacijos temose, nors ir kituose padaryta nemažai koregavimų. Mokytojų pageidavimu, į gyventojų skaičiaus temą integruoti gimstamumo ir mirtingumo žemėlapiai, o tai suteikia galimybę efektyviau aiškinti jų dėsningumus. Supaprastinta ir aiškiau aprašyta demografinė kaita. Iš esmės atnaujinta Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos tema. Atsižvelgiant į šio amžiaus tarpsnio mokinius ir didaktinės amortizacijos būtinybę, susiaurinta gyventojų amžiaus piramidžių klasifikacija. Šiai temai sukurtas metodas, pristatantis 3 formų piramidžių ypatumus, pateikiami patarimai, kaip reikia nagrinėti piramides. Gyvenviečių skyriuje padaryta esminių pertvarkymų, todėl pasikeitė temų skaičius ir jų eiliškumas. Atsisakyta išsamesnio pasaulio regionų miestų pavyzdžių. Ši tema neatkreipė programų sudarytojų dėmesio ir jokio forma nebuvo įtraukta į naująją programą. Tačiau šis labai įdomus, ir labai geografiškas turinys nedingsta: jis persikėlė į vyresniąsias klases. Taip pat supaprastintas miesto funkcinių zonų aiškinimas. Atsisakyta Hoito modelio, kuris yra labiau teorinis ir taip pat labiau tinkamas vyresnėms klasėms, apsiribojama Berdžeso modeliu, kurio etalonu galima laikyti Vilnių, dalinai Kauną. Lietuviški pavyzdžiai labai tinkami gilesnei analizei. Praktika rodo, kad mokiniams patinka su urbanizacija susijusios temos, juk didesnė dalis Lietuvos gyventojų yra miestiečiai, tačiau net ir kaimiškoje aplinkoje gyvenantiems mokiniams labai reikalingos žinios apie miesto struktūrą, funkcijas, pokyčius ir pan. Šiuolaikinis žmogus negali neišmanyti to, kaip funkcionuoja miestas, kaip jis keičiasi, kas yra miesto infrastruktūra, koks jos išsidėstymas ir pan. Nepaisant to, kad labai didelė dalis mokytojų negavo šių žinių studijų metu aukštosiose mokyklose, mokiniams būtina suteikti supratimą apie tai.

2. Naujas aktualus turinys. Per pastarąjį laikotarpį įvyko tam tikrų pokyčių politiniame žemėlapyje, dėl to į vadovėlį įtraukta nauja informacija apie tokias teritorijas, rašoma apie naujus politinius darinius (virtualios valstybės). Prie naujos informacijos galima priskirti pastaruoju metu pasaulyje tapusią ypač aktualią tematiką, susijusią su valstybių karine galia. Iš esmės perrašyta tema apie Lietuvos gyventojų migraciją, pateikiami naujausi duomenys apie emigrantų diasporas užsienio šalyse, dalykiškai vertinami migracijos procesai. Gyvenviečių skyriuje naudojama naujausia didmiesčių klasifikacija. Vietoje megapolių įvesta nauja ir gerokai plačiau vartojama sąvoka „megamiestas”. Šis sprendimas leidžia nepainioti sąvokų „megapolis” ir „megalopolis”. Atsižvelgiant į mokslo ir mokykliniuose šaltiniuose jau kurį laiką akcentuojamus „globaliuosius miestus”, ši sąvoka pirmą kartą įvedama ir 9 klasėje. Beje, ji naudojama ir geografijos vadovėlyje „GAUBLYS. Visuomeninė geografija”.Vadovėlyje atsirado naujų žvilgsnių, arba jais tapo kai kurios buvusios, bet programų reikalavimų neatitinkančios, bet labai aktualios temos.

3. Praktiniai įgūdžiai.

Šiame vadovėlyje rubrika „Žinau, moku, galiu” gyventojų ir gyvenviečių skyriuose išplėsta iki dviejų puslapių. Užduotys apima daugiau temų ir turėtų tikti išsamesniam išeitos medžiagos įtvirtinimui arba patikrai. Vadovėlyje atnaujinta „Užduočių rubrika”. Sumažintas reprodukcinių užduočių ir klausimų skaičius, daugiau dėmesio skiriama aukštesniems Bloom’o taksonomijos rangams, t.y. žinių taikymui, šaltinių analizei ir kt. Vadovėlį papildo pratybų sąsiuvinis su atnaujinta informacija.

Zeme_US9_co_2013_02

4. Žemėlapiai ir kita iliustracinė medžiaga.

Vadovėlyje atsirado naujų žemėlapių, pavyzdžiui, „Branduolinio ginklo paplitimas”, „Gimstamumas pasaulyje”, „Mirtingumas pasaulyje”, „Šiuolaikinės migracijos kryptys”, „Pabėgėlių kilmės šalys ir srautai”, „Didžiausi miestai pasaulyje”, „Bosvašo megalopolis” ir kt. Kai kurie iš šių žemėlapių – kruopštaus autorių ir kartografų darbo rezultatas.

Vadovėlyje užkeista arba pateikiama naujų daugiau kaip 60 iliustracijų.

.

Efektyvesniam pamokų planavimui bus sudarytas rekomenduojamas ilgalaikis teminis planas II vadovėlio daliai. Planas bus skelbiamas šioje interneto svetainėje.

.

Geografijos vadovėlių serijos ŽEMĖ koncepcijos 6–10 klasėms (Pagrindinei mokyklai) sumanytojas,

ŽEMĖ vardo vadovėlių serijai autorius,

projekto vadovas ir vadovėlių bei pratybų 6–10 klasėms autorius ir bendraautorius

Rytas Šalna

Share This Post
1 komentaras
  1. Aišku, reikia keisti seną vadovėlį. Bet mūsų mokykloje nėra pinigų. Kur jie pasideda? Kaip dirbti pagal naujas programas?

Rašyti komentarą