Įsteigta Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba

Tik visi kartu pasieksime daug daugiau Šių metų sausio 3-ąją dieną Vilniuje rinkosi Lietuvos mokytojų-dalykininkų bei dėstytojų asociacijų vadovai. Pedagogų asociacijos  jungia žmones, kurie turi kompetencijos įvertinti dabartinę švietimo situaciją ir kuriems rūpi, kaip keičiasi Lietuvos švietimas, kurlink eina. Susitikimą inicijavo trijų dalykinių asociacijų prezidentai (geografijos, istorijos ir šokio). 

Asociacijų vadovų susitikime dalyvavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos biologijos, Lietuvos chemijos, Lietuvos geografijos, Lietuvos informatikos, Lietuvos istorijos mokytojų, Lietuvos kalbų pedagogų, Klasikų, Lietuvos muzikos, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Šokio mokytojų asociacijų, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos bei Lituanistų sambūrio vadovai ar jų atstovai. Prie įsteigtos Tarybos suskubo prisijungti ir Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų, Lietuvos socialinių pedagogų ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos.

Nors kiekviena asociacija turi savo profesinių problemų, susitikime padaryta išvada, jog vis dėlto galutinis tikslas visų yra vienas. Buvo pasikeista nuomonėmis, kaip geriau bendradarbiauti Lietuvos pedagogų asociacijoms ir kaip koordinuoti jų veiklą. Pasisakymuose akcentuota, kad būtina vienyti pedagogų asociacijas sprendžiant aktualias ugdymo problemas, dalytis informacija ir skleisti gerąją patirtį. Susirinkimo dalyviai pritarė, jog asociacijoms būtina aktyviau dalyvauti svarstant švietimą ir ugdymą reglamentuojančius dokumentus.

Tikslams apsibrėžti ir veiklai koordinuoti asociacijų vadovai nutarė įkurti Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą (toliau – Taryba) ir numatė ateityje įkurti atskirą juridinį vienetą. Tarybos nariai yra Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai, tačiau posėdžiuose galės dalyvauti ir kiti asociacijų nariai – vadovų įgaliotieji asmenys. Svarstytas Tarybos darbo koordinatorių klausimas. Jais išrinkti Violeta Kriščiūnienė (Lietuvos istorijos mokytojų asociacija), Arnoldas Riekumas (Šokio mokytojų asociacija) ir Rytas Šalna (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija).

Vienas iš artimiausių įsteigtos Tarybos uždavinių – inicijuoti pedagogų asociacijų vadovų susitikimą su naujuoju Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru. Norima supažindinti ministrą su Tarybos veiklos tikslais ir artimiausiais uždaviniais. Pokalbyje numatoma aptarti dabartinę švietimo padėtį, pateikti pedagogų dalykininkų požiūrį į kylančius iššūkius ir apsvarstyti tolesnes glaudaus ir dalykiško bendradarbiavimo gaires. Tik kartu galime pasiekti, kad Lietuvos švietimas taptų dar pažangesnis, o priimami svarbūs sprendimai atitiktų visų mokytojų interesus.

Šiuo metu Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą jau vienija 18 dalykinių asociacijų.


Su mumis susisiekti galima el. paštu lipavta@googlegroups.com

Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos informacija


Share This Post
4 komentarai
 1. Pagirtina idėja ir jos iniciatoriai. Dar viena JĖGA mokyklų ir mokytojų labui.
  Labai gerai, lausime rezultatų.
  Net neabejoju, kad bus platus žingsnis į priekį, juk tarp vadovų Rytas Šalna.

 2. Tikiuosi visas šis judėjimas išjudins ledus švietimo sistemoje ir pvz; pradės daryti didesnę įtaką švietimo ministerijai, tiek renkant ministrą, tiek formuojant švietimo politiką.

  • LPAVT tikisi, kad pavyks daryti didesnę įtaką švietimo sprendimams. Iš mokytojų laukiama pasiūlymų, KOKIOS, JŪSŲ MANYMU, YRA ESMINĖS ŠVIETIMO PROBLEMOS, KURIAS GALĖTŲ SPRĘSTI ĮKURTOJI TARYBA???
   Diskutuokime, siūlykime, būkime aktyvūs.

 3. Labai savalaikis, sveikintinas ir pagirtinas žingsnis, žingsnis, kuris mano manymu turėtų supurtyti, lyg Žemės drebėjimas, esamą eksperimentinę švietimo sistemą. SĖKMĖS.

Rašyti komentarą