Įrengtas unikalus pažintinis geologinis takas Karajimiškio kraštovaizdžio draustinyje

Norintiems pasigrožėti karstinių reiškinių suformuotomis įvairaus dydžio ir formų smegduobėmis, karstiniais atlikuonimis, kviečiame apsilankyti Biržų regioninio parko Karajimiškio kraštovaizdžio draus...